2020 m. liepos 9 d. ketvirtadienis - 2:16
   

AR TAPS „LIETUVOS PROFSĄJUNGOS“ LPSK „ORGANU“?

«
2011 01 22

Sausio 24 dieną kviečiamam Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) valdybos posėdžiui teikiamas svarstyti Loretos Soščekienės ir dar aštuonių valdybos narių projektas „Dėl leidinio „Lietuvos profsąjungos“ ir tinklapio l.profsajungos.lt“

Motyvuodami būtinybe sustiprinti LPSK viešųjų ryšių tarnybą, projekto autoriai siūlo prie jos prijungti VšĮ „Profesinių sąjungų leidykla“ priklausantį laikraštį „Lietuvos profsąjungos“ ir VšĮ „Profesinių sąjungų naujienos“ leidžiamą tinklalapį „Profsąjungų naujienos" (iki šiol tradiciškai jis vadinosi „Lietuvos profsąjungos").

Naujajam junginiui projekto autoriai numato uždavinį „aiškiai ir nedviprasmiškai  perteikti LPSK poziciją (kursyvas mūsų - PN), formuoti palankią skaitytojų nuomonę apie veikiančias profsąjungas ir jų indėlį ginant darbuotojų interesus“ .

Publikuojame autentišką (kalba netaisyta) L. Soščekienės ir kitų pareiškimą (taip pat - faksimilę). 

 

LPSK pirmininkui
Artūrui Černiauskui

 

DĖL LEIDINIO “LIETUVOS PROFSĄJUNGOS” IR TINKLAPIO l.profsajungos.lt

 

Mūsų žiniomis laikraštis „Lietuvos profsąjungos" priklauso viešajai įstaigai, kurios steigėjais yra didžioji dalis LPSK valdybos narių.

Tinklapis lprofsajungos.lt nepriklauso aukščiau minėtai viešajai įstaigai ir yra privatus, tačiau naudojasi Lietuvos profsąjungų vardu. Kaip matyti iš tinklapyje skelbiamų straipsnių ir inicialų, jį administruoja laikraščio „Lietuvos profsąjungos" darbuotojai, kuriems darbo užmokestis mokamas iš laikraščio lėšų_.

Laikraštis "Lietuvos profsąjungos" turi skatinti norą burtis į profesines sąjungas, buti aktyviais jų nariais. Tai pat turėtų. aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti LPSK poziciją, formuoti palankią skaitytojų nuomonę apie veikiančias profesines sąjungas ir jų indėlį ginant darbuotojų. interesus.

Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį į pateikiamos informacijos kokybę ir formą. LPSK pateikiami pranešimai yra neinformatyvūs, neretai klaidinantys, menkai sudomina žiniasklaidą.Tenka konstatuoti, kad neturime tinkamos viešųjų ryšių. tarnybos, pasirengusios greitai ir kokybiškai reaguoti į įvykius.

Mūsų nuomone, būtų tikslinga kurti tikrą lprofsajungos.lt tinklapi, kuriame būtų pateikiama operatyvi informacija, susijusi su LPSK veikla.

Taip pat siūlome svarstyti galimybę sujungti LPSK internetinį tinklapi ir lprofsajungos.lt tinklapius bei LPSK viešuosius rysius su laikraščio „Lietuvos Profsąjungos" redakcija.

Prašome šį klausimą svarstyti 2011 m. sausio 24 d. LPSK valdybos posėdyje.

 

1.    Loreta Soščekienė, LVRSRPS

2.    Aleksandras Posochovas,

3.    Janušas Lebedevas

4.    Vilius Ligeika, LGPF

5.    Diana Vipartienė

6.    Juozas Neverauskas

7.    Marya Varasimavičienė

8.    Artūras Navaitis, LKADPF

9.    Aleksandra Leparskienė

 

Rengiant šį projektą nebuvo klausiama nei “Lietuvos profsąjungų” redakcijos, nei tinklalapio “Profsąjungų naujienos” (buv. "Lietuvos profsąjungos") leidėjų nuomonės.

 

Tinklalapio “Profsąjungų naujienos” (PN) žiniomis, rengiant šį projektą nedalyvavo ir į pasitarimus tuo reikalu nebuvo kviečiama  laikraštį leidžiančios VšĮ “Profesinių sąjungų leidykla” administracijos vadovė LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė.

 

PN nuomone, šiame pareiškime pateikiama LPSK valdybą galinčių suklaidinti tendencingų, nemotyvuotų vertinimų bei faktų. Neatitinka tikrovės L. Soščekienės bei Ko  teiginys, jog  PN darbuotojams “darbo užmokestis mokamas iš laikraščio lėšų”.

 

(Juozas Steponas)

 

 

NAUJAUSI KOMENTARAI
2013-03-13 07:38:43Monte Carlo escort (Paola5@msn.com)
Aš sužavėtas!! Tikrai informatyvus dienoraštyje www.lprofsajungos.lt mano draugas. Aš tik norėjau pakomentuoti ir pasakyti išlaikyti kokybišką darbą.
2012-10-11 22:38:20escorts Paris (terraincognita11im@gmail.com)
puikus pateikti labai informatyvus. Man įdomu, kodėl priešingos šio sektoriaus ekspertai nepastebi tai . Jūs turėtumėte toliau savo raštu. Aš tikiu, kad www.lprofsajungos.lt turi didžiulį skaitytojų bazę jau! linkėjimai
2012-10-09 00:22:25Appliance repair Santa Ana ca (klausewitz@msn.net)
Jūs baigtas gerų taškų www.lprofsajungos.lt . Aš apie tema paiešką ir rastiasmenų dauguma turi tą pačią nuomonę savo dienoraštį . linkėjimai!
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai