2018 m. birželio 22 d. penktadienis - 4:57

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS INICIJUOJA TRIŠALĮ DIALOGĄ

«
2013 03 20

Kovo 19 d. Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva įvyko šalies asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacijos specialistų, sveikatinimo veiklą vykdančių darbdavių organizacijų ir valstybės institucijų, kurių veikla susijusi su sveikatos reikalų įgyvendinimu, atstovų susitikimas. Jame pritarta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos trišalės tarybos steigimui.

„Norėtume suformuoti socialinės partnerystės pagrindais nuolat veikiančią Trišalę tarybą, kuri svarstytų visus su darbo santykiais susijusius sveikatos sistemos klausimus: darbo apmokėjimo, saugumo, atostogų trukmės, profesinio tobulinimo, darbo rinkos senėjimo, slaugos specialistų trūkumo ir kitas aktualijas“, – teigė sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis.

Trišalės tarybos steigiamasis posėdis planuojamas balandžio 15 d. Iki balandžio 8 d. kiekviena iš trijų Tarybai atstovaujančių šalių turėtų pateikti savo išrinktų 7 dalyvių sąrašus ir siūlymus būsimą veiklą reglamentuojantiems nuostatams.

Pasak ministro, XXI amžiuje įgyvendinama doktrina „sveikata visose politikose“ reiškia, kad visi valstybės sektoriai dalinasi atsakomybę už visuomenės sveikatą, todėl į tarybą planuojama siūlyti ir įvairias vykdomosios valdžios institucijas: LR Vyriausybę, Sveikatos apsaugos, Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo ministerijas, ligonių kasų ir kt. „Esame atviri dialogui ir kompromisams. Visa su Tarybos veikla susijusi informacija bus skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje“, – pabrėžė V. P. Andriukaitis. Jis pageidavo, kad darbdavių pusėje būtų atstovaujama ir privačioms sveikatos priežiūros įstaigoms. 

Ministras išsakė viltį, kad ilgainiui galbūt pavyks pasirašyti ir šakos kolektyvinę sutartį, kas būtų geras žingsnis į „civilizuotesnius darbo santykių etapus“.

V. P. Andriukaitis pabrėžė, jog sektoriuje labai aštrūs darbo užmokesčio klausimai, nes yra dideli atlyginimų skirtumai. Pavyzdžiui, gydytojų atlyginimai svyruoja nuo 1,5 iki 18 ar 20 tūkst. litų, smarkiai skiriasi ir gydymo įstaigos administracijos bei eilinių gydytojų darbo užmokesčiai.

Aktuali yra ir slaugytojų trūkumo problema, „jų emigracija – bendras mūsų visų galvos skausmas, todėl nematome geresnio instrumento problemoms spręsti kaip trišalė taryba“, - kalbėjo sveikatos apsaugos ministras.

Planuojama, kad Taryba veiks prie Sveikatos apsaugos ministerijos visuomeniniais pagrindais. Sutarta, kad ją sudarys 21 atstovas (po 7 delegatus nuo kiekvienos šalies: darbuotojams atstovaujančių nacionalinių susivienijimų, darbdaviams atstovaujančių organizacijų nacionalinių susivienijimų, sveikatos srities vykdomosios valdžios institucijų). Trišalės tarybos nuostatų projektas numato, kad sprendimai bus priimami bendru visų trijų šalių sutarimu.

PN inf.

 


NAUJAUSI KOMENTARAI
2013-03-26 08:24:25Juzė
Čia toks klausimėlis...
Ar galima sunaikinti (ar naikinti) tai, ko nėra?
:*)
2013-03-25 12:04:40Pagiežingas
Būtent pasiplepėjimų klubai ir sunaikino(ir toliau naikina) šakines kolektyvines...
2013-03-25 09:44:25Pagiezingam
Tiek metų gyvenai iš darbininkų "kapeikų", bet chemijos sektoriaus šakinės sutarties nepastūmei nei per žingsnelį. tai ko čia karksinėji per amžius tą patį...
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Gegužį gavome
60 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai