2019 m. spalio 20 d. sekmadienis - 14:46
   

ŽEMAIČIAI GALUTINAI ATSISKYRĖ NUO LŠDPS

«
2013 01 25
Sausio 24 dieną Telšiuose įsteigta Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga (LŠĮPS). Virš 70 delegatų suvažiavime Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Žemaitijos regiono susivienijimas reorganizuotas į nacionalinį statusą turinčia profesinę sąjungą.

 

Kaip PN sakė Eugenijus Jesinas, išrinktas vadovauti ir pervadintai organizacijai, esą buvo išbandytos visos priemonės išlaikyti LŠDPS vieningą: „Gana ilgai laukėme, nesulaukėme jokių veiksmų, tuo labiau duotų pažadų įvykdymo, kas buvo sutarta anksčiau derybose, todėl ir žengėme tą žingsnį, nes kito kelio mes neturėjome“.

 

Tai, kad pasikeitė LŠDPS vadovas (suvažiavime išrinktas Andrius Navickas), E. Jesino teigimu, nieko nekeičia, nes „vadovauti paliko tie žmonės, kurie palaikė tą vadovą (A. Bružą – red.). Mes manome, kad kaip buvome nesuprasti, taip ir likome nesuprasti. Paprasčiausiai, tie žmonės norėjo manipuliuoti mumis, kadangi mes nepasidavėm tokiam, sakykim, šantažui, tai liko tik priimti sprendimą“.

 

Pasak naujos organizacijos vadovo, „profesinės sąjungos turi būti vieningos, turi siekti bendrų tikslų, o ne skaidyt visas tas jėgas“, tačiau paklaustas, ar galim tikėtis ateityje kokio suartėjimo su LŠDPS, jis teigė, jog „sunkiai“. Esą ši organizacija neskatino jokių pokyčių: „pvz., suvažiavimas (LŠDPS – red.) įvyko gruodžio 15 d., o spręsti problemai, kur buvo su Žemaitijos regionu, niekas neparodė jokios iniciatyvos. Nors prieš tai buvo kelios konsultacijos, buvome radę sąlyčio taškų“.

 

PN primena, kad gruodžio 15 d. įvykusiame LŠDPS suvažiavime buvo priimta rezoliucija-kreipimasis į visas švietimo srityje veikiančias profesines sąjungas su kvietimu atstatyti „prarastą tarpusavio ryšį“ ir jungtis į „vieningą švietimo darbuotojams atstovaujančią organizaciją“.
Steigiamajame LŠĮPS suvažiavime dalyvavo Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Valentinas Bukauskas ir Vilniaus miesto švietimo įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos, kuri pernai gruodį taip pat pasiskelbė pasitraukianti iš LŠDPS, pirmininkas Gintaras Skapas.

 

LŠĮPS pirmininko pavaduotojomis išrinktos Laima Juknienė ir Judyta Čejauskienė. E.Jesino teigimu, šiuo metu jo vadovaujamoje organizacijoje yra 5601 narys.
Skaitytojams siūlome visą LŠĮPS suvažiavimo rezoliucijos tekstą (kalba netaisyta):
"Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau - LŠĮPS) suvažiavimo delegatai, veikdami pagal LR Konstituciją bei vykdydami savo narių laisva valia priimtą nutarimą dėl ŽRPSS reorganizacijos, priėmė sprendimą reorganizuoti iki šios dienos teritoriniu principu veikusį Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimą (ŽRPSS) į nacionalinio lygmens profesinę sąjungą – LŠĮPS, kuri bus visų ŽRPSS teisių perėmėja.

Suvažiavimo delegatai pareiškia, kad kurdami naują nacionalinį darinį siekia įgyvendinti savo teises ir interesus politinėje, ekonominėje, kultūrinėje, socialinėje ir kitose gyvenimo srityse ir kad asmens laisva valia yra pamatinis narystės įvairiose bendrijose, taigi ir profesinėse sąjungose, principas. Šio konstitucinio principo turi būti laikomasi teisės aktuose, reglamentuojant visų rūšių susivienijimų steigimą bei veiklą, narystės juose santykius, nepriklausomai nuo to, kokių teisėtų tikslų šie susivienijimai siekia (LR Konstitucinio Teismo 2000-12-21 nutarimas).

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad asociacijų laisvės esmė reiškia ir tai, kad narys gali bet kada atšaukti perduotas atstovavimo profesinei sąjungai teises (2011-07-12 Nutartis byloje Nr.3K-7-201/2011).

Vertindami savo santykius su LŠDPS (Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga), delegatai pareiškia, kad jų atžvilgiu LŠDPS ir jos vadovai nevykdė LŠDPS Įstatų 2.1.1 p.: negynė savo narių profesinių, ekonominių bei socialinių teisių ir jų teisėtų interesų, sukurdami priešiškumo Žemaitijos atstovams precedentą. Akivaizdus nenoras bendradarbiauti, išsiaiškinant LŠDPS bei jos vadovų vykdytos veiklos skaidrumą, atliekant auditą ar kitais būdais, išnaudojus visus Įstatuose ar teisės aktuose numatytus organizacijos veiklos patikrinimo būdus, sudarė rimtą pagrindą nesitikėti, kad ir ateityje LŠDPS veikla įgaus skaidrumo, nes visais teisėtais ir neteisėtais būdais ŽRPSS atstovai buvo provokuojami palikti LŠDPS gretas.

Be to, kitų LŠDPS dalyvių pasyvi pozicija ir nepalaikymas, o kartais ir atviras priešiškumas, ŽRPSS siekiant atlikti teisėtus veiksmus ir tiesiog įvertinti LŠDPS veiklos skaidrumą ir teisėtumą, kelia abejonių, ar LŠDPS apskritai gali tinkamai atstovauti savo nariams, kaip vieningai veikiantis ir solidarus darinys. Tik stiprios ir realią įtaką valdžios ir kitoms institucijoms galinčios daryti profesinės sąjungos bei jų susivienijimai gali daryti realų poveikį atstovaujamų narių naudai.

Po 2012 m. gruodžio 15 d. įvykusio LŠDPS suvažiavimo praktiškai niekas nepasikeitė ŽRPSS narių atžvilgiu. Suvažiavime priimta rezoliucija dėl vienijimosi yra deklaratyvi ir neatitinkanti šios dienos LŠDPS ir ŽRPSS santykių situacijos bei kelia grėsmę abipusiam pasitikėjimui. Tie patys žmonės, kurie atstovauja LŠDPS (A.Navickas), ne kartą sėdėjo prie derybų stalo su Žemaitijos regiono atstovais, pasirašinėjo susitarimus dėl bendros veiklos ir nė vieno karto neįvykdė savo pažadų. Priešingai, dėl nesuprantamų priežasčių kaltindavo ŽRPSS narius LŠDPS organizacijos skaldymu, o iš esmės patys inspiravo Žemaitijos atsiskyrimą nuo LŠDPS. Veidmainišką politiką vykdantys LŠDPS veikėjai privalo prisiimti visą atsakomybę dėl profesinės organizacijos suskaldymo. Tai kelia rimtų abejonių, ar dabartiniai LŠDPS vadovai galės tinkamai atstovauti savo narių interesams ir sugebės konsoliduoti susivienijimų atstovus konstruktyviam darbui.

Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darome išvadą, kad ŽRPSS turi teisinį pagrindą atsisakyti narystės LŠDPS ir įsteigti naują profesinę sąjungą, nes LŠDPS, tikėtina, negali užtikrinti pagrindinių savo funkcijų ŽRPSS atžvilgiu vykdymo.

LŠĮPS suvažiavimo delegatai pažymi, kad yra atviri socialiniam dialogui paritetiniais pagrindais su kitų švietimo profesinių sąjungų atstovais ir sieks konsoliduoti visus švietimo sistemos darbuotojus konstruktyviai veiklai, grindžiant santykius su politine ir vykdomąja valdžia. Pagrindinis mūsų organizacijos tikslas – suvienyti visas švietimo profesines sąjungas, pripažįstančias bendradarbiavimo skaidrumą, sąžiningumą bei solidarumą. Bendromis pastangomis privalome pasiekti, kad būtų tinkamai ginami ir atstovaujami švietimo sistemos darbuotojų lūkesčiai bei teisėti interesai."

 

Ramunė Motiejūnaitė-Pekkinen
NAUJAUSI KOMENTARAI
2013-01-30 11:20:13Komuniagos
Buvusiam partorgui - kaimo blusai - niekas neįtiks, nei Navickas, Jurgelevičius, nei švietimiečiai, nei kiti profsąjungiečiai. Jam autoritetas Darbo partija su Uspaskihu priešakyje, todėl ir į Švietimo tarybą jis įtrauktas. Jesinas oficialus drabo partijos , kaip ir Černiauskas - socialdemokratų atstovas. Belieka neprasidėt su veikėjais vykdančiais partijų užduotis. Juk apsieisime ir be jų...
2013-01-29 10:33:44Didybės manija
„Gana ilgai laukėme, nesulaukėme jokių veiksmų, tuo labiau duotų pažadų įvykdymo, kas buvo sutarta anksčiau derybose, todėl ir žengėme tą žingsnį, nes kito kelio mes neturėjome“. Taip sako Jesinas. O ko jis laukė iš Navicko? Kad tas vaikigalis pasiūlytų jam LŠDPS pirmininko kėdę? Tik tas vaikigalis moka streikus organizuoti geriau nei Jesinas. O Jesinas vis dar svaigsta kaip ir Bružas, kad jie nepakeičiami, vis dar giriasi prieš 100 metų pasiektais laimėjimais... Bružui dar užteko proto išeit, o Jesinas su savo geležiniu moterų batalionu vis dar vaidina nacionalinį lyderį. Kada baigsis nupezėlių ir paranojikų diktatūra?
2013-01-29 08:11:37Nera kam vadovauti
Toliau bira A.Navicko vadovaujama LŠDPS. Nebelieka kam vadovauti....
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai