2017 m. rugpjūčio 24 d. ketvirtadienis - 13:49
 Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.  Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.

2012 09 17 - Ar įstatyminės profesinių sąjungų vadovų garantijos ką nors garantuoja?

»
1
2012-10-05 10:46:40Juzė
Nors Jums ir „viskas aišku“, bet kažkodėl Jūs vengiat konkrečiai atsakyti į mano klausimus: „kad tai pasiekti, reikia ne deklaratyvių profesinių sąjungų įstatymo nuostatų, o realių, su tam tikra aiškia garantija ir kitų asmenų atsakomybę.“ Tai, po galais, ir suformuluokite tas teisines normas, „realias, su aiškia garantija ir kitų asmenų atsakomybe“ . Tada ir bus galima diskutuoti. Nesugebat?
.
Dabar panašu, kad teismų institutui priklausančias funkcijas jūs norite priskirti profsąjungoms? Bet juk tai nesąmonė!
.
Tarkim , kad tai kažkaip pavyko. Tuomet kokias DK normas po to, „liberalizuodama DK“ galėtumėt į tai apmainyti? Jeigu ‚liberalizuodama“ apmainysit į darbdavių siūlomas DK DS sudarymo ir nutraukimo sąlygas, tuomet darbdavys gaus teisę su darbuotoju daryti ką nori. Taigi neliks ir dėl ko ginčytis.
.
Kadangi savo rašliavoje taip pat kalbat tik deklaratyviai – pilstot „iš tuščio į kiaurą“, tai visa tai ir lieka tik priešrinkiminė „ABRA- KADABRA“
2012-10-01 16:41:29
Nežinau, kam čia kadabra, o man viskas aišku.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso liberalizavimas galimas tik pertvarkius darbo ginčų nagrinėjimo institutą, sudarius realias galimybes apginti darbuotojo teises ir teisėtus interesus ne teismine tvarka, suteikus profesinėms sąjungos ne deklaratyvias, o realias įstatymines galias ginti darbuotojo teises ir teisėtus interesus;"
Lietuvos Respublikos darbo kodeksą (toliau – DK) šiuo metu siekiama liberalizuoti, t.y. supaprastinti tam tikras nuostatas, susijusias su darbo sutarčių institutu, taip suteikiant, daugiau laisvės darbdaviui. Plačiau to, manau, nereikia komentuoti, kam įdomu, susiras. Taigi, būtent apie tokį liberalizavimą galimą kalbėt tik tuomet, kai:
1. Bus normaliai pertvarkytas ginčų nagrinėjimo institutas (nagrinėjantis darbo ginčus kaip privaloma instancija ne teismine tvarka. Šiuo metu galiojančio DK nuostatos, šia tema aiškios – darbdavys sudaro darbo ginčų komisiją ir pusės darbdavio ir darbuotojų atstovų. Realiai, tokia institucija neveikia, nes: 1. Ši komisija yra nekompetentinga (kaip žinia, nagrinėjant darbo ginčą, neretai reikia teisinių žinių (nors elementarių), kurių, kaip man bebūtų gaila, dauguma neturi. Todėl tikėtis, kad objektyviai bus sprendžiamas ginčas, parenkant tinkamas teises normas, jau nekalbu apie teismų praktiką, tikėtis naivu. 2. Darbdavys daugumoje atveju, kontroliuoja tokias darbo ginčų komisijas, savo autoritetu arba kitaip sakant – autokratiniu valdymu (vėlgi, plačiau aiškinti tokios darbo ginčų komisijos priklausomumą darbdaviui ir jo paliepimams, aiškinti per daug nereikia).
Tiesa, nuo 2013 m. darbo ginčų komisija „pereina“ į VDi teritorinių skyrių rankas. Tačiau vėlgi – pirmininkas iš VDI, kiti nariai – darbdavio nariai ir darbuotojų atstovai. Tas pats keblumas su teisinėm žiniom. Dar vienas keblumas – VDI ir jų fantastiškas teisės aiškinimas darbdavio pusėn, siaurinant, arba kitais atvejais išplečiant teisės aktų nuostatas (turėk omenyje, kaip jiems pateigiau, arba kaip darbdavys pasakys).
Kitas dalykas, teisėje galioja toks principas – nieks negali būti teisėju savo byloje – o čia mes turim darbdavio atstovus komisijoje, kuri sprendžia ginčą. Kitaip sakant – tas pats, tik kitoj rankoj...
2. Suteikus profesinėms sąjungos ne deklaratyvias, o realias įstatymines galias ginti darbuotojo teises ir teisėtus interesus – čia mes kalbame, apie poreikį peržiūrėti Lietuvos profesinių sąjungų įstatymo nuostatas. Kas kalbama ir straipsnyje. Tik esant stipriai ir nepriklausomai profesinei sąjungai, su stipriu lyderiu, galim kalbėt apie visų darbuotojų interesų apsaugą. Kad tai pasiekti, reikia ne deklaratyvių profesinių sąjungų įstatymo nuostatų, o realių, su tam tikra aiškia garantija ir kitų asmenų atsakomybę. Tiesa, kas nesidomėjo Teismų praktika, pasakytina, kad BK str. nustatantis baudžiamąją atsakomybę už trukdymą profesinėms sąjungoms, realiai taip ir nebuvo panaudotas nei kartą (galėjau netyčia praleisti kokią nutartį). Taigi iš to keltini du klausimai: ar nieks netrukdo profesinėm sąjungoms, ar kad pritaikyti šį straipsnį, turi pereiti kryžiaus kelius, kad nors pradėtum ikiteisminį tyrimą. Nes tyrėjęs, dažniausiai tau pasakys – civiliniai teisiniai santykiai, kreipkis į bendros kompetencijos teismą.
Taigi, čia tik trumpi pamąstymai, galima bus pratęsti kada nors... :)
O šiaip, arba ir kadabra būna tada, kai nesupranti. Bet jei nesupranti, nebijok klausti, o neapsimetinėk visažinis...
Pagarbiai,
2012-10-01 15:12:14Marius (marijus_marko@yahoo.com)
Viena vertus, yra akivaizdu, kad straipsnio autorių išdėstytos tezės tik dar kartą patvirtina tiek straipsnyje aptariamų teisės aktų, tiek ir likusios LR įstatyminės bazės pataisų būtinumą. Kaip tūlas praeivis pasakytų: „Tobulumui ribų nėra, tačiau jo siekimo niekas kol kas dar „neatšaukė“. Kita vertus, stebint pastarojo laikmečio realijas, bado akis ta padėtis, kai esami „pakankamai gerai sustyguoti“ įstatymai, juose reglamentuotos teisinės normos nėra vykdomos, įgyvendinamos ar net kai jų yra nepaisoma (jas pažeidinėjant) ir už tai "sugebama" išvengti bet kokios atsakomybės.
2012-10-01 10:07:22Juzė
Feliksai, esat patyręs ir "senas" profsąjungietis. Tai, pasakęs A, sakykit ir B. Nuo ko pradėti?
Kas ir ką turi padaryti?
Kaip ir kokia forma ar mastu apsijungti?
Vystykit tą koncepciją !!
2012-10-01 09:52:49Juzė
"rinkiminė tezė" = rinkiminė "abra-kadabra"
.
Įdėmiai ją perskaitykit!
Tada jums kils klausimas - kai suteikiame profsąjungoms " realias galimybes APGINTI DARBUOTOJO TEISES ir teisėtus interesus (net!) NE TEISMINE tvarka, (bet!) SUTEIKUS profesinėms sąjungos ne deklaratyvias, o realias ĮSTATYMINES GALIAS (kokias ir kur?) " - kaip tai susieti su DK liberalizavimu?
.
Vienas kitam prieštaraujančių siekių kokteilis!
ABRA-KADABRA ir tiek!
.
2012-10-01 08:04:07rinkiminė tezė
Lietuvos Respublikos darbo kodekso liberalizavimas galimas tik pertvarkius darbo ginčų nagrinėjimo institutą, sudarius realias galimybes apginti darbuotojo teises ir teisėtus interesus ne teismine tvarka, suteikus profesinėms sąjungos ne deklaratyvias, o realias įstatymines galias ginti darbuotojo teises ir teisėtus interesus;
2012-09-30 23:58:03Feliksas
kalbant šia tema, reikia peržiūrėti Profesinių sąjungų įstatymo metamorfozes. Pirminiame variante buvo tokios garantijos ne tik renkamiems atstovams bet ir visiems nariams. Beje KT ta tema buvo pasisakęs, kad tai atitinka visas teisines normas ir nieko nėra blogo. Bet deja, mūsų mesijai buvę prie profsąjungų vairo, aišku ne už gražias akis, leido valdantiesiems tos normos atsisakyti. Vėliau buvo "sudirbtas" ir 21 str. ,įvesta norma "išskyrus atleidimą iš darbo". Taip kažkam buvo gerai atsilyginta, o profesinės sąjungos neteko pagrindinių garantijų. Tada aš šaukiai visomis priemonėmis, laiškais į Seimą, Prezidentūrą, bet palakymo nebuvo. Vėliau , susitikimuose regionuose su LPSK ponais klausiau, kas iš jų "prakirto" šias garantijas. Tačiau niekas net girdėti nenorėjo. Nei Petraitienė, nei Rauka, nei Sysas ir kiti. Tačiau ne be tų vadų pagalbos buvo sudirbtas Profesinių sąjungų įstatymas. Tylėjo lyderiai, nieko nesuprato eiliniai nariai (beje ir dabar dauguma to nesupranta) nes kiek susitinku dar visų galvelėse užprogtamuota vizja- kad profesinės sąjungos tik ekskursijų, išvykų, išgėrimų organozatoriai, tik ne įstatyminių teisių gynėjai. Prieš dvi kadencjas buvo pasisekę, kad 21 str redakcja būtų bandyta atstatyti, net buvo parengtas projektas ir registruotas seime. bet Syso pagalba tada Seimas šturmavo darbo tarybos įstatymą ir šį projektą nukišo giliai ir iki šio laiko net neprisiminė. Būtina, kad profesinės sąjungos susivienytų ir siektų teisngumo atstatymo. Bet tai manau bus galima pasiekti, kai neprisijungusios profesinės sąjungos suvienys jėgas ir sudarys rimtą opoziciją visiems Černiauskams, Jašinkienėms, Šniutieniems, Puskepaliams, Dambrauskams, Jukniams, Bakams.Arba daliai iš jų dievulis apšvies protą ir jie ims dirbti nebe sau, o dirbantiesiems.
2012-09-30 20:41:13as
Taip dauguma profsąjungų prisidengia šia priedanga,norėdamos gauti finansavimą iš valstybės,o po to praranda žodžio laisvę.Todėl neparduokim sąžinės ir pasirinkime sveikas šermukšnių uogas,kad netektų sirgti didybės liga ir pamiršti eilinį pilietį
2012-09-26 12:51:48Juzė
Pradžioje, "Socialinės alternatyvos" pirmininku gal ir buvo numatytas M. Dagys, bet, matyt, tai LPSK vadukams tai pasirodė neparanku. Dabar gi, pirmininkas Algirdas Radvila . Pagal turimus duomenis - "nei mėsa, nei žuvis"... :))
.
Įmonės kodas 302525925
Vadovas Algirdas Radvila, pirmininkas
Adresas J. Jasinskio g. 9, LT-01112 Vilnius
Profesiniu Sajungu Susivienijimas Socialine Alternatyva
Tinklapis -.socalt.lt
Darbuotojai - 2 darbuotojai
SD draudėjo kodas 2061005
2012-09-26 11:55:52Informacija
PN, vasario mėn informacija:
Vasario 21 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) bei Europos socialinio fondo agentūra (ESF) su darbdavių ir darbuotojų organizacijų vadovais pasirašė 20 finansavimo ir administravimo sutarčių dėl projektų, skirtų skatinti socialinį dialogą, įgyvendinimo, - praneša SADM.
Planuojama, kad šiuose projektuose dalyvaus 532 organizacijos, iš jų –169 profesinės sąjungos. Projektai sudarys galimybes per 18 000 asmenų dalyvauti mokymuose.
Tarp pasirašiusiųjų sutartis - Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvod darbo federacijos vadovė Eugenija Šniutienė, LPS "Solidarumas" pirmininkė Aldona Jašinskienė, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkas Vytautas Bakas, Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininkė Loreta Soščekienė, Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Rimkus ir kt.
Tarp pasirašiusiųjų - ir profesinių sąjungų susivienijimo "Socialinė alternatyva" vadovas teisininkas Marius Dagys (nuotr.). Tai naujas profesinių sąjungų susivienijimas, apie kurio struktūrą ir veiklą PN kol kas informacijos neturi.
1
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
PDFLiepą gavome
79,80 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai