2017 m. rugpjūčio 17 d. ketvirtadienis - 4:50
 Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.  Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.
NAUJIENOS

2016 01 06 - SOCIALINIS DARBUOTOJAS DAŽNAI LIEKA VIENAS

«
Komentarų: (0)
„Dar nėra atliktas atvejo tyrimas, tačiau jau išsakomi kaltinimai, kad socialinis darbuotojas neatliko savo darbo su socialinės rizikos šeima pareigų“, - taip į atgarsius po tragedijos  Kėdainių rajone, kur tėvas nužudė du vaikus, reaguoja Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija (LSDA).Asociacijos pareiškime informuojama, jog pagal socialinio darbo teoriją ir praktiką bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas Socialinės rizikos šeimų socialinės organizavimo ir teikimo rekomendacijas savivaldybėms, „socialinis darbuotojas yra socialinės rizikos šeimos pagalbininkas šeimai apsisprendžiant dėl savo ir savo vaikų gerovės, tačiau negali būti atsakingas už šios socialinės rizikos šeimos pasirinktą gyvenimo būdą ir jos sprendimus bei tų sprendimų pasekmes“.

Asociacijos prezidentė Rasa Laiconienė viešame pareiškime taip pat supažindina su socialinio darbuotojo darbo specifika. „Socialinės priežiūros paslaugos šeimai skiriamos tuomet, kai ji pati viena jau negeba susidoroti su jai iškilusiais sunkumais, o ir neturi arba prarado įgūdžius tai daryti“. Socialinis darbuotojas tokiai šeimai padeda „suvokti jos socialinių problemų kilmės priežastis, motyvuoja ieškoti problemų sprendimo būdų, įgalina prisiimti atsakomybes, moko tėvystės, socialinių,  buitinių įgūdžių.  Minėtų šeimų nariams teikiamos individualios socialinių darbuotojų– konsultantų priklausomybių klausimais konsultacijos, organizuojami užsiėmimai grupėse, teikiamos individualios psichologo konsultacijos. Šalia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų organizuojami saugaus prieraišumo mokymai, skirti besilaukiančioms ir neseniai pagimdžiusioms moterims bei jų partneriams tikslu sukurti saugų ir stiprų ryšį tarp mamos ir kūdikio“.

Be to, socialinio darbuotojo pareiga yra „pagalbos šeimai procese bendradarbiauti su kitomis socialinėmis institucijomis – sveikatos priežiūros, švietimo, socialinių paslaugų įstaigomis, seniūnijomis, o ginant vaiko teises – kreiptis į savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių, kuris priima sprendimus -  atskirti vaiką nuo šeimos, ar ne“.

Deja, konstatuoja asociacija, akivaizdžiai trūksta glaudaus ir geranoriško tarpinstitucinio bendradarbiavimo. „Socialinis darbuotojas dažnai lieka vienas su socialinės rizikos šeimos problemų sprendimu, prisiima atsakomybę vertinti riziką vaikams pasilikti šeimoje,  rajonų savivaldybėse nėra pakankamos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros, kad šeimos nariai būtų nukreipti gydytis nuo priklausomybių, įveikti krizę ar kt. Siekiant socialinio darbo tikslų, socialiniam darbuotojui sunku klientui atstovauti teisėsaugos, sveikatos priežiūros įstaigose, bankuose ir pan., nes  minėtų institucijų atstovai, pagal galiojančias asmens duomenų teisinės apsaugos nuostatas, nesuteikia informacijos apie klientą“, - vardijama LSDA pareiškime. 

Todėl asociacija siūlo:

·         Parengti ir patvirtinti šeimos socialinės rizikos lygio nustatymo kriterijus ir pavyzdinį priemonių sąrašą rizikoms mažinti.


·         Patvirtinti vieningas šaliai darbo su socialinės rizikos šeimomis metodines rekomendacijas. Nustatyti, kad socialinės rizikos šeimai nebendradarbiaujant su socialiniu darbuotoju, nedelsiant priimamas siūlymas paimti vaiką iš šeimos.


·         Siekiant realių ir teigiamų pokyčių socialinės rizikos šeimose, ne tik mažinti socialiniam  darbuotojui tenkančių  šeimų skaičių, bet ir darbo laiko sąnaudų poreikį skaičiuoti pagal šeimos socialinės rizikos lygį.
·         Siekiant operatyviai spręsti socialinės rizikos šeimų, ypač atsidūrusių sudėtingoje/krizinėje socialinėje situacijoje problemas, pasiekti atokiai gyvenančius pagalbos reikalingus asmenis bei racionaliai naudoti laiko išteklius, aprūpinti socialinius darbuotojus  transporto priemonėmis.
·         Siekiant socialiniams darbuotojams sudaryti sąlygas visavertiškai atstovauti kliento interesams, teisiškai reglamentuoti informacijos apie asmenį  gavimą iš įvairių institucijų socialinių paslaugų teikimo tikslais.
·         Užtikrinti, kad būtų skiriama pakankamai lėšų socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, kompetencijų tobulinimui.
PN inf.


NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Liepą gavome
79,80 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai