2017 m. rugpjūčio 17 d. ketvirtadienis - 4:32
 Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.  Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.

SIŪLOME PASKAITYTI

1

2017 06 07 - Kas ir kaip keisis DK nuo liepos 1 d.

»
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė lyginamąją lentelę, kas ir kaip pasikeitė nuo liepos 1 d. įsigaliosiančiame Darbo kodekse lyginant su šiuo metu galiojančiu, 2003 m. priimtu kodeksu. Taip pat apžvelgti ir Nedarbo socialinio draudimo ir Užimtumo įstatymų pasikeitimai.


Lentelė - paspaudus antraštę

Komentarų: (0)

2017 05 24 - Nacionalinis susitarimas dėl šalies pažangai būtinų reformų (projektas)

»
Gegužės 23 d. Trišalės tarybos nariams pristatytas Nacionalinio susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų projektas.


Juo siūloma susitarti dėl reformų tikslų: švietimo kokybės, efektyvumo ir mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo; mokesčių sistemos suderinamumo užtikrinimo; šalies konkurencingumo didinimo; socialinio dialogo stiprinimo ir viešojo sektoriaus efektyvumo ir viešųjų paslaugų kokybės didinimo.

Susitarimo tekstas - paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2016 02 14 - MILITARIZACIJA AR ŠVIETIMAS?

»
 Aukštojo Moxlo fakulteto studentai (taip pasivadino grupė studentų, surengusių akciją Kaune 2015 m. Rugsėjo pirmają prieš mokslo suprekinimą ir darbuotojų teisių mažinimą) vasario 15 d. solidarizuojasi su mokytojais ir kviečia protestuojančius vienytis platesniems reikalavimams – valstybės biudžetą skirti švietimui, socialinei apsaugai, o ne ginklams.
"Tai, kad valstybė gali šimtais milijonų padidinti saugumo biudžetą, pirkti karinę techniką, vandens patrankas, bet net neturi lėšų gražinti mokytojų atlyginimų į prieš krizinį lygmenį, yra susiję", - sakoma PN atsiųstame AMF Studento pasirašytame straipsnyje.


Visas straipsnis - paspaudus antraštę.


Komentarų: (1)

2015 09 14 - APIE ŽINIASKLAIDOS PANIEKĄ PROFESINĖMS SĄJUNGOMS (komentaras)

»
Analizuodama žurnalistų darbą nušviečiant naująjį socialinį modelį prieš mitingą įvertinau jį gana teigiamai. Buvo daugmaž pateikiami abiejų pusių argumentai: profesinių sąjungų – prieš, verslo ir valdžios atstovų – už. Pasaką apie mitingo kontekste kyšančias Kremliaus ausis surietė tik „Lietrytis“, jau ir taip senokai pasižymintis šlykštokais išpuoliais prieš profesines sąjungas.  

Mitingo dieną reportažuose buvo justi sunkiai slepiamas negatyvus žiniasklaidos nusistatymas prieš profesines sąjungas ir jų renginį, tačiau kadangi akcija praėjo gana sklandžiai, operatyviai buvo sunku rasti, kaip mitingą išjuokti. Tam reikia laiko ir juo pasinaudota.


Visą R.Motiejūnaitės-Pekkinen straipsnį skaitykite paspaudę antraštę.


Komentarų: (2)

2015 05 15 - Dezintegracija per integraciją

»
„Socialinė partnerystė“, „socialinis dialogas“, „lankstumas“ ir ypač lietuvių kalboje atitikmens neturintis flexicurity yra burtažodžiai, gimę iš pačios ES bandymų pakloti pagrindus Europos socialiniam modeliui. Kuriant lietuviškąjį socialinį modelį įdėta daug pastangų įtraukiant šiuos burtažodžius ir sušokta daug ritualinių šokių bandant įtikinti visuomenę jų galia“, - rašo Agnė Rimkutė savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“.

Autorė šiuo metu yra Centrinės Europos universiteto Budapešte doktorantė, tyrinėjanti XX a. Rytų ir Pietryčių Europos komunikacijos ir ekonomikos istoriją bei pereinamojo laikotarpio procesus.

Visas straipsnis - paspaudus antraštę.


Komentarų: (1)

2015 01 08 - PRIEŠ „STOKHOLMO SINDROMĄ” PROFSĄJUNGŲ JUDĖJIME

»

Vokietijoje polemizuojama dėl profesinių sąjungų tolesnės raidos ir jų misijos atnaujinimo. Plinta nuomonės, kad šios darbuotojų atstovės išsisėmė ir privalo keistis, net ir savo narių sudėtimi jos sensta. Profsąjungų kasmet rengiamos Gegužės pirmosios manifestacijos vis labiau primenančios pensininkų demonstracijas.

Kovingasis sociologų bei žurnalistų sparnas, pažymėdamas, jog kairiųjų judėjimas bei kairiosios partijos nutolo nuo savo šaknų, tai prikiša ir profsąjungoms. Profesinės sąjungos esą atsitraukė nuo esminių reikalavimų kėlimo, pradėjo tenkintis darbdavių išmetamais trupiniais nuo kapitalo stalo, pradėjusios drovėtis reikalauti net 30 valandų darbo savaitės.

Su britų dienraščiu The Guardian susijusiame leidinyje Der Freitag pernai gruodį paskelbtas straipsnis „Kam priklauso fabrikas? Mums!”, kuriame profesinės sąjungos raginamos grįžti prie minties, jog „visuomenė vėl galėtų būti įtraukta į žemių ir bendrovių valdymą“. Straipsnio autoriaus nuomone, „tik taip galima užkirsti kelią tam, kad žmonės aukotų savo gyvenimą kaip samdomieji vergai“.

„Samdomasis darbas grandinėmis supančiojo žmonių kojas, tačiau šiuos pančius galima nusiimti. Tereikia tik norėti. Šiandieniai streikai galėtų būti gera pradžia. Tačiau tik tada, kai streikininkai pradės kelti lemiamą nuosavybės klausimą, fabrikai vėl priklausys mums,“ - tokiu raginimu baigia straipsnį jo autorius Patrick Spät (nuotr.).

Straipsnį skaitykite paspaudę antraštę


Komentarų: (0)

2014 12 23 - V. BAUŠEVIČIUS: GAL MUMS REIKIA „DVIEJŲ LYGIŲ“ DARBO KODEKSO?

»
Pastaruoju metu nerimsta DK (darbo kodekso) liberalizavimo audros, - rašo  Vidas Bauševičius, Vilniaus energetikų profesinės sąjungos vadovas PN redakcijai atsiųstame straipsnyje. - Įvairus DK „kastravimas“ visada buvo dešiniųjų liberalių politinių jėgų deklaruojama siekiamybė, už kurią rinkimų švytuoklė juos jau stūmė į politikos paraštę. Neišsipildžiusias dešiniųjų svajones įgyvendinti ryžosi dabartinė deklaratyviai kairioji dauguma. Partijos, kurių besikaitaliojančiuose pavadinimuose, kaip prekės ženkluose, „darbo“, „tiesos“ ir net „liberalizmo“ obalsiai suradę vietos. Visų jų viešuose rinkimų pažaduose ir net programose apie DK „iškastravimą“ nelabai buvo postringauta. Kairiuoju elektoratu įvardintas „paprastas žmogus“ programas vargu ar skaitė, o jeigu ką ir nužvelgė, mindžikuodamas rinkiminių apylinkių eilutėse, tai buvo seniai.

Visas V. Bauševičiaus straipsnis - paspaudus antraštę

Komentarų: (0)

2014 12 15 - DISKUTAVOME APIE DARBO KODEKSO PROJEKTĄ, KURIO AKYSE NEMATĖM

»

Įstatymo projekto rengėjai trečiadienį (gruodžio 10 d. - red.) sukvietė į renginį, kurį skambiai pavadino aptarimu – diskusija. Kalbėjome apie naujus darbo santykius, tiksliau, - apie jų pagrindinius principus. O dar aiškiau išsireiškus – apie darbo santykių liberalizavimą. Jo nuostatas įstatymo projekto rengėjai sudėjo į naująjį Darbo kodekso projektą. Kaip žinoma, labiausiai tokių pakeitimo troško vienas iš trijų socialinio dialogo dalyvių – darbdaviai. Vėliau prie jų prisijungė ir politikai. Šiuo aktu siekiama sureguliuoti darbo santykius Lietuvoje ištisiems dešimtmečiams į ateitį.

Visas D. Paukštės straipsnis - paspaudus antraštę.

 

Komentarų: (0)

2014 12 05 - AUŠRA KRIŠTAPAVIČIENĖ. DRAKONAS

»
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos profesinės sąjungos pirmininkės Aušros Krištapavičienės (nuotr.) straipsnis, perskaitytas 2014 m. gruodžio 3 d. Vilniuje, Vinco Kudirkos aikštėje, įvykusiame mitinge

Užsiauginome... Ketvirtį amžiaus perinom, puoselėjom, godojom... Tikėjomės... Tikėjomės, kad išsiris žydra laimės paukštė, ant savo sparnų nešanti laimingą, orų, prasmingą gyvenimą mylimoje Tėvynėje, o išsirito ... drakonas.

Šioje gyvenimo šventėje, mūsų išperėtas drakonas susiorganizavo už mūsų visų pinigus sau 25-tus metus trunkančią grandiozinę puotą, kurioje mokytojams, kultūros darbuotojams, policininkams, medicinos slaugytojams, bibliotekininkams ir kitiems plebėjams skyrė padavėjų, indų plovėjų bei trupinių, byrančių  nuo jų puotos stalo, valgytojų lemtį.

Visas straipsnis - paspaudus antraštę...


Komentarų: (0)

2014 11 12 - VYGAUDAS KERAITIS. KODĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS JAU NERAŠAU DIDŽIĄJA RAIDE?

»
Jurbarko krašto visuomenininkas ir politikas  pasiryžo "juodu ant balto" išdėstyti, pasak jo, per daugelį metų mintyse išnešiotą Lietuvos kaip socialinės valstybės projektą. Mat dabartine socialine valdžios politika jis nusivylęs ir Nepriklausomybės jau seniai nerašąs didžiąja raide.

 V.Keraičio  vizijos išeities pozicija - minimalioji alga.

"Minimalus atlyginimas,  kokiu jis vadinamas šiuo laikotarpiu, tai yra tik „padačka“, kad žmogus nemirtų iš bado,izijos autorius. - Minimalus atlyginimas turi būti tokio dydžio, kad žmogus galėtų:

- normaliai išmaitinti šeimą (gal ne visada prabangiai):

- normaliai aprengtą ir pamaitintą vaiką (-us) išleisti į mokyklą;

- laiku susimokėti komunalinius mokesčius;

- ligos atveju bet kuriam šeimos nariui, turėtų realias galimybes kreiptis dėl medicininės konsultacijos, atlikti reikiamus tyrimus, įsigyti vaistus;

- po aukščiau išvardintų garantijų, dar turi likti lėšų kaupimui netikėtiems atvejams: sutrikus sveikatai, mirus (žuvus) šeimos nariui, įvykus gaisrui, gamtos stichijos padarytai žalai likviduoti;

- vidutinės klasės automobilis neturėtų būti laikomas prabangos dalyku, ypač gyvenantiems kaime.

Vygaudas Keraitis (g. 1943 m.)  – Lietuvos ir Jurbarko rajono politinis bei visuomenės veikėjas, Nuo 2007 m. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys.


Gerai pažįsta kaimo gyvenimą - iki 1989 buvęs  Kidulių tarybinio ūkio profsąjungos pirmininku.

Savo pamąstymus paskelbė facebook'o paskyroje.

Straipsnį skaitykite paspaudę antraštę


Komentarų: (0)

2014 11 11 - AR MINISTRAS ŽINO?

»

"Pasiklausius švietimo ir mokslo ministro kalbų viešoje erdvėje iškyla abejonių ar ministras yra skaitęs mūsų iškeltus reikalavimus dar vasaros pradžioje... Ar ministras žino, kad 2009 m. MK (mokinio krepšelio) dydis buvo drastiškai sumažintas 464 litais, t. y. beveik puse tūkstančio litų vienam mokiniui. Dėl to daugelyje šalies mokyklų bendrieji ugdymo planai įgyvendinami 70–80 proc minimaliai vykdomas neformalus ugdymas (popamokinė mokinių veikla), tiek pat procentų sumažėjo mokytojų darbo krūviai, atlyginimų tarifiniai koeficientai tapo minimaliais".

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojo Vytauto Silvanavičiaus kalba spalio 28 d. mitinge prie Švietimo ir mokslo ministerijos.

Toliau - spausk antraštę!

 

Komentarų: (0)

2014 10 30 - AŠ ŠIANDIEN TURIU SVAJONĘ ...

»

„Aš šiandien turiu svajonę, kad visos profesinės sąjungos, didelės ir mažos, geltonos ir bespalvės, reikšmingos ir nespėjusios pasižymėti, susijungusios į jungtines atstovybes ir pavienės, labai daug ir nedaug nusipelniusios, garsios ir nežinomos, turinčios ryšių politikoje ir politikams nemielos, senos ir naujos, geros ir geriausios susivienys ir kartu stovės pedagogų piketuose išdrįsdamos iš Vyriausybės reikalauti pagarbaus požiūrio mokytoją ir jo darbą“.

Ištrauka iš Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos profesinės sąjungos pirmininko Žydrūno Mickeliūno kalbos, pasakytos 2014 m. spalio 28 d. mitinge prie Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM).

Visa kalba - paspaudus antraštę.

 

Komentarų: (2)

2014 10 30 - V.KERAITIS. KODĖL NEPRIKLUSOMYBĖS JAU NERAŠAU DIDŽIĄJA RAIDE

»
Su šiomis mintimis vaikščiojau daug  metų. Neatsilaikiau ir išvedžiau juodu ant balto. Teismo nebijau, bet "skanius" komentarus sunkiai skaitau.
Kas kaip vyko, paskelbus „nepriklausomybę“ (buvo laikas, kai rašiau Nepriklausomybė, bet dabar galiu rašyti tik „nepriklausomybė“), jau nusibodo kalbėti, aptarinėti, skaityti, kad ir protingų galvų mintis...
Dabar jau turime rezultatą (-us). O jie ...
Tad ką daryti? Juk Minimalus atlyginimas, kokiu jis vadinamas šiuo laikotarpiu, tai yra tik „padačka“, kad žmogus nemirtų iš bado.
Komentarų: (0)

2014 10 21 - DAINIUS PAUKŠTĖ. KROKODILO AŠAROS DĖL PROFSĄJUNGŲ

»
Buvęs profesinių sąjungų veikėjas, 2014 metų gegužės mėnesį įvykusiame Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos suvažiavime kandidatavęs į LPSK  pirmininkus Dainius Paukštė atsiuntė redakcijai straipsnį, kuriame, bandydamas panagrinėti profesinių sąjungų situaciją Lietuvoje,  iš dalies polemizuoja su teisingumo ministru, Lietuvos socialdemokratų partijos vicepirmininku Juozu Bernatoniu, partijoje kuruojančiu ryšius su profesinėmis sąjungomis. J. Bernatonis neseniai paskelbė straipsnį  "Turime padėti profesinėms sąjungoms sustiprėti".

Ko vertos LSDP atstovo "krokodilo ašaros" dėl profsąjungų silpnumo, jei "socialdemokratui Premjerui Darbo kodekso liberalizavimas yra svarbiau?" - polemizuoja su su LSDP vicepirmininku J.Bernatoniu D.Paukštė (kuris, beje, yra LSDP oponuojančios Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininko pirmasis  pavaduotojas).

D.Paukštės straipsnis - paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2014 10 20 - SOCIALINIS DIALOGAS ATSIPERKA VISADA

»
Spalio 10 d. Seime įvyko konferencija „Socialinis dialogas ir derybinė galia“, apibendrinusi projekto „Socialinio dialogo plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas. Konferencijos dėmesys buvo sukoncentruotas į derybinės galios, kooperacijos ir socialinio dialogo iššūkius Lietuvoje ir Europoje.

Pradėdama konferenciją Seimo narė Rima Baškienė paminėjo, kad norisi matyti Lietuvoje aktyvias, vieningas profsąjungas, tačiau to kai kada pasigendama. „Reikia ieškoti bendrų tikslų, savivaldybėse kurti trišales tarybas, semtis patirtis iš mūsų draugų norvegų, kitų šalių“, - kalbėjo Seimo narė.

Visas straipsnis - paspaudus antraštę.
Komentarų: (0)

2014 07 17 - DAINIUS PAUKŠTĖ. PO PASAULĮ - TUŠČIOMIS PADANGOMIS

»
„Norėtųsi pakomentuoti vieną savo simptomais panašų į daugelį kitų pastarųjų dienų įvykį. Tai renginys Valdovų rūmuose, į kuriuos Vyriausybė – Premjero asmenyje, pasveikino labiausiai pasižymėjusius abiturientus šimtukininkus. Bet ne tik tam, kad juos pagerbtų diplomais ir kitomis atminimo dovanėlėmis – moksleiviai turėjo galimybę nusifotografuoti kartu su Švietimo ministru ir Premjeru.


Šio įvykio „kriminalas“ – ne valdžios noras pagerbti jaunimą, o politikų interviu visuomenei. Švietimo ministro D. Pavalkio siūlymas abiturientams „nuvažiuoti pasižiūrėti kitur“ išvertus į normalią kalbą reiškia: „mūsų aukštojo mokslo sistema yra niekam tikusi, nes aš, pirmasis švietimo sistemos asmuo ir jos vadovas, nieko gero apie ją pasakyti negaliu, todėl siūlau abiturientams susirasti patikimesnę aukštąją užsienyje“. O premjero A.Butkevičiaus komentaras, kad „nieko baisaus, jog išvažiuoja – sugrįš“, reiškia ne ką kita, o bejėgiškumą,"- naujame šią tautai opią problemą nagrinėjančiame straipsnyje teigia D.Paukštė, Migracijos klausimų ekspertas, Lietuvos socialdemokratų sąjungos (LSDS) pirmininko pavaduotojas, buvęs profsąjungų veikėjas, 2014 m. gegužę įvykusiame LPSK suvažiavime kandidatavęs į šio profesinių sąjungų susivienijimo vadovus.

Visas straipsnis - paspaudus antraštę
.

Komentarų: (0)

2014 06 04 - D. PAUKŠTĖ. KURSIME GEROVĘ KITOMS TAUTOMS AR DARYSIME TVARKĄ SAVO NAMUOSE?

»
Buvęs ilgametis vienos profesinės sąjungos vadovas ir neseniai įvykusiame LPSK suvažiavime kandidatavęs į LPSK pirmininkus emigracijos reikalų ekspertas ir politikas Dainius Paukštė kviečia kolegas profsąjungininkus kartu padiskutuoti skaudžiausiu mūsų tautai - emigracijos - klausimu. Emigracijos srautai Lietuvoje yra šešis kartus didesni nei pasaulinis migracijos vidurkis (18 ir 3 proc.), - primena straipsnio autorius, kartu teigdamas, kad šie procesai yra beveik negrįžtami.

D.Paukštė polemizuoja su ta Lietuvos "elito" dalimi, kuri emigraciją laiko normaliu reiškiniu. Dėstydamas savo požiūrį autorius remiasi žinomų šalies intelektualų prof. Gintauto Mažeikio, prof. Aleksandro Dobrynino, prof. Boguslavo Gruževskio ir kt. nuomonėmis, savo paties surinktais ir gausiai straipsnyje teikiamais statistiniais duomenimis.

Pietryčių Azijos folkloras turi tris išvaizdžių beždžionėlių statulas, tarsi sakančias: „nieko bloga nematau, nieko bloga negirdžiu, nieko bloga nesakau“. Kai tik kalba pakrypsta migracijos klausimų link, į tas beždžiones panašiais tampa mūsų politikai, nes nieko nemato, nieko negirdi ir nieko nekalba, -  rašo straipsnio autorius.

Straipsnį skaityti paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2014 04 24 - TOMAS TOMILINAS. REFERENDUMAS: AR ŽEMĖ YRA PREKĖ?

»
"Dar keleri metai – ir už minimumą mėnesį egzistuojančiam žmogui Europa taps keiksmažodžiu. Šimtai tūkstančių žmonių nejaučia įstojimo į ES euforijos, kai dešimtmetį stebi masiškai emigruojančias artimųjų ir draugų šeimas, dėl beprotiškos konkurencijos bankrutuojantį kaimynų verslą, kai ateina privataus tiekėjo šilumos sąskaita, o nuo bado ir šalčio žiemą mieste išgelbėja tik močiutės kaime užaugintos bulvės bei dėvėtų rūbų parduotuvės. Pagal tarptautinių organizacijų tyrimus nuolatinį maisto nepriteklių Lietuvoje jaučia daugiau žmonių, nei gyvena Kaune. Išorinis dangoraižių ir turistinių gatvių spindesys Vilniuje maskuoja labiausiai emigruojančią ir besižudančią skurdo šalį."

Skaityti visą straipsnį - spausk antraštę!

Komentarų: (0)

2014 04 08 - RIMANTAS LIEPA. VALSTYBINĖS ĮMONĖS PERLNAS SVARBIAU UŽ VALSTYBĖS SAUGUMĄ

»
Straipsnio autorius - Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos vicepirmininkas Rimantas Liepa pasakoja apie nelogišką ir tam tikra prasme net kenkėjišką valstybinės įmonės "Tarptautinis Vilniaus oro uostas" administracijos elgesį valstybinę sieną saugančių pareigūnų atžvilgiu.

Mat, administracija nutarė atsikratyti pareigūnų automobiliais iš šalia darbo esančių stovėjimo aikštelių ir išnuomoti jas privačioms kompanijoms. O pareigūnams pasiūlė statyti automobilius už dviejų kilometrų nuo darbo vietos. "Apie pareigūnų automobilių ir pačių pareigūnų, o ypač pareigūnių, saugumą kalbėti galima tik labai sąlygiškaii, kaip ir apie skubų atvykimą į tarnybą iškilus pavojui ar esant būtinybei", - pastebi R.Liepa.

Visą straipsnį skaityk paspaudęs antraštę
Komentarų: (1)

2014 03 31 - D.PAUKŠTĖ. AR PROFESINĖS SĄJUNGOS MATO SAVO ACHILO KULNĄ?

»

„Kai Lietuva dar tik bandė atkurti savo nepriklausomybę, Vakarų Europos profsąjungos, pasikvietusios pas save, mokė mus, tuomet jaunus ir pradedančius profsąjungiečius: „valstybėje demokratijos turėsite tiek, kiek procentų visuomenėje bus profsąjungų narių“. Mums tuomet sunku buvo sieti profsąjungas su demokratija“, - straipsnio įžangoje prisimena kandidatas į Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkus Dainius Paukštė.

Straipsnį skaitykite paspaudę antraštę!

 

Komentarų: (4)

2013 11 08 - KAIP UŽTIKRINTI SVEIKATOS APSAUGOS FINANSAVIMĄ?

»
Po 2013 m. spalio pabaigoje Vilniuje  įvykusios Tarptautinės viešojoje sektoriaus efektyvumo konferencijos 2013 LPSK narės Lietuvos svaikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos tinklalapyje paskelbtas  „Atviras kreipimasis į visuomenę, valdžios institucijas, politines partijas“,  kuriame konstatuojama vis blogėjanti  Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos finansavimo būklė,  ir Nevyriausybinių organizacijų kreipimasis, kuriuo siūloma užtikrinti „papildomo finansavimo šaltinio įteisinimą.“

Žemiau  publikuojamas pirmasis dokumentas  (beje, nepasirašytas) vertingas išsamia analize bei faktine medžiaga.


Skaityti paspaudus antraštę!

 
Komentarų: (0)

2013 10 09 - Norvegija: paprastumas darbo santykiuose, versle ir politikoje (reportažas iš kelionės)

»

Rugsėjo 22-25 d. Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) ir Samdomų darbuotojų profesinės sąjungos (SAMPRO) kartu su partneriais Lietuvoje ir Norvegijoje vykdomo projekto „Trišalio dialogo plėtra savivaldybėse” („Grass-root municipality social dialogue”) dalyviai ir bičiuliai lankėsi Norvegijoje.

Projekto partneriai parengė įspūdingą programą vidurio Norvegijoje esančioje Steinkjer'o savivaldybėje, vietos medicinos centre, žemės ūkio kolegijoje, svečiai susipažino su ūkininkų šeima, turinčia kaimo turizmo sodybą, lankėsi Nacionaliniame tyrimų ir konsultavimo centre kaimo plėtrai, energetikos įmonėje NTE bei nuotoliniu būdu valdomoje uoloje sumontuotoje hidroelektrinėje. Visur Lietuvos delegaciją lydėjo svetingi ir draugiški norvegai, kurie žodžiais ir neakivaizdžiai bylojo apie aukštą piliečių sąmoningumo lygį, pagarbą žmogui ir pasitikėjimą vienų kitais.

Skaitykite visą reportažą!

 

Komentarų: (0)

2013 09 13 - VITALIJUS BALKUS: DŽIAUGIUOSI, KAD TURIME „TARYBINIŲ LAIKŲ“ DARBO KODEKSĄ

»
2013 m. rugsėjo 12 d. naujienų portalas Delfi paskelbė žinomo publicisto ir politiko Vitalijaus Balkaus straipsnį „Darbo santykiai Lietuvoje – baudžiavos palikimas (atsakymas M. Dargužaitei)”, kurį inspiravo Mildos Dargužaitės, VšĮ “Investuok Lietuvoje” vadovės, publikacija Delfyje, pavadinta “Lietuvos Darbo kodeksas – Tarybų Sąjungos palikimas”.

Būtų galima dar ilgai rašyti apie Lietuvoje vyraujantį XIX a. ankstyvo industrinio kapitalizmo laikotarpį, primenantį archajišką supratimą apie darbo santykius. Tiksliau – net ne ankstyvojo kapitalizmo, o baudžiavos santykių rudimentus, kurių leitmotyvas yra aiški atskirtis tarp „ponų“ ir „kumečių“. Džiaugiuosi tik tuo, kad kol mes turime „tarybinių laikų“ Darbo kodeksą, tai yra bent jau minimalios priemonės gintis, - apibendrindamas savo teiginius rašo Vitalijus Balkus.


Visas straipsnis – paspaudus antraštę!


Komentarų: (2)

2013 08 30 - TDO ATSAKYMAS Į MAISTININKŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS SKUNDĄ

»
Kaip 2013 m. rugpjūčio 30 d. pranešė Profsąjungų naujienos, Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) Asociacijų laisvės komitetas išnagrinėjo Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos (LMP) skundą dėl pažeidinėjamų profesinių sąjungų teisių Lietuvoje ir pateikė rekomendacijų Vyriausybei.

LMP skundą prieš Lietuvos vyriausybę pasiuntė TDO po to, kai UAB „Švyturys-Utenos alus“ gamybinių padalinių darbuotojų streikas iš pradžių buvo atidėtas, o paskui, 2012 m. kovo mėn., Aukščiausiajame Teisme pripažintas neteisėtu, nepaisant to, kad nebuvo net prasidėjęs.


TDO atsakymo santrauka - paspaudus antraštę

Komentarų: (0)

2013 08 30 - ARVYDAS GUOGIS. AR NE PER ANKSTI ATSISAKOME GEROVĖS VALSTYBĖS KŪRIMO LIETUVOJE?

»
Autorius - Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto profesorius, pristatydamas portale Delfi publikuojamą straipsnį rašo:


Daugelis skaitytojų Lietuvoje yra mažai girdėję apie gerovės valstybės problematiką. Beveik nėra Lietuvoje analitinės laidos, kur nebūtų kviečiami Laisvosios rinkos instituto „ekspertai“, kurie nieko kito, be mokesčių mažinimo, rinkos dereguliavimo bei valstybės vaidmens mažinimo pasakyti naujo neturi.

Visas tekstas - paspaudus antraštę!
Komentarų: (0)

2013 06 05 - LPSK PROJEKTAS: PROFESINIŲ SĄJUNGŲ REPREZENTATYVUMO KRITERIJAI

»
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK)  parengė profesinių sąjungų reprezentatyvumo kriterijus Projektas gegužės 27 d. pristatytas LPSK valdyboje, pradedamos diskusijos šia tema.


LPSK kviečia "prisidėti ir teikti savo nuomonę bei siūlymus".


PN taip pat publikuoja projektą ir siūlo jį įvertinti.
Toliau - spausk antraštę!
Komentarų: (1)

2013 05 15 - SKURDO ŠALIES „GELEŽINĖ LEDI” GAVO KAROLIO DIDŽIOJO PREMIJĄ

»
2013 m. gegužės 9 d. Vakarų Vokietijos miestelyje Achene Lietuvos prezidentei Daliai Grybauskaitei buvo įteikta prestižinė Karolio Didžiojo premija.

Premijos įteikimo išvakarėse Vokietijos parlamento frakcija „Die Linke" surengė diskusiją, į kurią pakvietė ir Samdomųjų darbuotojų profesinės sąjungos (SAMPRO) atstovą Tomą Tomiliną. Jis supažindino kolegas vokiečius su socialine padėtimi Lietuvoje ir D.Grybauskaitės “nuopelnais” didinant socialinę įtampą šalyje. Pranešimo turinys išdėstomas ir profesinės sąjungos SAMPRO tinklalapyje paskelbtame straipsnyje.

"Savo ideologinį neutralumą mėgstanti pabrėžti mūsų Prezidentė atrodo gan komiškai Europoje. Europiečiai, kritiškai nusiteikę austerity politikos atžvilgiu, bendravę su ja arba skaitę jos pasisakymus spaudoje, tik gūžčioja pečiais ir sako, kad Dalia Grybauskaitė yra eilinė liberalė, kurių Europoje yra daug ir vargu ar gali kuo nors nustebinti Europą,"- pasakoja T. Tomilinas.

Straipsnį skaityti - paspaudus antraštę!Komentarų: (0)

2013 05 03 - LIŪDNI KLAIPĖDIŠKIŲ PAMĄSTYMAI GEGUŽĖS PIRMOSIOS PROGA

»


LPSK Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos Klaipėdos regiono koordinatorius Raimondas Tamošauskas, profsąjungos „Uostininkas“ pirmininkas Antanas Barusevičius, Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungų pirmininkas Edvardas Šalkauskis Gegužės pirmosios proga pripažįsta, kad Klaipėdoje - nors yra nemaža profsąjungų - Tarptautinė darbo diena kaip ir nešvenčiama.

Tuo tarpu, pasak klaipėdiškių, seni laikai (t.y. kai prieš šimtmetį įsitvirtino Gegužės pirmoji ) labai realiai gali grįžti, nes dabar prabylama apie tai, kad žmonės turėtų dirbti po 60 ir daugiau valandų per savaitę, tai yra 12 ir daugiau valandų per dieną.

Nors daugeliui dirbančiųjų santykiai su darbdaviais nesusiklosto ir neretai tenka kęsti neteisybę, žmonės nebeskuba solidarizuotis kovai už palankesnes darbo sąlygas, - liūdnai konstatuoja Klaipėdos profsąjungų lyderiai. O Klaipėdoje yra keliasdešimt profsąjungų, tik, deja, jos veikia atskirai.

Toliau - spausk antraštę!
Komentarų: (0)

2013 04 15 - PASIŪLYMAI KAIP SUMAŽINTI ELEKTROS ENERGIJOS KAINAS

»

Lietuva išgyvena energetinį skurdą – patį didžiausią šių laikų valstybės istorijoje ir patį didžiausią tarp visų Baltijos valstybių. Už gamtines dujas sumokame 15 proc. daugiau nei kaimyninės Latvija ar Estija ir 30 proc. daugiau nei Vokietija.

Elektros energija Lietuvoje taip pat yra pati brangiausia tarp Baltijos valstybių. Kodėl taip? Juk istoriškai paveldėjome pačią geriausią elektros tinklų infrastruktūrą; turime didelę vertybę – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, kuri pigią „naktinę“ energiją paverčia į tris kartus vertingesnę „dienos“ energiją. Veikia patikima ir patogaus galingumo Kauno hidroelektrinė. Be to, Lietuvoje nėra plačių pelkių, aukštų kalnų ar amžinojo įšalo, kurie apsunkintų elektros energijos persiuntimą.

Panašu, kad brangiausią elektrą nulemia kitas faktorius. Tai valstybės valdininkų nesugebėjimas racionaliai tvarkyti elektros energetikos sistemos, milžiniško kiekio lėšų praradimas įvairiuose neskaidriuose projektuose, - tegia Trišalės tarybos energetikos komiteto pirmininkas Algirdas Jaruševičius.

Toliau - spausk antraštę! 

 

Komentarų: (0)

2013 03 28 - Tarptautinė konferencija "Socialinio dialogo reanimacija"

»

Kovo 14-15 d. Seime įvyko tarptautinė konferencija „Socialinio dialogo reanimacija“, kurioje Lietuvos ir Norvegijos profesinių sąjungų, verslo atstovai, savivaldybių lyderiai, tarnautojai, ir mokslininkai bandė atsakyti į klausimus „kur mes esame“, „kokie mūsų tikslai“ ir „ką daryti“.

Tai įžanginis projekto „Trišalio dialogo plėtra savivaldybėse“ („Grass-root municipality social dialogue“) renginys. Norvegijos vyriausybės inovacijų ir verslo skatinimo agentūros „Innovation Norway“ finansuojamą projektą vykdo Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS), Samdomų darbuotojų profesinė sąjunga SAMPRO kartu su partneriais Lietuvoje ir Norvegijoje.

Toliau - spausk antraštę!

 

Komentarų: (0)
1
Liepą gavome
79,80 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai