2017 m. rugpjūčio 24 d. ketvirtadienis - 13:46
 Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.  Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.

2012 09 02 - ĮSAKYMAS DĖL NEEILINIO SVEIKATOS TIKRINIMO

«
Komentarų: (0)
 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAROLINISKIŲ POLIKLINIKOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS

DĖL NEEILINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ

2012 m. rugpjūčio 30 d. Nr.  V1- 1.1-83 Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 33 str., Lietuvos Respublikos darbo kodekso 265 str., Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000-05-31 įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" nustatau:

1.Siūlymą dėl darbuotojo neeilinio sveikatos patikrinimo darbų saugos organizatoriui ar VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriui gali teikti direktoriaus pavaduotojai, darbuotojo tiesioginis vadovas, darbuotojo padalinio vadovas, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, administracija. Sprendimą direktorius ar darbų saugos organizatorius, vertindamas konkrečią situaciją gali priimti pats negavęs anksčiau išvardytų asmenų siūlymo.

2.Neeiliniai profilaktiniai sveikatos patikrinimai atliekami esant teisės aktuose numatytoms aplinkybėms darbų saugos organizatoriaus ar VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus sprendimu, kuris įforminamas informaciniu raštu darbuotojui.

3.Darbuotojui sudaroma galimybė pasirinkti - tikrintis sveikatą VšĮ Karoliniškių poliklinikoje arba kitoje darbdavio parinktoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurį turi teisę, atlikti profilaktinius sveikatos patikrinimus.

4.Darbų saugos organizatorius nustato neeilinio sveikatos patikrinimo eigą: užpildo Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma 048/a, su darbuotojo padalinio vadovu suderinta išvykimo neeiliniam sveikatos tikrinimui laiką (darbo laiku), suderina neeilinio sveikatos patikrinimo atlikimą su sveikatos priežiūros įstaiga, informuoja sveikatos priežiūros įstaigą apie neeilinio sveikatos patikrinimo priežastis bei perduoda darbdavio pildomus dokumentus, reikalingus neeilinio sveikatos patikrinimo atlikimui, informuoja darbuotoją apie neeilinio sveikatos tikrinimo laiką, esant galimybei, organizuoja darbuotojo nuvykimą neeiliniam sveikatos tikrinimui, teikia siūlymą dėl darbuotoją lydinčio asmens.

5.Darbų saugos organizatorius teikia VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriui motyvuotą siūlymą dėl neeilinio sveikatos tikrinimo siunčiamo darbuotojo galimybių vykdyti savo darbo funkcijas nepakenkiant savo sveikatai iki bus atliktas neeilinis sveikatos tikrinimas. Nusprendus, jog tikslinga uždrausti darbuotojui vykdyti darbo funkcijas iki bus atliktas neeilinis sveikatos tikrinimas, organizuoja reikiamų dokumentų parengimą.

6.Darbuotojui atlikus neeilinį sveikatos tikrinimą teikia VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriui motyvuotą siūlymą dėl darbuotojo galimybių vykdyti savo darbo funkcijas nepakenkiant savo sveikatai.


Direktorė Jelena Kutkauskienė

Parengė Rūta KazlauskaitėNAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
PDFLiepą gavome
79,80 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai