2020 m. liepos 14 d. antradienis - 19:39
   

LPSK NUTARĖ PASIRAŠYTI NACIONALINĮ SUSITARIMĄ (ATNAUJINTA)

«
2009 10 22

Spalio 21 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) valdyba susirinko galutiniam balsavimui dėl Nacionalinio susitarimo (NS) pasirašymo.

Posėdžio pradžioje pirmininkas Artūras Černiauskas informavo, jog Vyriausybė iš šios dienos posėdžio darbotvarkės LPSK prašymu išbraukė Darbo kodekso 120 ir 203 straipsnio pakeitimo projektų, kuriems nebuvo pritarta Trišalėje taryboje, svarstymą. Šie projektai suteiktų galimybę visoms įmonėms vienašališkai sumažinti darbuotojo darbo užmokestį negavus darbuotojo sutikimo, jeigu taip nustatytų kolektyvinė sutartis.

LPSK pirmininkas pareiškė esąs už NS pasirašymą, nes tuo būtų užkirstas kelias aukščiau minėtiems vienašališkiems Vyriausybėms sprendimams, bloginantiems darbuotojų padėtį. Mat Vyriausybė įsipareigoja iki 2011 metų nekeisti teisės aktų, reguliuojančių darbo santykių nepritarus Trišalei tarybai. Be to, įsipareigojama nepriimti jokių naujų sprendimų dėl galiojančių mokesčių tarifų didinimo ir neįvesti naujų mokesčių, nemažinti pareiginių algų bazinių dydžių, taikomų valstybės valdymo ir biudžetinio sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimui skaičiuoti. Pasak A. Černiausko, į profsąjungų siūlymus NS projekte Vyriausybė atsižvelgė "80 proc.", o tai esąs sėkmingų derybų požymis.

 

Spalio 22 d. BNS konferencijų salėje įvykusioje spaudos konferencijoje  (nuotr.) A.Černiauskas pareiškė, kad susitarimą LPSK pasirašo ne todėl, jog jam pritaria, o tuo tikslu, kad profsąjungos galėtų "kontroliuoti Vyriausybę". LPSK vadovas, be to, pareiškė, kad pasirašydamas susitarimą profsąjungų centras toli gražu neprisiima įsipareigojimų nerengti protesto akcijų; jų galėsią  būtii "iki išėjimo į gatves, jei to prireiks".

Spaudos konferencijoje buvo išplatintas informacinis tekstas žiniaskalidai: "Nacionalinis susitarimas: darbo santykiai nesikeis, mokesčiai nedidės, nemažės bazinis atlyginimas, pensijų klausimas lieka atviras" (tekstą publikuojame žemiau).

 

Už tai, kad NS dera pasirašyti, pasisakė ir LPSK pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvedaravičius, kuris, nuodugniai išnagrinėjęs susitarimo projektą, jame radęs daugiau teigiamų dalykų nei neigiamų.

 

Kitaip buvo nusiteikusi Nacionalinio radijo ir televizijos kūrybinių darbuotojų profesinių sąjungų pirmininkė Diana Vipartienė, kuri išsakė LRT darbuotojų, kuriems iki 50 proc. mažinami atlyginimai, nuotaikas. LRT darbuotojai nusiteikę net išstoti iš profsąjungos, jeigu bus pasirašytas šis susitarimas. Pasak pirmininkės , žmonės šį dokumentą vadina „nacionaliniu nutarimu“.

 

Pasak Chemikų profsąjungų federacijos pirmininko Felikso Buckaus-Butkevičiaus, gamybinis sektorius per šiuos metus jau nukentėjo labai smarkiai, tačiau palaikant socialinės partnerystės plėtrą reikią pasirašyti šį susitarimą.

 

Visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijos vadovas Romualdas Nemanius, pasisakydamas už, sakė, jog, kad ir kaip pasielgsLPSK, kritikuojančių bus apsčiai, bet reikia pagalvoti apie tolesnius profsąjungų žingsnius, jeigu susitarimas nebūtų pasirašytas.

 

Sveiktos apsaugos darbuotojų, Mokytojų, Valstybės tarnautojų profesinių sąjungų atstovės pasisakė prieš tokį susitarimą, teigdamos jog toks susitarimas labiau naudingas Vyriausybei nei biudžetinio sektoriaus darbuotojams.

 

Švietimo ir mokslo profsąjungų federacijos atstovas Audrius Jurgelevičius pasisakė kategoriškai prieš teigdamas, jog aprobavę šį susitarimą uždegsime žalią šviesą Vyriausybės sudarytam biudžeto projektui, kuris vėl numato didelius „karpymus“ biudžetiniame sektoriuje. Be to, susitarime pažymėtas etatų šiame sektoriuje mažinimas. Prisimenant, kad Premjeras A.Kubilius vis cituoja Pasaulio banko išvadas, neva Lietuvoje per daug mokytojų, struktūrinių pertvarkų esmė, apie kurias kalbama projekte, esanti labai aiški. Prašydamas kolegų nepritarti susitarimui A.Jurgelevičius teigė, jog pasirašydami jį profsąjungų autoriteto nepagerinsime, be to, šakinėms organizacijoms bus daug sunkiau dirbti, kai Vyriausybė kaip kozirį turės šį susitarimą.

 

Pasak paslaugų sferos darbuotojų profsąjungos pirmininko Aleksandro Posochovo, nacionalinis susitarimas – tai dideli rėmai, kur neįmano aptarti visų šakų reikalų. Todėl kitas žingsnis turįs būti šakiniai susitarimai.

 

Jam pritarė Slaugos specialistų organizacijos pirmininkė Danutė Margelienė. Jos teigimu, dirbant šakiniu principu galima pasiekti pozityvių rezultatų.  Pavyzdžiui, Slaugos specialistų profsąjungai jau pavyko Sveikatos apsaugos ministeriją priversti vykdyti tam tikrus įsipareigojimus; sustabdytas ir masinis slaugytojų atleidimas.

 

Tai, kad iš projekto išbrauktas pensijų klausimas, Kultūros darbuotojų profsąjungų federacijos vadovė Aleksandros Leparskienės teigimu, susitarimo negalima vadinti nacionaliniu. Jo taip vadinti negalima ir dėl to, kad visuomenėje nėra solidarumo. Jos manymu, pasirašius šį susitarimą „prarasime daugiau nei kada nors atrasim“.

 

Miškininkų profsąjungų federacijos vadovas Algirdas Rauka priminė nuo vasaros vykstančias derybas, kuriose dalyvavo LPSK atstovai. Koks tas atstovavimas, toks, tačiau „nepasirašydami susitarimo iškrisime iš socialinio dialogo ir sukompromituosime savo derybininkus“.

 

LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė pasisakė už susitarimo pasirašymą motyvuodama tuo, jog dabartinis susitarimo projektas yra gerokai palankesnis profsąjungoms, negu siūlytas pirminis variantas.

 

Po diskusijų įvykus atviram balsavimui nutarta (14 – už, 8 – prieš, 2 – susilaikė)  Nacionalinį susitarimą pasirašyti.

 

LPSK informacija žiniasklaidai

 

2009-10-22
Vilnius

 

Nacionalinis susitarimas: darbo santykiai nesikeis, mokesčiai nedidės, nemažės bazinis atlyginimas, pensijų klausimas lieka atviras

 

Socialinius neramumus šalyje sukelia ne profesinės sąjungos, o neprognozuojami Vyriausybės veiksmai. Nacionalinio susitarimo pasirašymas suteiks naujų saugiklių, siekiant užtikrinti ekonominį šalies gyventojų saugumą. 

 

Prie tokios išvados, po ilgų diskusijų dėl Nacionalinio susitarimo projekto galutinės redakcijos, priėjo Lietuvos profesinių sąjungos konfederacijos (LPSK) valdyba. Balsų dauguma nuspęsta patvirtinti dokumento projektą ir drauge su kitais socialiniais partneriais jį pasirašyti.

 

„Nacionaliniu susitarimu Vyriausybė įsipareigoja, dokumento galiojimo laikotarpiu, iki 2011 metų, be LR Trišalės tarybos pritarimo nekeisti darbo santykius reguliuojančių teisės aktų, nemažinti pareiginių algų, taikomų valstybės valdymo ir biudžetinio sektoriaus darbuotojams bazinio dydžio, nedidinti jau galiojančių mokesčių tarifų, neįvesti naujų mokesčių, iki 2010 m. rugsėjo 1 d. išlaikyti 9 procentų lengvatinį PVM tarifą šildymui”, - derybų metu pasiektus rezultatus, paliesiančius daugelį šalies gyventojų  įvardijo per 70 tūkstančių samdomų darbuotojų, tarp jų ir valstybės tarnyboje dirbančiųjų, interesams atstovaujančios profesinių sąjungų konfederacijos vadovas.

 

Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo užmokestis iki 2011 metų negalės būti mažinamas. Nacionaliniame susitarime išliko nuostata, laikinai, nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. sausio 1 d., biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo užmokestį sumažinti vidutiniškai 8 procentais, tačiau ji įgyvendinta jau liepos mėnesį.

 

„Ne visi susitarimo teiginiai mums priimtini, tačiau siekiant užtikrinti valstybės politinį ir ekonominį stabilumą, išvengti galimų masinių neramumų, manome, kad šį dokumentą būtina pasirašyti ir juo vadovautis“, - sako Artūras Černiauskas. 

 

Nacionaliniame susitarime numatyta galimybė didinti valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifą 2 procentiniais punktais, tačiau ši priemonė – kraštutinė.

 

„Didinti „Sodros“ įplaukas yra efektyvesnių būdų. Pavyzdžiui, remiant naujų darbo vietų kūrimą. Susitarimu numatytas socialinių partnerių dalyvavimas Saulėtekio komisijos darbe. ES paramos skyrimo procedūrų supaprastinimas teigiamai įtakos verslo aplinką, naujų darbo vietų kūrimą ir „Sodros“ įmokas, - kalbėjo LPSK vadovas.

 

Pensijų klausimas Nacionaliniame susitarime nebus išspręstas. Profesinių sąjungų konfederacija mano, kad Vyriausybė neturi teisės priimti sprendimų vienašališkai ir mechaniškai karpyti išmokas: „Dėl konkrečių priemonių būtina tartis su senatvės pensijas ir kitas socialines išmokas gaunančiomis gyventojų grupių atstovais ir surasti optimalų sprendimą. „Sodros“ biudžeto subalansavimas labai svarbus, nes susijęs su labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių ekonominiu saugumu, todėl pensijos ir socialinės išmokos gali būti mažinamos tik diferencijuotai, nustatant ribinį jų dydį. Laikinai bendra valstybinio socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir kitų socialinių išmokų suma vienam asmeniui neturėtų viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokamos išmokos, paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio.“

 

Valstybės tarnautojų skaičiaus mažinimo diferencijuotai iki 10 procentų poreikiui profesinių sąjungų konfederacija pritarė su sąlyga, kad nebus mažinamas darbo užmokestis, o profesinių sąjungų atstovai bus įtraukti į Saulėlydžio komisijos darbo grupę, kurios funkcija – optimizuoti valstybės valdymo aparatą atsisakant dubliuojančių funkcijų.

 

Kaip pozityvi aplinkybė įvardintas asocijuotų verslo struktūrų įsipareigojimas stengtis išlaikyti esamas darbo vietas ir ypatingą dėmesį skirti, kad asociacijų nariai sąžiningai mokėtų mokesčius ir darbo užmokestį.

 

„Sritys, kurioms mes atstovaujame, socialiai labai jautrios, susitarimo išdavos palies daugelį šalies gyventojų. Sunku pritarti dokumentui, kuris gali pabloginti konkrečios srities darbuotojų padėtį. Kita vertus, dokumentą būtina pasirašyti.


Pasirašę Nacionalinį susitarimą įgysime dar vieną instrumentą, padėsiantį bent iš dalies suvaldyti sunkiai prognozuojamus Vyriausybės veiksmus, tuo pat metu neatsisakydami profesinių sąjungų naudojamų tradicinių priemonių ginti savo narių interesus”, - sako Artūras Černiauskas.

 

Dėl Nacionalinio susitarimo, kurį planuojama pasirašyti jau kitą savaitę, projekto LPSK valdyba balsavo antradienį, spalio 21 dieną.


Už projektą balsavo 14 valdybos narių, prieš - 8, 2 susilaikė.

 

Artūras Černiauskas
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas

 

(RMP, JS)

NAUJAUSI KOMENTARAI
2009-10-28 20:35:59S.V. - anonimui :)
Mes ir gyvai pakalbam, o karavanas eina į aklavietę, Titanikas skęsta, pelės po truputi jausdamos galą pradeda išsilakstyti, liks vienas generolas (Titaniko kapitonas) kuris kartu su likusiom nespėjusiom pasišalinti pelėm nuskęs :)))
2009-10-28 11:41:34Pagiežingas
Cituoju "Taigi, balsuos taip, kaip tuo metu reikės Valstybės interesams apginti. Ir kas tada?"
O kas žino, ką reiškia "Valstybės interesas"? Koks poras desėtkų klerkų, ir tai Valstybė? O juk aukščiausias Valstybės interesas-vykdyti Konstituciją(visiems) ir prisiimtus įsipareigojimus. Ir kas tada? Va tada iš tiesų visiškai teisėtas visuotinis streikas su net kai kurių valdininkų pasodinimu, nuostolių padengimu iš jų kišenių ir pan., žinoma, su sąlyga, jei po pasirašymo bus sukurta vykdymo kontrolės sistema.
Sėkmės.
2009-10-28 08:47:24Valstybininkui
Jūs ką, su Senu Vilku telefonu nepasišnekat? Lagunavičiau, pinigus taupai? Turim įvertinti Jūsų abiejų indėlį į šį marazmų rašinėjimą. Vilkai staugia...šunys loja....o karavanas eina. Linkėjimai JDJ.
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai