2020 m. balandžio 2 d. ketvirtadienis - 17:43
   

LIBERALIZUODAMI ĮTEISINKIME XXI AMŽIAUS VERGOVĘ !

«
2010 03 04

Jau daugiau kaip prieš metus saugos bendrovėje „G4S“ pasidėjusi kova tarp administracijos ir profesinės sąjungos peraugo į atvirą karą. Be jokių paaiškinimų darbdavys pranešė, jog nuo balandžio 1 d. savo iniciatyva nutraukia kolektyvinę sutartį, kuriai visuotiniame darbuotojų susirinkime pritarta 2009 m. liepos 17 d.

 

Tačiau stebint pastaraisiais metais administracijos vykdomą politiką, matyt, to ir reikėjo tikėtis.

 

Jau daugiau kai prieš metus administracija pradėjo šiurkščią kampaniją prieš bendrovėje veikiančią profesinę sąjungą. Ši, nematydama kitų kelių kaip priversti įmonę laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kreipėsi į Darbo inspekcija dėl administracijos neteisėtų veiksmų. Darbdaviui buvo skirta baudą ir liepta pažeidimus ištaisyti. Netrukus profesinė sąjunga pajuto atsakomąjį darbdavio smūgį.

 

Dėl nereikšmingo pažeidimo iš darbo buvo išvarytas UAB „G4S“ profesinės sąjungos Vilniaus regiono pirmininkas. Maždaug tuo pačiu metu pažeidžiant įstatymus – be profsąjungos sutikimo – buvo skirta nuobauda Marijampolės regiono pirmininkui; teismui apskųsta akivaizdžiai neteisėta nuobauda ir Kauno regiono pirmininkui. Visais trimis atvejais teismas pripažino darbdavio veiksmus neteisėtais, bet teismo nutartis apskųsta apeliacine tvarka, todėl šiuo metu procesas tebesitęsia.

 

Tačiau darbdavio atstovai nepasiribojo vien profesinės sąjungos lyderių teroru. Pradėti taikyti dvigubi standartai profesinės sąjungos nariams ir ne nariams. Darbuotojai buvo raginami išstoti iš profesinės sąjungos, o tiems, kurie nepakluso, už menkiausius nusižengimus buvo taikomos drausminės nuobaudos kartu paaiškinant, kad jeigu išstos iš profsąjungos, jie bus neliečiami. Deja, bijodami dėl savo ateities, dalis darbuotojų spaudimui pasidavė.

 

Profesinė sąjunga kreipėsi ir į prokuratūrą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo už trukdymą profesinės sąjungos teisėtai veiklai, tačiau nesant pakankamai įrodymų byla buvo nutraukta.

 

Prieš pusmetį darbdavys dar grubiau pradėjo pažeidinėti Lietuvos Respublikos įstatymus bei dar veikusią kolektyvinę sutartį: įmonė praktiškai nustojo derinti darbo grafikus su darbuotojų atstovais. Darbuotojų darbo sąlygos tapo antraeiliu dalyku. Nei derindama, nei konsultuodamasi su profesine sąjunga įmonė pradėjo kaitalioti darbuotojų darbo instrukcijas, be konsultacijų ir derinimo maždaug 15 proc. sumažino anksčiau suderėtus  darbuotojų atlyginimus. Tiems darbuotojams, kurie, nepabūgę grasinimų, atsisakė pasirašyti sutikimą kad jiems būtų mažinimi atlyginimai, buvo įteikti  įspėjimo lapeliai, kad bus atleisti iš darbo dėl etatų mažinimo.Tuo tarpu lygiagrečiai į darbą priimdavo naujus darbuotojus. Įspėjimas buvo įteiktas net profsąjungos renkamojo atstovaujamojo organo nariui, kas prieštarauja įstatymams. Toliau už smulkiausius pažeidimus buvo taikomos nuobaudos profsąjungos komiteto nariams bei aktyvesniems profsąjungininkams.

 

Šmeiždami profesinę sąjungą administracijos atstovai toliau atvirai įkalbinėja narius išstoti iš profesinės sąjungos, kišasi į profesinės sąjungos reikalus, vienašališkai ir neteisėtai nutraukė kai kurių kolektyvinės sutarties punktų vykdymą, o nepraėjus nė savaitei be jokių paaiškinimų pranešė, jog nuo balandžio mėnesio visiškai nutraukia visiems darbuotojams taikomą, visuotinėje darbuotojų konferencijoje priimtą kolektyvinę sutartį.

 

Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinė sąjunga (LPSDPS) informavo apie UAB „G4S Lietuva“  veiksmus Tarptautinę profsąjungų organizaciją UNI, vienijančią per 20 milijonų darbuotojų visame pasaulyje, taip pat bendrovės „G4S“ Europos darbo tarybą, kurios jau rengia palaikymo akcijas.

 

Profesinė sąjunga pasirengusi inicijuoti teisėtą kolektyvinį ginčą, kuris, jei nebus susitarta, peraugs į streiką. Taip pat bus rengiami piketai ne tik prie UAB „G4S Lietuva” buveinės ir jos padalinių, bet ir prie bendrovės klientų buveinių (bankų, parduotuvių ir t.t.).

 

LPSDPS pirmininko Aleksandro Posochovo teigimu, šiuo metu ypač padažnėjo situacijų, kai administracijos siekia sunaikinti profsąjungas, nariams, ypač lyderiams, daromas nepakeliamas spaudimas. „O vis dažniau kalbama apie darbo santykių liberalizavimą, nes verslas, matote, labai suvaržytas“, – sako A.Posochovas.

 

Pagal LPSDPS inf.

NAUJAUSI KOMENTARAI
2010-03-08 00:17:42NS
Kam dejuoti, jei nė viena profsąjunga nejudina s....nių.JUk bendram reikalui susitikti, susitarti ir daryti bendrą akciją pinigai nekainuoja. O gal jau taip pripratom, kad net savo darbą dirbant turi kažkas kažkam apmokėti... Keistas supratimas tų mūsų vadų apie dialogą (Katino ir pelės).
2010-03-05 07:48:39JS
Tarptautinės organizacijos jau rengia palaikymo akcijas. O Lietuvoje? Gal trys broliški centrai sukurps bent viešą pareiškimą? Tikėkimės, kad LPSK valdyboje dykai orą judinantiems 25 jos nariams nėra vis tiek, kad viename iš jų vyksta TIRAI NUSIKALSTAMA VEIKA profsąjungos atžvilgiu.
2010-03-04 21:37:33Panašu, bet skirtinga
Achemoje galima sakyti, kad situacija yra identiška KS sustabdymo prasme. Senosios KS galiojimas baigėsi sausio 16 d., parengtus KS projektus darbdavys atmeta, kaip netinkamus, sudarinėja naujas darbo grupes, taip siekdamas vilkinti KS pasirasymą ir siekia neprisiimti net minimalių įsipareigojimų.
Tačiau net negaliojant KS visi privalomi dokumentai, pakeitimai ir kitkas yra derinami su profesinėmis sąjungomis, taip išlaikant bendradarbiavimą, premijos darbuotojams mokamos su koeficientais, kuriuos susiredėjo profesinės sąjungos, stovinčių cechų darbuotojams mokama pagal abiejų pusių susitarimus, dalį darbo laiko išleidžiant į prastovą namuose. Žinoma, yra ne pyragai, bet svarbiausia, kad darbuotojai masiškai neatleidžiami didinant bedarbių gretas.
Taigi, šis pavyzdys yra kur kas blogesnis, tačiau ir mes nuo to neapsaugoti, gali pilnai atsitikti, kad darbdaviui naudingiau atrodys ignoruoti ir engti profsąjungas, tada tikrai neliks kito kelio, kaip tik streikuoti.
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai