2020 m. liepos 9 d. ketvirtadienis - 1:15
   

BRONISLOVO LUBIO PRETENZIJOS

«
2011 04 29

Balandžio 27 d.  koncerno „Achemos grupė“ būstinėje Vilniuje įvyko Lietuvos chemijos pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos tarybos posėdis. Į federacijos sudėtį priimta (anksčiau jai priklausiusi) UAB „Fermentas“ darbuotojų profesinė sąjunga, klausytasi teisininkės Jolantos Cinaitienės paskaitos, diskutuota dėl projekto "Socialinio dialogo skatinimas".

 

Antroje posėdžio dalyje svečiavosi, kalbėjo ir su profsąjungininkais diskutavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) vadovas, koncerno „Achemos grupė“  prezidentas Bronislovas Lubys. Jis aptarė dujų, elektros kainų sudarymo Lietuvos vartotojams ypatumus, bendrą Lietuvos ekonominę situaciją. Ypač kritiškai darbdavių lyderis įvertino Lietuvos profesinių sąjungų veiklą bei jų lyderius: „Aš nematau profsąjungų Lietuvoje, kurios rūpintųsi savo darbuotojais. Pramonininkus stebina absoliuti profsąjungų lyderių impotencija“.

 

Profsąjungos nekeliančios gyventojams labai aktualių elektros kainos klausimų, o juk ji, pasak B.Lubio, Lietuvoje sudaroma ypatingu būdu, pažeidžiant šalies ir ES teisės aktus. Profsąjungos tylėjusios ir tada, kai Seime buvo numarintas LPK parengtas Įmonių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projektas, kuriame siūloma iki 30 proc. įmonės mokos fondo skirti darbuotojų maitinimui, transportui ir sveikatos apsaugai šių lėšų neapmokestinant. Iškeltas minimalios algos kėlimo (LPK, kaip žinoma, šį profsąjungų reikalavimą palaikė - red.) klausimas, tačiau jis irgi neišspręstas. „Profsąjungų lyderiai tik nori, kad darbdaviai mokėtų atlyginimus, bet valdžiai leidžia ramiai gyventi“, - sakė LPK prezidentas.

 

Atėjus diskusijų eilei, Naftininkų profesinės sąjungos pirmininkė Virginija Vilimienė pateikė įtaigių argumanentų, kokia didelė nauda būtų ir įmonėms, ir darbdaviams, ir darbuotojams, jeigu autoritetingas darbdavių lyderis pramonininkų prezidentas B.Lubys aktyviau paremtų profsąjungų įsteigimo idėją pirmiausia visose savo vadovaujamo koncerno įmonėse. Juk visi - ir profsąjungos, ir darbdaviai - plaukiame vienoje valtyje, kalbėjo profsąjungininkė.

Atsakydamas V.Vilimienei B.Lubys pareiškė, kad tokiu mastu remti profesinių sąjungų jis nematąs galimybės bent dėl trijų priežasčių. "Jūsų žodžiuose yra daug tiesos,- kalbėjo LPK prezidentas, - tačiau, kaip ir dera, yra akmenukų, kuriuos aš galiu įmesti.

Pirmas akmenukas: jūsų alergiškas priešinimasis Europoje egzistuojančiai formulei "kolektyvo tarybos". Profsąjungos alergiškai nesutinka su šituo klausimu, ir jūs darote didelę politinę įtaką per socdemus ir kitus, kad kolektyvo tarybos (darbo tarybos) neturi būti; jeigu yra darbo taryba ir susikūrė profesinė sąjunga... Jūs per partijas nepraleidžiate šito klausimo, kai jūsų iniciatyva buvo pakeistas įstatymas, pagal kurį, vadovaujantis ir Europos direktyvomis, darbo tarybos
galėjo egzistuoti".

B.Lubį piktinanti situacija, kai dabar įmonėje jau veikiant darbo tarybai "atsiranda trys profsąjungos nariai", pareiškia, kad jie įkūrė profsąjungą, ir darbo taryba turi būti paleista... O juk ir darbo taryba, ir profesinė sąjunga galėtų egzistuoti kartu, konkuruoti tarpusavyje, įsitikinęs prezidentas.

B.Lubio neįtikino ir į polemiką šiuo klausimu įsitraukę tarybos nariai, sakydami, kad ne visi darbdaviai „tokie protingi“ kaip  B.Lubys, - dažniausiai darbo tarybas jie suformuoja siekdami tik savo tikslų. Pramonininkų lyderis sutiko, kad ir jis neįsivaizduojąs darbo tarybos, kurioje "sėdės vieni viršininkai".

Į polemikos įkarštyje pasakytą repliką-klausimą:"Tai Jūs iš tikrųjų esate prieš profsąjungas?",  pramonininkų lyderis atkirto: jeigu jis būtų prieš, tai nei "Achemos", nei "Klasco", nei dokininkų profesinių sąjungų nebūtų.

 Nepaisant to, darbo tarybų egzistavimo ribojimas B.Lubiui esanti rimta kliūtis glaudžiai bendradarbiauti su darbuotojų atstovais, profsąjungas jis toleruojąs "dėl šventos ramybės". Todėl jis nepalaikąs ir nepalaikysiąs kad ir neseniai gauto pasiūlymo sukurti  "Achemos grupės“ profsąjungų susivienijimą, kol nebus darbo tarybų, kurių pagrindu jis tokio susivienijimo steigimą remtų.

Antras B.Lubio "akmenukas" į profesinių sąjungų daržą – "jūsų didžiulė meilė tiems,
kurie sako tai, ką jūs norite girdėti“. Šis priekaištas, kurį paskui pats B.Lubys pavadino neesmine „detale“, susijęs su ne vieneri metai deklaruojama pramonininkų  lyderio antipatija buvusiam LPSK vadovui, Seimo nariui socialdemokratui Algirdui Sysui. Tiesa, „mes jį kviečiame į pramonininkų susitikimus, jam duodame žodį ir t. t., ir t.t. ir padiskutuojam... Bet tuo pačiu klausimu skirtingai diskutuojam...“ -  pabrėžė B.Lubys...

Trečias akmenukas: dar yrai „dalykas, prieš kurį jūs kategoriškai protestuojat, tai,-  kad darbdaviai turėtų teisę į lokautą ...  Lokautas yra sveikas dalykas... Jeigu paimsim Europos ...chartiją (matyt, turima galvoje Europos socialinė chartija – red.), tai ten lygiai taip pat darbdaviams kaip ir profsąjungoms suteiktos vienodos teisės... Chartijoje yra minimas ir darbuotojų streikas, ir darbdavių streikas... Turi būti paritetinės teisės. Tuos klausimus mes šiandien esame eliminavę, bet jie egzistuoja. Jūs turite tuo klausimu žengti kartu, diskutuoti, klausimus tęsti,“- ragino profesinių sąjungų atstovus B.Lubys.
Fotoreportažas
(JS)

NAUJAUSI KOMENTARAI
2011-05-05 14:15:30Buvo ir daugiau
p.Bronislovo Lubio kirčių, bet buvo ir atkirčių. 1. Bronislovo Lubio kirtis: profsąjungų lyderiai - absoliutūs impotentai. Atkirtis: niekas Lietuvoje neruošia darbuotojų atstovų. Nėra tokios aukštosios mokyklos. Profsąjungų lyderiai yra savamoksliai, todėl paritetiniais pagrindais (kaip lygus su lygiu) darbdavys ir darbuotojų atstovas dar ilgai nešnekės (nediskutuos). Sankt Peterburgas turi Profsąjungų universitetą. Mes net pinigų neturime savo žmonių pasiųsti mokytis, o be to, kas pasiryš visą gyvenimą dirbti tokį nedėkingą darbą? Su mūsų žmonių tokiu mąstymu apie profsąjungą?
2. P.Bronislovo Lubio kirtis: profsąjungos nepadeda darbdaviams (dėl mokesčių politikos, dėl socialiai atsakingų įmonių ir kitų klausimų). Kaip išsireiškė B.Lubys - nereikia langų daužyti, reikia protingai diskutuoti, tartis ir t.t Atkirtis: profsąjungų lyderiai pasiruošę net streikuoti, bet žmonės neina į streikus, nes bijo darbdavių, kad neišmestų iš darbo už dalyvavimą mitinguose. 3. Dėl paramų prašymo iš darbdavių. Br.Lubio kirtis: profsąjungos tik nori, kad būtų mokami atlyginimai. Atkirtis: Kol Kolektyvinės sutartys galios visiems darbuotojams, tol nebus jokio reikalo būti profsąjungos nariu, nes ir tas, kuris yra profsąjungos narys, ir tas, kuris nėra profsąjungos narys, kolektyvinės sutarties naudomis naudojasi vienodai (bet profsąjungai už darbą moka tik profsąjungos nariai). Pasakykit, koks motyvas tada būti profsąjungos nariu? Ir nebūdamas profsąjungos nariu, viską taip pat gausiu. Darbdaviui visi darbuotojai vienodi, o profsąjungai - ne. Profsąjungos dirba tik savo nariams teoriškai. O praktiškai gaunasi, kad dirba visiems, tik vieni moka, o kiti nemoka už darbą. Kadangi daug žmonių nemoka už darbą, profsąjunga neturi pinigų ir yra priversta prašyti paramos iš darbdavio. Ir apskritai yra finansiškai silpna. Gaunasi užburtas ratas, etc...
Amerikoje yra visokių įmonių modelių. Tu gali nebūti profsąjungos nariu, bet, jei įmonėje yra pasirašyta Kolektyvinė sutartis ir visi darbuotojai ja naudojasi, tai tie, kurie nėra profsąjungos nariai, moka profsąjungai Kolektyvinės sutarties mokestį. Jos dydis toks pat, kaip profsąjungos narių mokestis. Tai gal ir pas mus taip reiktų padaryti? Tada atkristų darbdaviui prievolė paremti profsąjungas. Ir profsąjungos nariams nebūtų apmaudu ir darbdaviui gerai.
2011-05-05 13:39:28to Pagyrimas
Aš taip ir nesupratau, kuo tu džiaugiesi? Visi nori stiprių profsąjungų, bet nestoja į jas, nenori mokėti mokesčių žmogui, kuris dirba. Tai kaip tam profsąjungos lyderiui būti? Jūs, žmonės, esat labai keisti. Jūs norit, kad jums už darbą mokėtų, o profsąjungos lyderis pagal jus turėtų dirbti dykai, ar ne? Jeigu profsąjungos lyderis yra priverstas iš darbdavio prašyti paramos, tai kam, jūsų nuomone, jis turi dirbti? Kol žmonės nesupras, kad profsąjunga - tai jie patys, kol visi kaip vienas nebus profesinių sąjungų nariai, kol nemokės normalaus mokesčio (kad nereiktų ubagais eiti ir darbdavio prašyti), tol profsąjungos bus tokios, kokios yra dabar. Ir, jei žmonių sąmoningumo lygis nekis, tai ateity profesinės sąjungos apskritai išnyks. Ir, mano nuomone, ilgai šito laukti nebereiks. O pabaigai noriu pasakyti, kad dėkokite tiems "nusenusiems", kad apskritai dar sutinka jums atstovauti ir nė už ką gadinti sau sveikatą. Supraskit - laikai pasikeitė. Dabar - laukinis kapitalizmas, už viską reikia mokėti.
2011-05-04 09:32:10Syso draugai
Kodėl Lubys taip nekenčia Syso? Juk Sysas senokai nevadovauja profsąjungoms. Nejaugi Lubiui labiau patinka Černiauskas? Visko gali būti... O Syso Lubys nekenčia greičiausiai už Darbo kodeksą, kurį Sysui diriguojant parengė ir patvirtino Seimas.
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai