2017 m. rugpjūčio 24 d. ketvirtadienis - 13:48
 Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.  Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.

2012 08 27 - LSDP IR LPSK BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS

«
Komentarų: (2)

SUSITARIMAS

DĖL BENDROS ŽMONIŲ GEROVĖS DIDINIMO POLITIKOS VYKDYMO

2012 m. rugpjūčio 25 d.

Vilnius


Lietuvos socialdemokratų partija, atstovaujama pirmininko Algirdo Butkevičiaus ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, atstovaujama pirmininko Artūro Černiausko, atstovaudamos dirbantiems žmonėms, šiuo susitarimu numato vykdyti bendrą žmonių gerovės didinimo politiką, priimdamos ir vykdydamos sprendimus ekonominės ir socialinės raidos srityje.

Lietuvos socialdemokratų partija ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija pagal savo galimybes ir atsakomybę susitaria ir įsipareigoja siekti, kad:


būtų nuolatos įgyvendinami su šiuo susitarimu susiję Lietuvos socialdemokratų partijos ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos tikslai ir programinės nuostatos;

kylant Lietuvos ekonomikai proporcingai kiltų žmonių minimalusis pragyvenimo lygis;

mažėtų ekonominė ir socialinė atskirtis tarp turtingiausių ir skurstančių žmonių;

būtų įvesta progresinė gyventojų pajamų mokesčio sistema;

būtų galimybė pelno mokesčiui taikyti progresyvaus apmokestinimo tarifus, atsižvelginat į vidutinį atlyginimą įmonėje;

įstatymu būtų įtvirtintas minimaliosios mėnesinės algos reguliavimas, siejant ją su bendrojo vidaus produkto augimu, infliacijos svyravimu ir vidutiniu darbo užmokesčiu;

kiekvienoje įmonėje būtų aiški darbo apmokėjimo sistema;

teisės aktai, reguliuojantys darbo santykius viešajame ir privačiajame sektoriuose, būtų keičiami tik susitarus socialiniams partneriams;

būtų šalinamos kliūtys, trukdančios darbuotojams tartis dėl darbo sąlygų. Liberalizuoti kolektyvinių ginčų (taip pat ir streikų) procedūras;

didėtų darbuotojų apsauga nedarbo metu. Nedarbo išmokas nustatyti ne mažesnes kaip 50% buvusio atlyginimo dydžio. Mokėjimo terminą numatyti ne trumpesnį kaip 1 metai, atsižvelgiant į darbo stažą;

į viešųjų pirkimų sąlygas būtų įtrauktos nuostatos dėl vidutinio darbo užmokesčio ir darbuotojų saugos bei sveikatos būklės įmonėje;

apmokėjimas už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, būtų reglamentuotas įstatymu;

Valstybinė darbo inspekcija turėtų daugiau teisių ir išteklių, padaryti ją tiesiogiai pavaldžią Vyriausybei;

Lietuvos Respublikos Seimo Statute bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme būtų įtvirtinti atvejai, kai Trišalės tarybos išvada yra būtina;

biudžetiniame sektoriuje būtų pasirašyti šakiniai kolektyviniai susitarimai;

šalių atstovai kartą per ketvirtį susitiktų aptarti susitarimo nuostatų vykdymo.


Lietuvos socialdemokratų partija                        Algirdas Butkevičius

 

Lietuvos profeisnių sąjungų                                 Artūras Černiauskas

konfederacija

 

NAUJAUSI KOMENTARAI
2012-08-28 16:56:26Juzė
Tikriausiai čia netiesioginis atsakymas Vilijai:
"8.teisės aktai, reguliuojantys darbo santykius viešajame ir privačiajame sektoriuose, būtų keičiami tik susitarus socialiniams partneriams;"
.
Bet ką, "susitarimo" kontekste, galėtų reikšti nuostata:
"9.būtų šalinamos kliūtys (?), trukdančios darbuotojams tartis (?) dėl darbo sąlygų. Liberalizuoti (?) kolektyvinių ginčų (taip pat ir streikų) procedūras;" - tikrai nesuprantu?
2012-08-28 08:19:12Vilija
kažkodėl nesimato nuostatos dėl DK liberalizavimo ?
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
PDFLiepą gavome
79,80 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai