2017 m. rugpjūčio 21 d. pirmadienis - 20:38
 Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.  Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.

NAUJIENOS

18

2014 09 15 - SOCIALINIS DIALOGAS YRA EFEKTYVI INVESTICIJA

»
Rugsėjo 12-13 dienomis Vilniuje, Karolinos viešbutyje, užimtumo, jaunimo įdarbinimo, profesinių sąjungų veiklos metodų temomis diskutavo apie 20 profesinių sąjungų ir darbdavių atstovų. Renginio formatas: "seminaras-darbo grupė", dalyvių sudėtis: dešimtukas užsieniečių ir dešimtukas Lietuvos atstovų. Šeimininkų pusėje sėdėjo Lietuvos darbo federacijos (LDF) aktyvas, o svečių pusėje - Vengrijos, Slovakijos, Portugalijos, Estijos, Austrijos, Belgijos, Kipro, Latvijos ir Lenkijos pasiuntiniai.

Seminaro-darbo grupės darbotvarkė buvo padalinta į keturis teminius blokus: 1) Užimtumo didinimas reformuojant darbo rinką; 2) Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas; 3) Profesinio mokymo reformos poreikis Europos šalyse; 4) Profsąjungų vaidmuo Europoje.

Oficiali seminaro-darbo grupės nagrinėjimo tema: „Darbo rinkos iššūkiai, įgyvendinant „Europa 2020“ strategiją. Atnaujintas socialinių partnerių vaidmuo, siekiant sukurti geresnę ateitį“.


Toliau - spausk antraštę!
Komentarų: (6)

2014 09 11 - A.ČERNIAUSKAS UŽBLOKAVO PEDAGOGŲ STREIKO SVARSTYMĄ (PAPILDYTA)

»
Rugsėjo 9 d. įvykusiame LR  trišalės tarybos posėdyje atsisakyta svarstyti darbotvarkėje numatytą klausimą „Dėl švietimo šakos darbuotojų streiko skelbimo“.


„Mes galvojame, kad dabar ne laikas yra svarstyti šitą situaciją ir kai ateis laikas, kitą posėdį ar dar kitą posėdį, mes jį svarstysim. Todėl dabar atidedame svarstymą, išklausome tą visą informaciją ir paskui priimsim sprendimą“, - pareiškė  A. Černiauskas, kurio pasiūlymui pritarė tarybos nariai

 "Arba svarstote šitą klausimą arba nesvarstote. Jeigu atsisakote, tai mes nematome prasmės toliau dalyvauti“, - pareiškė LŠDPS pirmininkas  Andrius Navickas  ir kartu su kitais streiko iniciatoriais, Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ir Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ vadovėmis Aldona Kinduriene ir Ramute Minkevičiene paliko posėdžių salę.

Nepaisant tokio LR trišalės tarybos sprendimo, streikui rengiamasi toliau. „Po aptarimo LR  trišalėje taryboje kliūčių skelbti streiką nebelieka“, - tokią oficialią LŠDPS vadovybės poziciją praneša tinklalapis lsdps.lt

Išsamiau - paspaudus antraštę...


Komentarų: (11)

2014 09 08 - AR ĮKVĖPS DRĄSOS EUROPINĖ KONFERENCIJA?

»
Rugsėjo 8 d. Vilniuje prasidėjo tris dienas truksianti keturioliktoji Europos sostinių profesinių sąjungų tinklo (ECTUN) konferencija, kurioje dalyvauja 16-kos Europos šalių sostinių atstovai.

Jau pirmąją konferencijos dieną nuskambėjo poleminių gaidų. Sveikindamas dalyvius konferencijos šeimininkas Vilniaus profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Algirdas Markevičius atkreipė dėmesį į vis didėjantį darbdavių spaudimą darbuotojams ir profesinių sąjungų aktyvui bei Vyriausybės  ignoruojamą socialinį dialogą.

Ironiškai apie profsąjungas atsiliepusiam verslininkų atstovui Rimvydui Jasinavičiui atliepė LPS „Solidarumas“ vadovės Kristinos Krupavičienės kalba.

Vilniaus miesto mero pavaduotojas Romas Adomavičius pageidavo, kad socialinis dialogas nevirstų konfrontacija ar net karu. O konferenciją sveikinęs LR Seimo vicepirmininkas Algirdas Sysas palinkėjo  „drąsių sprendimų“, - kad ši konferencija paakintų drąsiau kovoti už savo teises.


Išsamiau – paspaudus antraštę...

 
Komentarų: (0)

2014 09 05 - OBAMA ATSILIEPĖ Į IŠNAUDOJAMŲ DARBUOTOJŲ PROTESTUS

»
Prieš keletą dienų baigėsi eilinė protesto akcija, kurią surengė JAV  "greitojo maitinimo" (Fast Food)  tinklų - McDonald’s, Burger King, KFC, Wendy’s - darbuotojai. Akcija aprėpė per 150 šalies miestų.


Šio sektoriaus darbuotojų protesto sąjūdis prasidėjo 2012 metais;  per tą laiką įvyko šeši nacionaliniai streikai. Už  9 dolerius negalintys oriai pragyventi darbuotojai reikalauja iki 15-kos dolerių pakelti valandos atlygį, užtikrinti sveikatos draudimą, taip pat reikalauja  teisės steigti profesines sąjungas.

Milwaukee Darbo dienos (Laborfest) proga  kalbėdamas prezidentas B.Obama pabrėžė, jog šalyje būtina pakelti minimalų valandinį atlyginimą. Fast Food  darbuotojų protesus prezidentas pavadino "nacionaliniu judėjimu" ir pareiškė, kad šie žmonės nusipelno geresnių atlyginimų.


Ši B.Obamos kalba atspindi ir Demokratų  partijos, pradėjusios tarpinių JAV Kongreso rinkimų kampaniją, poziciją,  kurią blokuoja Kongrese daugumą sudarantys respublikonai.

Išsamiau – paspaudus antraštę...

 
Komentarų: (0)

2014 09 03 - RUSIJOS EMBARGAS: KAS GRESIA DARBUOTOJAMS

»
Ekonominis karas tarp Europos sąjungos ir Rusijos neliks be padarinių ir Lietuvoje. Šalies ekonomistai skaičiuoja, kad teks atleisti 8-12 tūkst. darbuotojų, nors Prezidentė ramina, kad mūsų verslininkai „pripratę“, kad ras kitų rinkų ir pan.

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga (LMP) nuo pat Rusijos embargo paskelbimo dienos ėmėsi atitinkamų žygių, - pasiūlė priemonių planą embargo padariniams sušvelninti.

Apie tai, kas pasiekta (nepasiekta) ir kokia šiandien situacija maisto pramonės įmonėse, PN kalbėjosi su LMP pirmininke Gražina Gruzdiene.

Toliau – spausk antraštę!


Komentarų: (2)

2014 08 31 - NESUTARIA PROFSĄJUNGOS AR JŲ VADOVAI? (PN KOMENTARAS)

»

Naujuosius mokslo metus septynios šalies švietimo profesinės sąjungos pasitinka neįprastai. Į dvi jungtines profsąjungų atstovybes pasidalijusios organizacijos didesnio finansavimo švietimui siekia skirtingais, net galima sakyti - priešingais keliais.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) vedama komanda (Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, Lietuvos profesinių sąjungų federacija „Sandrauga“, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“) paskelbė nesulaukusi reikiamo dėmesio reikalavimams, įteiktiems Švietimo ir mokslo ministerijai, todėl jau spalio 1 d. ketina surengti nacionalinį įspėjamąjį streiką.

Dvi įvairiu metu nuo LŠDPS atskilusios - Lietuvos švietimo (LŠPS) ir Lietuvos švietimo įstaigų (LŠĮPS) profesinės sąjungos - informavo, kad „pirmą kartą Lietuvoje“ vyksta derybos Vyriausybės lygmeniui ir esą „įnešinėti sumaištį“ dabar netikslinga. Be to,  LŠPS pirmininko A.Jurgelevičiaus vedami "derybininkai" kone maldavo ministro neprisileisti LŠDPS  ir kitų keturių profsąjungų kaip "nežinia kam" atstovaujančių.

PN nuomone, šių nesutarimų priežasties dera ieškoti profsąjungų lyderių tarpusavio santykiuose; tai greičiau – vadovų ambicijų, o gal ir paslėpta politinių partijų interesų kova.

Visas komentaras - paspaudus antraštę...

Komentarų: (2)

2014 08 28 - DARBO SĄLYGAS SIEKIAMA PAGERINTI JAU DABAR

»

PN gautomis žiniomis iš „Achemos" bendrovėje veikiančių profsąjungų (Achemos darbuotojų profesinės sąjungos ir AB „Achema“ darbininkų sąjungos), socialinis dialogas čia sėkmingai atsinaujina darbuotojams palankia kryptimi.

Rugpjūčio 20 d. įvykusiame AB „Achema“ valdybos posėdyje nuo  koeficiento "0,7" iki "1,0"  buvo atkurtas darbuotojų premijavimas už liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius,  toliau deramasi dėl premijavimo sistemos keitimo ir naujos kolektyvinės sutarties.

Profesinės sąjungos siekia darbo sąlygas pagerinti jau dabar.

Išsamiau - spausk antraštę!


Komentarų: (0)

2014 08 26 - MIRĖ VILNIAUS RAJONO LŠDPS SUSIVIENIJIMO VADOVĖ

»
Eidama 46-uosius metus po sunkios ligos mirė  Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Vilniaus rajono susivienijimo pirmininkė, rajono savivaldybės  švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Ina Obolevičienė.

Vilniaus rajono LŠDPS susivienijimo narių pasirašytame pranešime nekrologe sakoma, jog   I.Obolevičienė buvo kompetentinga specialistė, vadybos ekspertė, "optimizmu bei gyvenimo džiaugsmu spinduliuojanti moteris", "profesinėje srityje dalykiška ir reikli sau bei kitiems". Tai buvo "nepaprastai jautrI moteris, kuriai buvo nesvetimos kitų problemos, kuri mokėjo suprasti, užjausti ir padėti".

Vilniaus rajono LŠDPS pirmininke I.Obolevičienė dirbo nuo 2011 m. balandžio mėn.


Išsamiau - paspaudus antraštę!

Komentarų: (2)

2014 08 25 - RUGPJŪTIS DAR NESIBAIGĖ, O JAU TRYS DARBUOTOJŲ ŽŪTYS

»

Valstybinė darbo inspekcija ir žiniasklaida praneša, kad rugpjūčio 15 d. Jono Pakalnio ūkyje (Kupiškio rajonas) ant grūdų sandėlyje dirbusio A.P. užkrito nuo grūdų bokštų atsikabinusi metalinio vamzdžio dalis. Keturiasdešimt trejų metų darbininkas mirė iškart.

Šiame ūkyje A.P. dirbo seniai. Čia atlikdavo suvirinimo darbus, per javapjūtę veždavo grūdus traktoriumi. Ir nelaimės dieną jis iš laukų gabeno derlių.

„Buvo geras žmogus, darbštus specialistas. Labai gaila jo. Dabar norime, tik kad viskas būtų išsiaiškinta“, – sakė jį kalbinusiam žurnalistui žuvusiojo darbdavys.

Po to, kai PN informavo apie liepos pabaigoje Radviliškio rajone įvykusią  darbuotojo žūtį, tai jau devintoji šiais metais ir trečioji per šių metų rugpjūtį tragedija darbe.

J.Pakalnio ūkyje, viename didžiausių Kupiškio rajone, dirba apie 20 samdomųjų.

Išsamiau – paspaudus antraštę...


Komentarų: (0)

2014 08 24 - TRŪKO NORVEGIJOS PEDAGOGŲ KANTRYBĖ

»
Antra savaitė streikuoja Norvegijos pradinės, vidurinės mokyklos bei kolegijos. Prie 5500 streikuojančių mokytojų  rugpjūčio 18 d. prisijungė dar 2200.
Švietimo darbuotojai siekia, kad būtų įvestas lankstus darbo grafikas, nes dabar iš jų reikalaujama kasdien darbo vietoje išbūti ne mažiau kaip 7,5 valandos. Tarp streiko reikalavimų – ir atlyginimų pakėlimas, darbo krūvio protingas sureguliavimas.
Pedagogai skundžiasi, kad pastaraisiais metais iš jų pradėta reikalauti įvairių papildomų ataskaitų, buvo padidintas darbo krūvis.Pasak Norvegijos žiniasklaidos, ketvirtadienį, rugpjūčio 21 d., dar nebuvo aišku, ar greitai pavyks susiderėti.
Išsamiau - paspaudus antraštę...

Komentarų: (0)

2014 08 20 - PRAMONININKŲ FEDERACIJA PASIPILDĖ STATYBININKŲ SEKTORIUMI

»
Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (LPPSF) paskelbė, jog į federacijos sudėtį priimta Lietuvos statybininkų profesinė sąjunga (LSPS). Ši sprendimą teikti prašymą prisijungti prie federacijos priėmė gegužės mėnesį įvykusiame patikėtinių tarybos posėdyje.LSPS personalas kartu su pirmininku Vytautu Talmantu (nuotr.) pasitraukė iš pareigų ir į jokį postą federacijoje nepretenduoja.LSPS, kaip ir LPPSF, yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) narė. LSPS pastaruoju metu deklaravo turinti apie 1000 narių, priklausančių 15-kai pirminių organizacijų.Išsamiau – paspaudus antraštę...

Komentarų: (4)

2014 08 19 - JONAVOS TRIŠALĖS TARYBOS STEIGMAS - FINIŠO TIESIOJOJE

»
Prieš dvejus metus Achemos darbuotojų profesinė sąjunga inicijavo Jonavos rajono trišalės tarybos įsteigimą, o šių metų liepos pabaigoje rajono savivaldybė pritarė susitarimo dėl trišalio bendradarbiavimo pasirašymui. Savivaldybės taryboje patvirtinti ir trišalės tarybos nuostatai.

Į šią tarybą įeis Jonavos rajono savivaldybės tarybos, Jonavos rajono verslo darbdavių asociacijos, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo ir Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo deleguoti atstovai. Visoms šalims atstovaujama po keturis asmenis, o savivaldybės pusėje sėdės ir pats rajono meras Mindaugas Sinkevičius.

Pirmasis Jonavos rajono trišalės tarybos posėdis įvyks jau rugsėjo mėnesį. Numatyta, kad taryba rinksis kiekvieną mėnesį prieš savivaldybės tarybos posėdį.

Trišalio bendradarbiavimo patirties jonaviečiai sėmėsi ir Norvegijoje.

Toliau - spausk antraštę!

Komentarų: (1)

2014 08 15 - LORETA SOŠČEKIENĖ PATARINĖS ALGIRDUI BUTKEVIČIUI

»
Premjeras Algirdas Butkevičius paskyrė naują savo visuomeninę konsultantę, pranešė Delfi, remdamasis BNS. Ja tapo Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) pirmininkė,  Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) valdybos narė Loreta Soščekienė.

Pasak oficialaus pranešimo, ji Vyriausybės vadovui patarinės profesinių sąjungų veiklos klausimais.


L.Soščekienė, pagal išsilavinimą teisininkė, LTPF (buvusiai Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinei profesinei sąjungai-LVRSRPS)  vadovauja nuo 2009 metų sausio.


Be L.Soščekienės, įvairiais klausimais A.Butkevičiui  talkina dar 22 visuomeniniai konsultantai.Daugiau - paspaudus antraštę...


Komentarų: (0)

2014 08 14 - REAKCIJA Į RUSIJOS EMBARGĄ (PAPILDYTA)

»
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) narė Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga (LMP) paskelbė "Kreipimąsi į LR Seimą ir Vyriausybę dėl galimų priemonių reaguojant į Rusijos sprendimą uždrausti maisto produktų importą".

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga mano, kad, sprendžiant su maisto produktų eksporto  į Rusiją uždraudimu susidariusias problemas dėmesys turi būti nukreiptas ir į socialines tokio draudimo pasekmes.

Pareiškime teigiama, kad tiek LR Seimo nariai, tiek Vyriausybė privalo imtis priemonių, kad pelningi ūkio sektoriai nespręstų problemų darbo vietų ar darbo užmokesčio mažinimo sąskaita.

Rugpjūčio 13 d. LMP pirmininkė Gražina Gruzdienė dalyvavo pasitarime su LR premjeru Algirdu Butkevičiumi Rusijos taikomo embargo klausimams aptarti, o rugpjūčio 12 d. - šioms problemoms skirtame Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje.

Išsamiau – paspaudus antraštę!
Komentarų: (0)

2014 08 13 - MALDAUJA IGNORUOTI „KONKURENTUS“

»

Švietimo ir mokslo ministerija nenori derėtis dėl šakos kolektyvinės sutarties vien su  Eugenijaus Jesino ir Audriaus Jurgelevičiaus (nuotr.) vadovaujama Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sajungos (LŠĮPS)  jungtine atstovybe, kai yra ministerijai prisistačiusi ir antroji – Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS)  ir dar keturių organizacijų atstovybė.

PN žiniomis, ministras oficialiu raštu pasiūlė sudaryti vieningą astovybę ir tik tada prisistatyti derėtis. Tačiau minėtų dviejų profesinių sąjungų „flango“ (A.Jurgelevičiaus ir E.Jesino vadovaujamos) profsąjungos priekaištauja ministrui, jog susitarimo pasirašymas su kitomis profsąjungomis būtų „niekinis“, nes gali būti, kad jos „neturi kam atstovauti“.

„ETUCE vadovas M. Romeris bendraudamas tiek su LR Vyriausybės premjeru A.Butkevičiumi, tiek su Jumis akcentavo, kad jo atstovaujama organizacija prioritetą Lietuvos švietimo profsąjunginėje veikloje teikia minėtos Federacijos nariams – LŠPS ir LŠĮPS, kaip funkcionalioms ir konstruktyvią veiklą vykdančioms organizacijoms.“ Todėl, „rodydami geranoriškumą bei norėdami pasiekti konsensusą dėl šakos kolektyvinės sutarties ir išvengti konflikto eskalavimo, dar kartą kreipiamės į Jus prašydami peržiūrėti savo sprendimą šiuo klausimu ir aptarti su mūsų profesinėmis sąjungomis susidariusią situaciją”, - baigia savo raštą ministrui E.Jesinas ir A.Jurgelevičius.

Išsamiau - spausk antraštę!

 

Komentarų: (12)

2014 08 12 - ŠEŠTOJI SUNKIŲJŲ DARBŲ AUKA

»
Radviliškio rajone, Aukštelkų kaime, Taikos g., iš jūrinio konteinerio iškraunant akmens masės plokščių krovinį, žuvo akmens apdirbėjas A.K. 46 metų vyriškį mirtinai prispaudė maždaug toną sveriantis krovinys. Atvykę medikai  vyriškiui niekuo padėti nebegalėjo. Užvirtęs krovinys darbininką sutraiškė.

Nelaimė akmens apdirbimo, paminklų ir antkapių gaminimo įmonėje UAB „Akrolita“ įvyko liepos 29 d. vakare.

Pasak Valstybinės darbo inspekcijos pranešimo, tai – šeštoji žūtis šiais metais, ir vien per liepos mėnesį trečioji žūtis atliekant sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo darbus.


Išsamiau - paspaudus antraštę

 

Komentarų: (0)

2014 08 10 - PAVOJUS VIENIJA VENGRIJOS PROFSĄJUNGAS

»
Apie 400 profsąjungų aktyvistų, atstovaujančių daugiau kaip 60-čiai Vengrijos profesinių sąjungų, surengė protesto akciją prieš antiprofsąjinginius Pietų Korėjos firmos Hankook veiksmus.

Pagrindinė Pietų Korėjoje pautomobilio padangų gamintoja Hankook Tire Hungary Ltd prieš daugelį metų atvyko į Vengriją ir pradėjo investuoti į padangų gamybą ir nuo pat pradžių stengėsi blokuoti profesines sąjungas. veiklą.

Šviežiausias įžūlus Hankook'o veiksmas - vietinio profesinių sąjungų vadovo atleidimas.


Išsamiau - paspaudus antraštę


Komentarų: (0)

2014 08 07 - „SOLIDARUMAS” – MOBILI, LANKSTI ORGANIZACIJA

»

Dar tik du mėnesius prie Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” vairo  esanti  Kristina Krupavičienė nuoširdžiai tiki savo organizacijos perspektyvomis, didžiuojasi savosios profesinės sąjungos žmonėmis, solidaria komanda.

„Bendra mūsų  organizacijos situacija yra gera.  LPS „Solidarumas” - mobili, lanksti organizacija. Mes greitai reaguojame į pokyčius, turime puikia komandą, - pasakoja PN korespondentui K. Krupavičienė. Pasak jos, „Solidarumo“ narystė nemažėja. „Priešingai - nedideliais tempais, bet augame, - giriasi pirmininkė. - Pastaruoju metu atsirado naujos organizacijos Pakruojyje, Tauragėje. Daugėja narių Klaipėdoje, Šiauliuose. O štai Vilniuje, paukštyne, atsirado nauja stipri organizacija - per 100 žmonių...“„Solidarume” - labai daug jaunų lyderių,” – džiaugiasi Kristina (beje, ir pati ne taip seniai dar tik pirmąjį jubiliejų atšventusi).
Visas interviu – paspaudus antraštę


Komentarų: (4)

2014 08 05 - DIDŽIAUSIOJE JK PROFSĄJUNGOJE – „PRORUSIŠKA” FRAKCIJA

»
Kaip praneša Latvijos nauijienų portalas telegraf.lv,  remdamasis leidiniu Daili Mail, stambiausios Jungtinės Karalystės profesinės sąjungos Unite vadovybė įsteigė "Solidarumo su antifašistiniu judėjimu Ukrainoje" grupę.

Ši grupė palaiko vadinamuosius prorusiškuosius separatistus, kurie įtariami Ukrainos Rytuose numušę Malaizijos avialainerį.

Andrew Murray (nuotr.), dešinioji Unita vadovo Len McCluskei ranka, kalbėdamas šios grupės įsteigimo proga, Kijevo valdžią pavadino "fašistine".


Išsamiau - spausk antarštę!


Komentarų: (0)

2014 08 04 - TAIP ŽŪSTAMA DARBE

»
Valstybinėje  darbo inspekcijoje (VDI) iki liepos 28 d. gauti pranešimai, kad per nelaimingus  atsitikimus darbe  labai  nukentėjo UAB „Hugaas Cionstruction“, Ukmergės savivaldybėje esančio Vidar Bjerkeland ūkio,  AB ,,Umega“ Ukmergės padalinio darbuotojų sveikata, o UAB „Lunėja“ darbininkas žuvo. Pastaroji tragedija įvyko liepos 21 d. UAB „Lunėja“  Malkų įlankos terminalo teritorijoje (nuotr.). Čia darbavosi bendrovės „Lunėja“ pagalbinis darbininkas – 42-ejų klaipėdietis G.Š. Prijungiant dar vieną vagoną formuojamas sąstatas staiga pasislinko ir žmogų pervažiavo.


Toliau - spausk antraštę!


Komentarų: (0)

2014 08 02 - PAGALIAU RASTAS KOMPROMISAS

»
Rugpjūčio 2 d. „Orlen Lietuva“ administracijos ir Naftininkų profesinės sąjungos atstovai pagaliau suderino svarbiausius naujos kolektyvinės sutarties punktus (Kaip PN yra pranešusios, nuo birželio 13 d. bendrovė gyveno be kolektyvinės sutarties).

„Įsipareigojome parengti kolektyvinės sutarties projektą iki rugpjūčio 8 dienos, tada dėl jo diskutuosime su visu kolektyvu. Vėliau bus šaukiama konferencija, kurioje išrinkti darbuotojų delegatai balsuos dėl sutarties projekto. Laukia dar nemažai procedūrų“, - BNS sakė Virginija Vilimienė, Naftininkų profesinės sąjungos vadovė.


Išsamiau – spausk antraštę!


Komentarų: (0)

2014 07 31 - KOLEKTYVINĖ SUTARTIS REIŠKIA TAIKĄ

»
Kaip PN yra rašiusios, nemažus sunkumus išgyvenančioje "Orlen Lietuva" paaštrėjo darbo santykiai, tvyro socialinė įtampa. Nutrūkus deryboms dėl AB „ORLEN Lietuva“ kolektyvinės sutarties, darbdavio atstovai  apskritai nutraukė jos galiojimą. Kaip pasakoja Naftininkų profesinės sąjungos vadovė Virgnija Vilimienė, dabar paaiškėjo,  kad kolektyvinės sutarties nutraukimas buvo labai nevykęs sumanymas, turėjęs ir tebeturintis prastų pasekmių tiek darbuotojų atstovams, tiek administracijai.

Profesinės sąjungos pirmininkė pastebi, jog tai galbūt pirmas atvejis Lietuvoje, kad, tebesiderant dėl kolektyvinės sutarties, ji išvis nutraukiama. „Kolektyvinė sutartis – ne šiaip popierėlis, bet visą įmonės darbą reglamentuojantis teisės aktas. Nutrūkus jo galiojimui, „sugriuvo“ visas darbo organizavimas. Darbdaviai nukirto šaką, ant kurios sėdėjo ir patys.


Toliau - spausk antraštę!


Komentarų: (2)

2014 07 30 - DARBO SANTYKIUS POLICIJOJE NUO ŠIOL REGLAMENTUOJA KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

»
Nuo 2014 metų liepos prasideda naujas darbo santykių etapas Lietuvos policijoje: įdėjus daug pastangų pagaliau sudaryta ir patvirtinta šakos kolektyvinės sutartis. Ją pasirašė policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis, Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė.

R. Katinienės teigimu, pirmosios kolektyvinės sutarties pasirašymas yra istorinis įvykis Lietuvos policijoje, vainikavęs daugiau kaip dešimtmetį besiformavusį socialinį dialogą tarp Policijos departamento ir profesinių sąjungų.

Kolektyvinė sutartis pasirašyta vykdant projektą „Socialinio dialogo skatinimas Lietuvos Respublikos policijos sistemoje“. Derybų metu vyko konsultacijos ir praktiniai mokymai dalyvaujant Švedijos, Anglijos ir kitų šalių policijos atstovams.

Išsamiau - paspaudus antraštę


Komentarų: (7)

2014 07 29 - 24 VALANDŲ STREIKAS ANGLIJOJE

»
Liepos 28 d. Londone neatvyko į darbą Britanijos pasų tarnybos (Passport Office) darbuotojai. Jie  protestuoja prieš darbo vietų mažinimo politiką. 24 valandų streikas buvo paskelbtas per vasaros atostogų sezoną, kai tūkstančiai anglų forminasi dokumentus kelionėms į užsienį.

Visuomeninių ir komercinių paslaugų profesinės sąjungos (PCS) atstovas Richard Simcox paaiškino, kad tokiu "netinkamu" laiku skelbti streiką jie buvę priversti. "Jau daug mėnesių, - aiškina PCS atstovas, - sakėme valdžiai, kad pasų tarnybai trūksta darbuotojų pasams parengti ir išduoti, tačiau vidaus reikalų ministerijos vadovybė mūsų perspėjimų neklausė. Todėl šiandien pradėti streiką buvome priversti, kad mūsų perspėjimas pasiektų adresatą."

Išsamiau - spausk antraštę!
Komentarų: (0)

2014 07 27 - NORVEGIJOS–LIETUVOS PROJEKTAS UKMERGĖJE

»
Praėjusią savaitę. įvyko Ukmergės rajono savivaldybės trišalės tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo kadenciją baigianti Ukmergės profesinės sąjungos „Solidarumas“ vadovė Jolanta Keburienė.

Ukmergės rajono savivaldybės salėje susirinkę profesinių sąjungų, darbdavių ir savivaldos atstovai išklausė informacijos apie „Savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojų prevencinių sveikatos tikrinimų programos“ rezultatus, kuriuos pristatė jos sudarytoja rajono tarybos narė Elena Mirinavičienė.  Ši programa gimė Lietuvos – Norvegijos profesinių sąjungų vykdomame projekte „Trišalio dialogo skatinimas savivaldybėse“ dalyvaujančios Ukmergės trišalės tarybos iniciatyva.

Primename, kad projekte dalyvauja Ignalinos, Kupiškio ir Ukmergės savivaldybės, jį vykdo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas ir Samdomų darbuotojų profesinė sąjunga kartu su partneriais Lietuvoje ir Norvegijoje.

Toliau – spausk antraštę!


Komentarų: (0)

2014 07 24 - KOL SVARSTOMAS GAMYKLOS LIKIMAS...

»
Kol svarstomas Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos „ORLEN Lietuva“ likimas, Naftininkų profesinė sąjunga intensyviai dirba taikinimo komisijoje, kur derasi dėl socialinių garantijų darbuotojams. Nutrūkus deryboms dėl AB „ORLEN Lietuva“ kolektyvinės sutarties bendrovė jau kurį laiką veikia vadovaudamasi tik Darbo kodeksu, o  darbuotojai neturi jokių papildomų socialinių garantijų.

Primename, kad birželio 20 d. Naftininkų profesinė sąjunga įteikė reikalavimus į naują kolektyvinės sutarties projektą įtraukti pagrindines darbo ir socialines garantijas, kurios buvo numatytos prieš tai galiojusioje 2012 – 2014 m. bendrovės kolektyvinėje sutartyje.

Birželio 27 d. prie gamyklos įvyko mitingas, o liepos 9 d. darbą pradėjo taikinimo komisija, sudaryta po penkis darbdavio ir darbuotojų atstovus. Kompromisas kol kas nerastas, kitas komisijos posėdis numatytas rugpjūčio 1 d. Dėl kai kurių socialinių garantijų jau sutarta, daugiausia  nesutarimų kyla dėl 15 proc. dydžio priemokos.

Toliau – spausk antraštę!


Komentarų: (0)

2014 07 14 - DARBDAVIUS MOKĖTI ALGAS VIS DAR REIKIA PRIVERSTI

»

Pusantrų metų veikianti darbo ginčų nagrinėjimo tvarka padėjo darbuotojams grąžinti daugiau nei 20 mln. litų, - informuoja Valstybinė darbo inspekcija. Šiemet darbo ginčų komisijos darbuotojams priteisė beveik 7 mln. litų išieškotiną sumą. Per praėjusius metus darbuotojų naudai buvo priteista daugiau nei 14,6 mln. litų.

Priteisti neišmokėtą darbo užmokestį, vėluojantį galutinį atsiskaitymą, kitas su darbo santykiais siejamas išmokas reikalauja daugiau nei 90 proc. į darbo ginčų komisijas besikreipiančių darbuotojų.
Kiti gaunami prašymai – išspręsti darbuotojų nesutarimus su darbdaviu dėl įvairių pažeidimų, susijusių su darbo sutartimi ar darbo ir poilsio laiko apskaita, panaikinti drausmines nuobaudas. Darbdaviai dažniausiai prašo iš darbuotojų priteisti kompensacijas už padarytą materialinę žalą.

Toliau - spausk antraštę!

 

Komentarų: (3)

2014 07 10 - PONIA PITRĖNIENĖ BUVO NEADEKVAČIAI SUIRZUSI

»
„Klausimai – teisingi, tik datos – nerealios“, - taip Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinės atstovybės Švietimo ir mokslo ministerijai įteikti reikalavimai liepos 9 d. buvo apibendrinti Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitete. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkas Andrius Navickas, komentuodamas profsąjungų reikalavimus, teigė, jog jau atėjo laikas atkurti vaikui skirtas lėšas – mokinio krepšelio dydį, juolab kad Seimo nariai savo atlyginimus jau senokai susigrąžino.


Tačiau komiteto pirmininkei Audronei Pitrėnienei labiausiai rūpėjo ne patys reikalavimai, o profsąjungos. Ji stebėjosi, kodėl švietimo srityje yra tiek profsąjungų, kurių reikalavimai skiriasi ir net esą vieni kitiems prieštarauja. „Kaip mums, komitetui, dabar reikia reaguoti?“, - neslėpdama susierzinimo klausė komiteto pirmininkė.

„Ne be politikų pagalbos kartais tų profsąjungų ir daugėja“, - replikavo LŠDPS vadovas bei pasiūlė komiteto nariams „reaguoti labai paprastai“ ir žvelgti į reikalo esmę.

Toliau - spausk antraštę!Komentarų: (9)

2014 07 09 - SKAUDI NETEKTIS

»
Medikų profesinių sąjungų bendruomenė patyrė skaudžią netektį.  Po sunkios ligos šių metų liepos 7 dieną  mirė gydytojas chirurgas, ilgametis Kauno akademinių klinikų profesinės sąjungos pirmininkas  ARVIDAS JUOZAS BALTRUŠAITIS. 

Profsąjungų vadovo  pareigas Velionis ėjo iki šių metų sausio mėn. 22 d.

Arvidas Juozas Baltrušaitis gimė 1947 m. rugpjūčio 26 d., augo Kaune, Šančiuose. 1971 m. baigė Kauno Medicinos institutą, įgijo gydytojo chirurgo kvalifikaciją. 1984 m.  pradėjo dirbti Kauno klinikose. Dirbo ligonių priėmimo skyriuje ir konsultacinės poliklinikos chirurgijos skyriuje  gydytoju chirurgu.

Kaip rašoma  profesinės sąjungos išplatintame  ir jos dabartinės pirmininkės Aldonos Andriukaitienės  pasirašytame nekrologe,  Arvidas labai mylėjo klinikas ir jos darbuotojus, buvo atkaklus darbuotojų interesų gynėjas, geras darbo teisės žinovas.

Toliau – spausk antraštę!


Komentarų: (3)

2014 07 08 - IŠ UŽSIENIO

»

Pietų Korėja. Gegžės 17 d. nusižudė  Samsung Group profesinės sąjungos lyderis Xo Cok Iom. Vykstant neterminuotam streikui naujai išrinktas dutūkstantinės profsąjungos vadovas  pademonstravo asmeninį protestą prieš antiprofsąjunginę kompanijos politiką.

Į patalpą, kur buvo pašarvotas velionis, įsiveržė 300 policininkų, areštavo 25 šermenų dalyvius ir pagrobė karstą su Xo Cok Iomo  palaikais, kuriuos, spėjama, vėliau kremavo, nepaisydami velionio testamento.

Pietų Korėjos jėgos struktūros pasitelkiamos siekiant milžiniškoje kompanijoje numalšinti streikuojančius darbuotojus, reikalaujančius žmoniškesnių atlyginimų, užimtumo garantijų bei pradėti derybas dėl kolektyvinės sutarties.


Kijevas. Birželio 26 d. keli šimtai profsąjungoms atstovaujančių žmonių kartu su „prmojo sektoriaus“ lyderiais  šturmavo viešbutį „Turist“. Jie laužė duris ir daužė langus, panaudojo ašarines dujas. Mat, viešbutyje buvo prasidėjęs posėdis Ukrainos profsąjungų vadovui išrinkti. Tačiau, protestuotojų nuomone, juo turėjęs tapti veikėjas yra prisidėjęs prie profsąjungų turto pragaišinimo. Protestuotojams netiko ir tai, jog profsąjungų lyderis renkamas ne suvažiavime, kaip numatyta pagal įstatus, o „siaurame rate“.

 

* *

Komentarų: (0)
18
PDFLiepą gavome
79,80 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai