2017 m. rugpjūčio 22 d. antradienis - 17:48
 Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.  Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.

2016 05 05 - SEIME SVARSTOMAS DK, BIRŽELĮ PLANUOJAMA PROTESTO AKCIJA

«
Komentarų: (0)
Gegužės 5 d. Seimas tęsė Darbo kodekso (DK) projekto svarstymą. Aptartos nuostatos dėl siūlomos naujos Trišalės tarybos formavimo (numatytas narių kadencijų ribojimas, kriterijai atstovaujamoms organizacijoms), kolektyvinių sutarčių sudarymo tvarkos, svarstytas darbuotojų atstovavimas juridinio asmens valdyme.

Tuo tarpu Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) prieš kiekvieną Seimo posėdį, kuriame svarstomas DK projektas, rengia piketą. Prie parlamento susirinkę piketuotojai eksponuoja nuotraukas tų parlamentarų, kurie teikia darbuotojams nepalankias pataisas.


PN žiniomis, birželio 16 d. LPSK planuoja surengti protesto akciją.

---


Svarstant nuostatas dėl Trišalės tarybos parlamentarai pritarė Seimo narių Irenos Šiaulienės, Kęstučio Daukšio ir Gintaro Steponavičiaus pasiūlymui riboti Trišalės tarybos narių kadencijas. Tuo tarpu Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete buvo pritarta nuostatai, jog narių kadencijų skaičius neribojamas. Jeigu priimant projektą nebus nuspręsta kitaip, Trišalės tarybos narys negalės eiti pareigų daugiau nei 2 kadencijas iš eilės.

Trišalė būtų sudaroma Vyriausybės nutarimu ketverių metų kadencijai iš 15 narių: po lygiai iš nacionaliniu lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų organizacijų ir darbdavių organizacijų atstovų, Vyriausybės atstovų.

Profesinių sąjungų organizacijos ir darbdavių organizacijos, pretenduojančios deleguoti savo atstovą į Trišalę tarybą, turėtų atitikti 7 kriterijus, pavyzdžiui, turėti juridinio asmens statusą, turėti ne mažiau kaip 5 nuolatinius darbuotojus, veikti nepertraukiamai mažiausiai 3 metus, profesinių sąjungų organizacijos turėtų jungti ne mažiau negu 0,5 proc. dirbančių asmenų, o darbdaviai įdarbinti ne mažiau negu 3 proc. dirbančių asmenų ir kt.
Dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo

Kaip numatoma projekte, darbdaviai, darbdavių organizacijos, profesinės sąjungos ir profesinių sąjungų organizacijos turėtų teisę inicijuoti kolektyvines derybas dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo ar pakeitimo. Kolektyvinėse derybose darbuotojams galėtų atstovauti tik profesinės sąjungos.

Jei įmonėje veikianti profesinė sąjunga, o nesant jos – šakos profesinė sąjunga, kuri buvo įgaliota vesti derybas dėl kolektyvinės sutarties įmonėje, ir darbdavys sudarytų kolektyvinę sutartį, ji būtų taikoma visiems įmonės darbuotojams, jeigu ją patvirtintų darbuotojų susirinkimas.

Kolektyvinė sutartis galiotų ne ilgiau kaip ketverius metus, išskyrus atvejus, kai kolektyvinėje sutartyje būtų nustatyta kitaip.

Pagal projektą galėtų būti sudaroma nacionalinė (tarpšakinė), teritorinė, šakos (gamybos, paslaugų, profesinė), grupės darbdavių, darbdavio lygmens ar darbovietės lygmens kolektyvinė sutartis.
Dėl atstovavimo darbuotojams įmonių valdybose

Kaip informuoja portalas vz.lt, nebuvo pritarta radikaliam pasiūlymui nustatyti, kad darbuotojų atstovams bendrovių valdybose yra rezervuojama bent viena vieta. DK projekte kalbama tik apie profsąjungų teisę deleguoti savo atstovus į valdybas, jeigu dėl to bus sutarta su darbdaviais.

Tiesa, kitame įstatyme žadama nustatyti, kad darbuotojai bus tikrai atstovaujami valstybės ir savivaldybių įmonių valdybose. Pasak Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkės Kristinos Miškinienės, jeigu šis „eksperimentas“ pasiteisins, esą galima bus galvoti ir apie atitinkamos praktikos perkėlimą į visus juridinius asmenis Lietuvoje.

Beje, naujame DK bus nustatyta, kad įmonių valdybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi su darbuotojais tiesiogiai susiję klausimai, turi teisę dalyvauti ir profsąjungų atstovai.

Apsvarstyta 215 straipsnių iš 266, kitas posėdis, kuriame bus svarstomas DK projektas, numatytas rytoj, gegužės 6 d., o svarstymas tęsiamas kitą savaitę antradienį, ketvirtadienį ir penktadienį.

Prie šių pataisų svarstymo Seimas dar kartą grįš priimant DK.

Pagal Seimo, vz.lt pranešimus

 PN inf.


NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
PDFLiepą gavome
79,80 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai