2017 m. rugpjūčio 20 d. sekmadienis - 14:36
 Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.  Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.
NAUJIENOS

2016 03 29 - DARBUOTOJŲ ATSTOVŲ GARANTIJOS NAUJOJO DK PROJEKTE

«
Komentarų: (1)
Praeitą savaitę Seime įregistruota nauja Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projekto redakcija yra tokia, kuriai buvo pritarta Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete. Tačiau neaišku, ar savo žodį tesės Premjeras, Seimo pavasario sesijos pradžioje žadėjęs užregistruoti tokį projektą, koks esą buvo suderintas Trišalėje taryboje. Taip pat kol kas nežinoma, kada dokumentas bus pradėta svarstyti Seimo plenariniame posėdyje. Iki balandžio 8 dienos Seimo darbotvarkėse šis klausimas nėra įtrauktas.

Per tą laiką registruojami įvairių įstatymų, kurie susiję su naujuoju DK, pakeitimai. Kovo 25 d. Seimo narys Ričardas Sargūnas užregistravo Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimus, kurie parengti „siekiant suderinti“ šio įstatymo nuostatas su Seime užregistruoto naujojo Darbo kodekso projektu.

„Projektu siūloma atsisakyti Darbo kodekso projektui prieštaraujančių nuostatų dėl profesinių sąjungų veiklos sustabdymo ir nutraukimo, nepriklausomumo garantijų, narių garantijų, ginčų sprendimo tvarkos, nes tai nustato Darbo kodekso projekto 161−164 straipsniai“, - sakoma teikiamo įstatymo projekto aiškinamajame rašte.

Kviečiame palyginti dabar galiojančias profesinių sąjungų atstovų garantijas su siūlomomis: Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimo projekto lyginamasis variantas ir Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektas (ž. 161-164 str.)

Viena iš naujovių numatyta darbuotojų atstovų apsaugos nuostatose. Šiuo metu darbdavio iniciatyva atleidžiant iš darbo darbuotoją, išrinktą į profesinės sąjungos atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą, arba jam skiriant drausminę nuobaudą, reikalingas profesinės sąjungos išankstinis sutikimas.

Naujajame DK siūloma atleidžiant iš darbo darbdavio iniciatyva  „darbuotojų atstovavimą įgyvendinančius asmenis“ arba jiems pabloginant darbo sąlygas šią garantiją pratęsti ne tik laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, bet ir šešis mėnesius po jų kadencijos pabaigos.  Tik sutikimą šiuo atveju turi duoti Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įgalioto Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kuriam priklausančioje teritorijoje yra darbdavio darbovietė, vadovas (164 str., 3, 4 dalys).

Naujojo Darbo kodekso projekte gana išsamiai reglamentuojama darbo tarybų veikla (165-172 str.). Įvedama prievolė darbdaviui sudaryti darbo tarybą, „kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų“.
Dabar galiojančiame Darbo tarybų įstatyme yra numatyta, jog taryba sudaroma, jeigu įmonėje nėra „veikiančios  profesinės  sąjungos ir jeigu darbuotojų kolektyvo susirinkimas darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcijos neperdavė atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesinei sąjungai“. Naujojo DK projekte siūloma darbo tarybą sudaryti ir tuo atveju, jeigu darbovietėje veikianti profesinė sąjunga turi mažiau nei pusę visų įmonės darbuotojų (165 str.)  PN inf.

NAUJAUSI KOMENTARAI
2016-04-01 17:30:05Pastebėjimas
Nu ir ką ? No comments. Jokių reakcijų. Nėra kam net perskaityti (kiek domėjausi, vadai (NET) dar neperskaitė, kad siūlo profsąjungų teises apkarpyti iš esmės.O programoje ir pareiškimuose darbiečių oho. Skatina socialinį dialogą ir socialinę atsakomybę...
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
PDFLiepą gavome
79,80 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai