2017 m. rugpjūčio 22 d. antradienis - 17:55
 Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.  Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.

2012 08 08 - UŽ BENDRAVIMĄ SU ŽURNALISTAIS DIREKTORĖ J.KUTKAUSKIENĖ NUBAUDĖ A.KAVALIAUSKAITĘ

«
Komentarų: (4)

 Po 2012 m. liepos 25 d. įvykusio piketo prie Karoliniškių poliklinikos, kurį filmavo PN redakcija (Juozas Steponas) ir tinklalapis slaptai.lt (G.Visockas), poliklinikos vadovės J.Kutkauskienės vardu Albinai Kavaliauskaite buvo pareikšta naujų pretenzijų ir pareikštas papeikimas.

A.Kavaliauskaitė buvo apkaltinta tuo, kad „2012-07-25 savo darbo laiku ... bendravo su visuomenės informavimo priemonių atstovais; filmavosi VšĮ Karoliniškių poliklinikos patalpose; visuomenės informavimo priemonių atstovus vedžiojo po tarnybines patalpas“

Žemiau publikuojame įsakymo tekstą.

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS SKYRIMO

2012 m. rugpjūčio 3 d. Nr. <...> Vilnius

2012-07-25 savo darbo laiku A. Kavaliauskaitė bendravo su visuomenės informavimo priemonių atstovais; filmavosi VšĮ Karoliniškių poliklinikos patalpose; visuomenės informavimo priemonių atstovus vedžiojo po tarnybines patalpas.

A. Kavaliauskaitės pareigų instrukcijoje funkcija bendrauti su visuomenės informavimo priemonėmis nenumatyta. Nei tiesioginis vadovas, nei padalinio vadovas nedavė nurodymo bendrauti su visuomenės informavimo priemonėmis. A. Kavaliauskaitė paaiškinimo pagal 2012-07-30 reikalavimą dėl pasiaiškinimo pateikimo Nr. P-3-4.9-71 nepateikė. 2012-07-31 ir 2012-08-01 raštais ji kreipėsi prašydama nurodyti konkrečius teisės aktų straipsnius bei punktus, kuriuos ji įtariama pažeidusi. Darbuotojai nepateikus pasiaiškinimo, laikytina, kad darbuotoja atsisako paaiškinti įvykio aplinkybes. A. Kavaliauskaitė bendraudama su visuomenės informavimo priemonėmis savo darbo laiku pažeidė pareigų instrukcijos skyriaus „bendrosios pareigos" 3 p. „Darbo laiku atlikti tik darbo funkcijas bei vykdyti pareigas, nurodytas šioje pareigų instrukcijoje."

Neįsitikindama, ar duotas leidimas filmuoti įstaigos patalpose ir/ar teritorijoje (leidimas filmuoti įstaigos patalpose ir/ar teritorijoje nebuvo duotas), A. Kavaliauskaitė sudarė sąlygas bei savo veiksmais skatino visuomenės informavimo priemonių atstovus pažeisti VšĮ Karoliniškių poliklinikos vidaus tvarkos taisyklių 109 p. reikalavimą fotografuoti ar filmuoti patalpose ir/ar teritorijoje tik turint administracijos leidimą.

Savavališkai vedžiodama visuomenės informavimo priemonių atstovus po tarnybines patalpas (leidimas visuomenės informavimo priemonių atstovams lankytis tarnybinėse patalpose nebuvo duotas), A. Kavaliauskaitė sudarė sąlygas bei savo veiksmais skatino visuomenės informavimo priemonių atstovus pažeisti VšĮ Karoliniškių poliklinikos vidaus tvarkos taisyklių 69 p. lankytojams draudžiantį savavališkai lankytis tarnybinėse patalpose.

Nepranešdama savo tiesioginiam vadovui apie lankytojus (visuomenės informavimo priemonių atstovus) tarnybinėse patalpose bei filmavimą tarnybinėse patalpose ir/ar įstaigos teritorijoje, A. Kavaliauskaitė pažeidė Vidaus tvarkos taisyklių 101 p. įpareigojantį tiesioginiam vadovui pranešti apie nesusipratimus su lankytojais.

Aukščiau įvardytais veiksmais A. Kavaliauskaitė taip pat pažeidė LR DK 35 str. 1 d. „Įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Draudžiama piktnaudžiauti savo teise.", 93 str. nuostatą, kad darbuotojas darbo sutartimi įsipareigoja „eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai", 228 str. „Darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, darbo normas, laikytis technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tausoti darbdavio turtą."

Darbuotojos atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi LR Darbo kodekso 234 str., 236 str., 237 str. 1 d. 2 p., 238-241 str.:

1.S k i r i u kineziterapeutei Albinai Kavaliauskaitei už darbo drausmės pažeidimą drausminę nuobaudą - papeikimą;

2.Įpareigoju personalo kabineto vadybininkę Eglę Zujūtę su įsakymu supažindinti kineziterapeutę Albiną Kavaliauskaitę.

 

Laikinai vykdantis direktoriaus pareigas, administratorius ūkiui Marius Vasiliauskis

NAUJAUSI KOMENTARAI
2012-08-13 18:39:49ROMA
SVEIKU PROTU NESUVOKIAMA KAIP GALIMA TAIP ELGTIS SU ZMOGUMI, NEJAUGI NERA INSTANCIJU KURIOS GALETU SUTRAMDYTI "VADOVE" POLIKLINIKOS.? CIA KAZKAS NEGERO IR ILGAI TAIP TESTIS NEGALI. MAN ASMENISKAI NORISI PERSIRASYTI I KITA POLIKL. , NES APSOLIUTI BETVARKE , NEIMANOMA PATEKTI PAS GYD.IR AROGANTISKA ADMINISTRACIJA.SLYKSTU.
2012-08-12 18:23:10Natalija
Ir vėl administracijos bandymas susidoroti su profesinės sąjungos lydere, nieko bendro neturintis su darbo tvarkos gynimu. Manau, ir šį sykį gerb. Kavaliauskaitei pavyks įrodyti administracijos sprendimo neteisėtumą.
2012-08-09 12:33:02Feliksas
O kaip ten poliklinikokje su DK 23 str. Ar darbdavio įgalioti asmenys jo laikosi.
DARBDAVYS PRIVALO:
1)gerbti darbuotojų atstovų teises ir netrukdyti jiems veikti. Darbuotojų aatstovų veikla negali būti nutraukiama darbdavio valia; !!!
6)sudaryti sąlygas darbuotojų atstovams atlikti savo funkcijas;
Atkreipkime dėmesį į žodį "privalo". Taigi visi 8 punktai šiame straipsnyje darbdaviui yra privalomi. O jei to mažai dar 22 str. yra aštuoni punktai , kokios darbuotojų atstovų teisės. Na o dėl tvarko taisyklių veikimo poliklinikoje - nieko nežinau. Ar jos tokios yra, kas ten numatyta, ar suderintos su darbuotojų atstovais ir t.t. Bet visas įsakymo tekstas kelia rimtų abejonių apie kompetenciją.
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
PDFLiepą gavome
79,80 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai