2017 m. rugpjūčio 22 d. antradienis - 17:39
 Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.  Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.
11

2015 11 20 - PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLOS PRIORITETAI PAGAL V.VILIMIENĘ

»
Lapkričio mėnesį sukanka 25 metai, kai demokratiniais pagrindais buvo reorganizuota bei įregistruota Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos profesinė sąjunga, nuo 2010 m. gegužės pasivadinusi Naftininkų profesine sąjunga. Sukaktuvių proga dabartinė organizacijos pirmininkė Virginija Vilimienė dalijasi savo 20-mečio vadovavimo profesinei sąjungai patirtimi ir prioritetais bei siekiais.

„Svarbiausias prioritetas – dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su darbuotojais. Dalyvaujame įvairiose komisijose, susitikimuose (darbuotojų saugos ir sveikatos, pareigybių vertinimo, kas savaitę - susitikimuose su personalo tarnybos vadovybe, kas mėnesį – su generaliniu direktoriumi ir t.t.). Visur atstovaujame darbuotojų interesams,“ -  pabrėžia V.Vilimienė.

Narių informavimas bei švietimas - „vienas pagrindinių prioritetų“, todėl Naftininkų profesinė sąjunga ypač daug dėmesio skyrė savai žiniasklaidai kurti bei plėtoti bei kitai profsąjungų spaudai (iki 2011 metų leistoms „Lietuvos profsąjungoms“ ir kt.) remti

Tarp dar neįgyvendintų naftininkų lyderės siekių - „ kad profesinė sąjunga visiškai liautųsi būti savišalpos kasa, nes pažangios profesinės sąjungos jau šito yra atsisakiusios“.

Egidijaus Skipario nuotraukoje: V.Vilimienė su bendražygiais 2011 metų mitinge Vilniuje

Išsamiau – paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2015 11 18 - SPAUDŽIĄ VALDŽIĄ DĖL DARBO SANTYKIŲ LIBERALIZAVIMO

»
Svarstant Seime naująjį Darbo kodeksą profesinės sąjungos bando daryti spaudimą Seimo nariams dalyvaudamos komitetų posėdžiuose, siuntinėdamos joms anketas „Kaip balsuosite?“, kviesdamos žmones visoje Lietuvoje viešai stebėti Seimo posėdžių transliacijas, kai bus svarstomas projektas.  Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ teigia, jo kreipėsi į Europos Komisiją, prašydama patikrinti Socialinio modelio ir jo sudedamosios dalies – darbo kodekso – atitiktį Europos Sąjungos teisės sistemai.

„Kaip balsuosite, kad būtų mažinamos išmokos, darbuotojui žuvus darbe?“, „Kaip balsuosite, kad būtų suvaržyta profesinių sąjungų veikla?“, - šie ir dar dešimt klausimų šią savaitę buvo išsiųsti Seimo nariams, į kuriuos jie turėtų atsakyti: „Už“, „Prieš“ ir „Man nerūpi“.

Nuotr.: laikraščio "Plungė" faksimilė.

Toliau - paspaudus antraštę.
Komentarų: (1)

2015 11 17 - DARBUOTOJAI – NE PREKĖS

»
Nuo šių metų pražios Vokietija pradėjo taikyti minimalų darbo užmokestį visiems, atliekantiems darbus ar teikiantiems paslaugas šioje šalyje. Tai liečia ir vežėjus,vykdančius prekių ar keleivių vežimą Vokietijos teritorijoje.


Tuo tarpu devynių ES vyriausybių (tarp jų ir Lietuvos) ministrai kreipėsi į ES užimtumo, socialinių klausimų, įgūdžių ir darbo jėgos judumo komisarę Marianne Thyssen teigdami, jog vienodo mokėjimo už vienodą darbą toje pačioje vietoje principas esąs klaidingas. Ministrų nuomone, atlyginimų konkurencingumas bendrojoje rinkoje nelaikytinas nesąžininga konkurencija, o įmonės privalo turėti teisę pasinaudoti atlyginimų skirtumais ES.

Lietuvos vairuotojų profesinės sąjunga kategoriškai nepritaria pastarajai pozicijai ir ragina pasirašyti atitinkamą peticiją.
Toliau - paspaudus antraštę!

Komentarų: (0)

2015 11 15 - NAGLIS PUTEIKIS ĮREGISTRAVO PROFESINĖS SĄJUNGOS PASIŪLYMUS

»
Seimo narys Naglis Puteikis (nuotr.) įregistravo AB „Švyturys“ profesinės sąjungos inicijuotus pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam Darbo kodekso naujos redakcijos projektui (Nr. XIIP-3234).

Pasak Seimo nario ir profesinės sąjungos išplatinto pranešimo, šių pasiūlymų tikslas – apginti samdomų darbuotojų interesus, panaikinant jų teises iš esmės pažeidžiančias nuostatas ir sustiprinant garantijas, užtikrinančias silpnesnės darbo santykių šalies interesų apsaugą.

Be kitų dalykų, siūloma supaprastinti streikų organizavimą, nes ši teisė, pripažįstama visame civilizuotame pasaulyje,  "Lietuvoje yra paversta fikcija".

Išsamiau - paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2015 11 10 - MOKYTOJAI VĖL STREIKUOS

»
Lapkričio 10 d. įvykusiame Lietuvos trišalės tarybos posėdyje informuota apie gruodžio 1 d. įvyksiantį įspėjamąjį mokytojų streiką. Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Eugenijus Jesinas informavo tarybos narius, kad streiką „išnaudoję visas socialinio dialogo ir derybų galimybes“ rengia Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinė atstovybė, sudaryta iš šešių profsąjungų, prie kurios prisijungė ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga.

„Metus laiko dalyvavome Premjero sudaryto darbo grupėje, derėjomės su Švietimo ir mokslo ministerija ir įvertinę dabartinę situaciją nusprendėme pereiti prie socialinio pasipriešinimo akcijų, nes derybų keliu nepavyko pasiekti norimų rezultatų“, - prašydamas apsvarstyti nacionalinio šakos streiko klausimą, kaip numato Darbo kodekso 77 str., sakė E. Jesinas.


R. Dovydėno prieš.


Išsamiau - spausk antraštę.


Komentarų: (1)

2015 11 09 - LATVIJOS ŠVIETIMO PROFSĄJUNGOS LAIMĖJIMAS

»
Lapkričio 9 d. numatoma pasirašyti Latvijos švietimo ir mokslo darbuotojų profesinės sąjungos (LIZDA) ir Latvijos švietimo ir mokslo ministerijos susitarimą dėl taikinimo komisijoje suderėtų profesinės sąjungos užginčytų punktų valdžios parengtame pedagogų darbo apmokėjimo modelyje. Iš vyriausybės ir profsąjungos atstovų sudaryta taikinimo komisija (nuotr.) buvo sudaryta po to, kai LIZDA paskelbė pradedanti rengimosi streikui procedūrą, valdžiai atsisakius derėtis dėl ydingo projekto, kuriam įsigaliojus atlyginimai sumažėtų net 56 procentams šalies pedagogų.

Dabar nuspręsta naujojo modelio priėmimą atidėti, o projektui taisyti bus skirta tiek laiko, kiek reikės. Dar šiemet turės būti padarytos kai kurių normatyvinių aktų pataisos, kurios pagerintų švietimo sistemos darbuotojų padėtį. Tam reikalui kitų metų biudžete bus skirta 9 milijonai eurų.

Kadangi ne visi LIZDA reikalavimai buvo patenkinti, rengimosi streikuoti procedūra kol kas nestabdoma.

Išsamiau - paspaudus antraštę
Komentarų: (1)

2015 11 06 - BRĘSTA NAUJA PROTESTO AKCIJA DĖL SOCIALINIO MODELIO?

»
Protestais Seime pradėti svarstyti  socialinio modelio teisės aktų projektai ir toliau kelia daug aistrų. Vyriausybė naujojo Darbo kodekso projektą užregistravo dar birželį, nors Trišalė taryba dėl jo derėjosi visą vasarą. Dabar Seimo nariai užversti protokolais, pastabomis, o ir tarp paties projekto variantų lengva pasiklysti.

Maža to, Trišalės tarybos pirmininkas socialinės apsaugos ir darbo viceministras Gintaras Klimavičius tarybos vardu išplatino informaciją neva socialiniai partneriai rado sutarimą dėl svarbiausių Darbo kodekso nuostatų. Tuo tarpu profesinės sąjungos teigia, jog dėl svarbiausių klausimų nebuvo sutarta, ir rengiasi naujai protesto akcijai. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK)  lapkričio 9 d. kviečia neeilinį valdybos posėdį, kurio darbotvarkėje vienintelis klausimas: „Dėl protesto akcijos organizavimo“.


Toliau - spausk antraštę!


Komentarų: (0)

2015 11 04 - LENKIJOS SLAUGYTOJŲ BADO STREIKAS

»
Jau 17 dienų vyksta Rybniko miesto (miestas-apskritis Silezijos vaivadijoje, pietų Lenkijoje) specializuotos regioninės ligoninės anesteziologijos reanimatologijos skyriaus jaunesniojo personalo darbuotojų "rotacinis bado streikas": protestuojama prieš žeminamai mažus atlyginimus.


Septinti metai medicinos seserys prašo 400 zlotų (apie 95 eurų -red.) pakelti atlyginimus, tačiau tokiai kraštutinei kovos priemonei jos ryžosi tik šių metų spalį. Protesto akcijos dalyvės kaltina direkciją bei valdžią abejingumu bei cinizmu: darbuotojų atlyginimai vos siekia 2 tūkst. zlotų (apie 470 eurų), kai vidutinis atlyginimas šalyje siekia per 4 tūkst. zlotų (apie 1000 eurų).

Administracija pradėjo atleidinėti streiko dalyves, todėl paskelbtas neterminuotas bado streikas.


Išsamiau – paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2015 11 03 - SIEKS NUSTATYTI BENDRUS STANDARTUS KONCERNO „ACHEMOS GRUPĖ“ ĮMONĖSE

»
Spalio  mėn. 20 d. įvykusiame UAB koncerno „Achemos grupė“ bendrovių profesinių sąjungų susitikime pasirašytas susitarimas dėl jungtinės profesinių sąjungų atstovybės sudarymo ir veiklos. Sudaryti tokią sutartį susitarta šių metų pradžioje. 

Profsąjungos veikia aštuoniose koncerno bendrovėse: AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“, AB „Achema“, UAB „Iremas“, UAB „Agrochema“, UAB „Achempak“, UAB „Budrus sakalas“, UAB Koncernas „Achemos grupė“, UAB „Naujoji Rūta“.


Toliau - spausk antraštę.


Komentarų: (1)

2015 11 02 - MMA DIDINTI GALIMA, O ATKURTI BAZINIŲ DYDŽIŲ NELEIDŽIA ISTORIJA

»
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), atsižvelgdama į praėjusią savaitę Trišalės tarybos posėdyje pasiektą sutarimą dėl minimaliosios mėnesinės algos (MMA) didinimo nuo 2016 m. sausio 1 d., pateikė nutarimo projektą derinti suinteresuotoms institucijoms, - praneša SADM.

Spalio 27 d. įvykusiame Lietuvos trišalės tarybos posėdyje Vyriausybės atstovai informavo, jog yra visos ekonominės prielaidos iki 350 didinti MMA . Tuo tarpu į profesinių sąjungų siūlymą atkurti per krizę sumažintus bazinius dydžius, pagal kuriuos skaičiuojamas biudžetinio sektoriaus darbuotojų darbo užmokestis, pasiūlyta versija, kad krizė dar nepasibaigusi.

Išsamiau- paspaudus antraštę.
Komentarų: (2)

2015 11 01 - ŠĮVAKAR PRISIMENAME BEI PAGERBIAME SAVO MIRUSIUOSIUS

»
Marcelijus Martinaitis

***
Tu numegzk man, mama, kelią
Iš spalvų, balsų ir spindulių.
Iš mirties, iš kur sugrįžt negalima,
Kad galėčiau aš sugrįžti tuo keliu.

Tu numegzk man tai, ką myliu,
Ir pavasarį – kaip tūkstantį malūnų.
Tu numegzk man, mama, tylą
Ir medžius, kokių nebūna.

Tavo numegztu keliu pareisiu, pasėdėsiu
Toks išvargęs nuo eilėraščių ir nuo klaidų..
Tu numegzki, kad jame nebūtų priešų,
Vienadienių ir lengvų draugų.

Tu pavasarį numegzk – kaip tūkstantį malūnų
Ant krantų ir ant kalvų žalių.
O jei kartais... Juk žinai, kaip būna –
Tu užklok mane keliu.

Skaito Laimonas Noreika


Komentarų: (0)

2015 10 30 - ACHEMOS PROFSĄJUNGA IR TOLIAU AUGA

»
Nors Lietuvoje profesinių sąjungų narystė mažėja, Achemos darbuotojų profesinės sąjungos gretos nuolat auga. Tai konstatuota spalio 15 d. įvykusioje organizacijos XIV ataskaitinėje-rinkimų konferencijoje. Profsąjungai šiuo metu priklauso virš pusė tūkstančio AB „Achema“ bei bendrovių „Iremas“ ir „Agrochema“ darbuotojų; nuo 2013 m. vidurio narystė augo 43 proc.

Achemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Dainiaus Šlepečio (nuotr.) nuomone, narystės augimą paskatino tai, kad vykdant AB „Achema“ kolektyvinę sutartį nuo 2014 m. sausio mėn. 1 d. visų bendrovės darbuotojų pagrindiniai (tarifiniai) atlyginimai buvo didinami 150 litų. Be to, profesinei sąjungai pavyko darbdaviui įrodyti, kad ne darbuotojų rūpestis yra apsirūpinti žaliavomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis, jų pareiga yra vykdyti jiems pavestas funkcijas, todėl ir rezultatai turi būti matuojami pagal tokius kriterijus, kuriuos tiesiogiai lemia darbuotojų indėlis.


Toliau - paspaudus antraštę.


Komentarų: (0)

2015 10 29 - ENERGETIKAI ĮSPĖJA APIE GALIMĄ GRIŪTĮ SOSTINĖS ŠILUMOS ŪKYJE

»
2015 m.  spalio 29 d.  UAB  „Vilniaus energija”  darbuotojai gavo oficialią informaciją iš  įmonės administracijos, kad  bendrovė  nuo  2016 m. sausio mėn. 1 d. nutraukia elektros ir šilumos energijos gamybą trečiojoje elektrinėje ir atleidžia tuos įrenginius aptarnaujantį personalą. Nenaudojamas turtas nuomos sutartyje numatyta tvarka planuojamas grąžinti nuomotojui – Vilniaus miesto savivaldybei.

„Mes neprašome visuomenės pagalbos ar užuojautos  darbuotojams. Žinant visuomenės požiūrį į šilumininkus, tai būtų beprasmiška. Mūsų profesinė ir pilietinė pareiga informuoti visuomenę apie situaciją ir galimos griūties pasekmes. Visuomenės pilietinė priedermė  pareikalauti iš politikų atsakomybės  už  sprendimų pasekmes“, - teigiama Vilniaus energetikų  profesinių  sąjungų pranešime.

Toliau - paspaudus antraštę.


Komentarų: (0)

2015 10 28 - VIENOJE SALĖJE – VISŲ ŠVIETIMO PROFSĄJUNGŲ ATSTOVAI

»
„Švietimo politika – socialinio sprogimo link“ - tokia pagrindinė tema numatyta aptarti pedagogų kongrese, kuris šiandien, spalio 28 d., vyksta Vilniuje, „Karolinos“ viešbutyje. Jo rengėjai – visos 6 Lietuvoje veikiančios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, įskaitant ir Audriaus Jurgelevičiaus-Eugenijaus Jesino vadovaujamų organizacijų „blokuotą“ Andriaus Navicko vadovaujamą Lietuvos švietimo darbuotojų profesinę sąjungą – LŠDPS.

"Vyriausybė iš esmės nieko nesirengia daryti, kad reformuotų XXI amžiaus iššūkių neatitinkančią švietimo sistemą“, - rašoma renginio organizatorių išplatintame pranešime spaudai.

Kongresą, į kurį, organizatorių teigimu, surinko apie 500 švietimo sektoriaus darbuotojų, savo atvykimu pagerbė keturi Seimo nariai, švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Pastaroji itin opiai reagavo į Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininko Audriaus Jurgelevičiaus pranešimą.

Išsamiau – paspaudus antraštę
Komentarų: (11)

2015 10 27 - PAGAL MIRTINUS ATSITIKIMUS DARBE – LIETUVA PIRMA ES

»
Per 9 šių metų mėnesius šalies įmonėse 109 darbuotojai darbe patyrė sunkias traumas, 31 darbuotojas darbo vietose žuvo, - informuoja Valstybinė darbo inspekcija. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko beveik trečdaliu daugiau (2014 m. – 86), o mirtinų – kone trečdaliu mažiau (2014 m. – 44).

2013 m. duomenimis mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius, tenkantis 100 tūkst. dirbančiųjų, Lietuvoje yra 4,49 (palyginti, Belgijoje – 2,46, Danijoje – 1,45, Prancūzijoje – 3,83, o Vokietijoje – vos 0,99). ES šalių sąraše pagal šį rodiklį Lietuvos nelenkia niekas. Imant nemirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičių, situacija mūsų šalyje – geresnė.


Toliau - paspaudus antraštę.


Komentarų: (4)

2015 10 25 - PADAUGĖJO SIMPATIKŲ, BET IR PRIEŠININKŲ NESUMAŽĖJO

»
Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės "Baltijos tyrimai" šių metų rugsėjo 12-22 d. atliktos apklausos duomenimis, 44 proc. respondentų profesinėmis sąjungomis pasitikėjo, o 41 proc. teigė jomis nepasitikį.

Galima būtų pasidžiaugti padaugėjusiu ir įsitvirtinančiu šalininkų skaičiumi, tačiau šiam maloniam faktui "oponuoja" po liepos šuolio aukštyn, net 6 punktais, pakilęs profsąjungomis nepasitikėjusių respondentų skaičius (ž. iliustraciją).

Tarp 21 institucijos, įtrauktos į "Baltijos tyrimų" apklausos lentelę, liepą buvusios 16-osios, rugpjūtį ir rugsėjį profesinės sąjungos atsidūrė 17-je vietoje.

Toliau - paspaudus antraštę

Komentarų: (0)

2015 10 23 - NAUJAS MAXIMOS ŠŪKIS, ARBA ATSAKYMAS, KURIO NEŽINOJO PREZIDENTĖ

»
Žiniasklaida propaguoja naują „Maximos“ plėtros strategiją ir naują šūkį: „Maxima. Tai, ko reikia“. Ko gero, ne be valdančiųjų palaiminimo, maximos toliau užgrobia rinką ir atima pragyvenimo šaltinį iš smulkesniųjų parduotuvių.

Tuo tarpu į klausimą, Latvijoje užduotą D.Grybauskaitei, prezidentė, kaip žinoma, neatsakė. Iki šiol į jį neatsakė ir kita Lietuvos valdžia.O juk klausimas buvo toks paprastas: „Ar Lietuva pasimokė iš Rygos „Maximos“ tragedijos?“

Kad niekas – nei Lietuvos valdžia, nei maximų savininkai - iš tragedijos nepasimokė, kad ir toliau, parduotuvėse atsitikus panašiai avarijai kaip Latvijoje, vėl rizikuojama darbuotojų ir pirkėjų gyvybėmis, rašoma PN redakcijoje gautame kompetentingo autoriaus komentare.

Prie komentaro pridėtose dokumentinėse nuotraukose: prekėmis užstatyti avariniai praėjimai.

Išsamiau – paspaudus antraštę
Komentarų: (2)

2015 10 21 - PROFSĄJUNGOS: DĖL SVARBIAUSIŲ ASPEKTŲ TRIŠALĖJE NEBUVO SUTARTA

»
Spalio 21 d. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas surengė klausymus dėl Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projekto ir lydinčių projektų. Tuo metu Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) surengė piketą, kad paragintų parlamentarus nepriimti skubotų sprendimų.

Spalio 26 d., 12 val., piketus prie valdančiųjų partijų būstinių Klaipėdoje rengia uostamiesčio profesinės sąjungos. AB „Švyturys“ profesinės sąjungos pirmininkas Raimondas Tamošauskas kviečia ir kitų miestų profesines sąjungas tuo pačiu metu surengti piketus.

Išsamiau - paspaudus antraštę.


Komentarų: (5)

2015 10 20 - Į PAGALBĄ NEPAGRĮSTAI APKALTINTIEMS PAREIGŪNAMS

»
Spalio 12 dieną Kauno rajono Lapių kelyje įvyko kraupi vairuotojo gyvybę nusinešusi avarija, kurios netiesiogine liudininke tapo ir Bendrojo pagalbos centro (BPC) pareigūnė. Po šio įvykio kilo nemažai diskusijų apie BPC darbo efektyvumą, dalis visuomenės suskubo pasmerkti pareigūnę.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga išplatino pranešimą, jog palaiko ir remia tiek pačią instituciją – BPC, tiek ir pareigūnę, kuri, vykdydama savo pareigas, tapo absurdiškos situacijos įkaite. „Profesinės sąjungos žiniomis, pareigūnė savo pareigas atliko profesionaliai ir sąžiningai, veikė pagal galiojančias instrukcijas ir taisykles, todėl jos veiksmai negalėjo turėti tiesioginės įtakos šiam tragiškam įvykiui“, - teigiama pranešime.

Paklaustas, kokios pagalbos į panašias situacijas atsidūrę pareigūnai gali tikėtis, profsąjungos pirmininkas Vladas Sanda PN sakė, jog tai būtų visokeriopa teisinė bei psichologinė pagalba.

Išsamiau - paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2015 10 19 - ATVIRAS POKALBIS SU ŽINIASKLAIDOS ATSTOVAIS

»
Praėjusią savaitę Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) surengė “spaudos pusryčius“. Neformaliame susitikime su žurnalistais sumanyta atsikirsti į žiniasklaidoje pasirodžiusias manipuliacijas profesinių sąjungų narystės ir jų veiklos faktais, įskaitant ir rugsėjo 10 d. įvykusią protesto akciją, nukreiptą prieš Vyriausybės siekį liberalizuoti Darbo kodeksą.

Papildomu tokio susitikimo akstinu tapo ir Statistikos departamento paskelbti duomenys apie 2014 m. profesinių sąjungų ir partijų narių skaičius, jų gaunamas lėšas ir kt.

„Šiuo metu profesinių sąjungų oponentai aktyviai formuoja nuomonę, jog profesinės sąjungos vienija tik mažumą, o ir tie, kas dalyvauja jų veikloje, yra iš viešojo sektoriaus. Ypač stengiasi politikai. Tačiau partijų veiklose dalyvauja ne ką daugiau žmonių,“- buvo konstatuojama LPSK viešųjų ryšių tarnybos išplatintame renginio anonse.

Reportažas iš susitikimo – paspaudus antraštę
Komentarų: (4)

2015 10 17 - BANKŲ JUNGO GRAIKAI NEIŠVENGS

»
Spalio 16-17 d. naktį Graikijos parlamentas nubalsavo už įstatymo projektą, kuriuo numatomos ir „griežtojo taupymo“ priemonės.

Artėjant balsavimui dėl įstatymo projekto šalia parlamento esančioje Sintagmos aikštėje įvyko daugiatūkstantinis mitingas (ž. video). Manifestantai deklaravo pyktį bei nusivylimą, kad valdančioji SYRIZA partija vykdo tą pačią politiką, pieš kurią pasisakė būdama opozicijoje, ir žadėjo tokios politikos atsisakyti.

Valstybės tarnautojų profesinių sąjungų konfederacijos ADEDY pirmininkas Stavros Koutsioumpelis protesto mitinge pažadėjo: „Mes, susivieniję darbuotojai, kartu su bedarbiais, pensininkais, smulkiaisiais ir vidutiniaisiais verslininkais bei fermeriais, - prieš kuriuos nukreiptos šios priemonės, - bursimės į bendrą frontą prieš šią politiką“.

„Žinome, kad tai sunkus susitarimas, tačiau mes turime strateginį planą. Su tuo galima nesutikti, bet juk neišgirdome jokios alternatyvos. Ir stengiamės išlošti“, - pareiškė parlamento posėdyje premjeras Alexis Tsipras.

Išsamiau – paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2015 10 15 - SOCIALINIAM MODELIUI PRITARTA PO PATEIKIMO

»
Spalio 15 d. Seimas plenariniame posėdyje pradėjo svarstyti naująjį socialinį modelį, kuris apima 7 pagrindinius ir 27 lydimuosius teisės aktų projektus, susijusius su užimtumo didinimu, darbo santykių reglamentavimo tobulinimu ir socialinio draudimo tvarumu.

Socialinio modelio projektams po pateikimo pritarė 82, prieš balsavo 16, susilaikė taip pat 16 Seimo narių. Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymui šiuos projektus svarstyti skubos tvarka nepritarta.

Pagrindiniu šių klausimų svarstyme paskirtas Socialinių reikalų ir darbo komitetas, projektus siūloma svarstyti lapkričio 24 d.

Toliau - spausk antraštę.


Komentarų: (3)

2015 10 14 - L.ANDRIUŠKEVIČIENĖ REIKALAUJA IŠ VALSTYBĖS ŽALOS ATLYGINIMO

»
Spalio 14 d. Vilniaus apygardos teismas turėjo pradėti nagrinėti civilinę bylą, kurią Lietuvos Respublikos valstybei dėl žalos atlyginimo iškėlė buvusi Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) pareigūnė Lina Andriuškevičienė. Ji teisme ketina įrodinėti, jog jos atžvilgiu pradėta byla buvo sufabrikuota, ir prisiteisti dėl to patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Valstybei šioje byloje atstovauja Teisingumo ministerija,  Generalinė prokuratūra, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), trečiuoju asmeniu įtraukta FNTT.

Generalinė prokuratūra paprašė atidėti bylos nagrinėjimą dėl kitos, su šia esą susijusios, bylos. Prokuroras Kęstutis Vagneris pakvietė palaukti pastarosios baigties, o L. Andriuškevičienė tuo tarpu pasiūlė taikiai susitarti tik dėl darbo užmokesčio už dvejus su puse metų, kai ji buvo nušalinta nuo pareigų, išmokėjimo (be neturtinės žalos atlyginimo). Deja, valstybė, atstovaujama Teisingumo ministerijos vyriausiojo specialisto  Aleksandro Ivanovo, atsisakė priimti šį pasiūlymą.

Toliau - paspaudus antraštę.


Komentarų: (0)

2015 10 13 - SOCIALINIS MODELIS SEIME – JAU ŠIĄ SAVAITĘ

»
Ketvirtadienį, spalio 15 d., Seime bus pradėtas svarstyti naujasis Socialinis modelis, o jo sudėtyje – ir naujasis Darbo kodeksas. Apie tai praneša Darbo partijos infocentras po to, kai šiandien ryte Seimo frakcijų seniūnų sueigoje šio klausimo nepavyko įtraukti į antradienio posėdžio darbotvarkę.

„Darbo partijos Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas palaikyti visus Trišalėje Taryboje suderintus socialinio modelio punktus, o svarstant dar nesuderintus – vadovautis „saugumas už lankstumą“ principu“, - teigiama Darbo partijos pranešime.

Toliau - paspaudus antraštę.
Komentarų: (4)

2015 10 12 - SPROGIMAI ANKAROJE – ATAKA PRIEŠ PROFESINES SĄJUNGAS

»
Spalio 10 d. Ankaroje (Turkija) įvykę du sprogimai aikštėje, kurioje turėjo prasidėti demonstracija „Už darbą, taiką ir demokratiją“, nusinešė mažiausiai 86 žmonių gyvybes. Žuvo per 20 profesinių sąjungų aktyvistų, šimtai - sužeisti.


Tarp mitingo organizatorių buvo ir Turkijos profesinių sąjungų konfederacija DISK, valstybės tarnautojų profsąjunga KESK, gydytojų ir architektų asociacijos.


Pirmadienį dvi profsąjungos paskelbė dviejų dienų streiką, taip protestuodamos prieš šitą žiaurų išpuolį bei suteikdamos galimybę darbuotojams dalyvauti laidotuvių procesijose.

Tarptautinė maisto, žemės ūkio, viešbučių darbuotojų sąjunga IUF smerkia sprogdinimus kaip barbarišką ataką prieš profesines sąjungas, taiką ir demokratiją.


Reuters nuotr.


Toliau - paspaudus antraštę.
Komentarų: (0)

2015 10 08 - EK ĮTEIKTI PARAŠAI PRIEŠ TTIP

»
Spalio 7 d. savarankiškai organizuojamos Europos piliečių iniciatyvos „Stop TTIP“ organizatoriai Europos Komisijai įteikė peticiją su daugiau nei 3 mln. parašų, kuriais raginama stabdyti ES laisvosios prekybos ir investicijų sutarties su JAV (angl. santr. TTIP) pasirašymą bei sutarties su Kanada (angl. santr. CETA) ratifikavimą.

Teatralizuotos akcijos metu lapai su iniciatyvą palaikančių Europos piliečių parašais, sudėti vienoje svarstyklių pusėje, nusvėrė kitą, užpildytą  smėlio maišais, simbolizuojančiais korporacijų naudą.

 „Stop TTIP“ organizatoriai nusprendė ir toliau rinkti parašus, nuo šiol ši kampanija vadinasi Europiečių iniciatyva.


Toliau - paspaudus antraštę.


Komentarų: (0)

2015 10 07 - PERORGANIZAVUS TRIŠALĖS SEKRETORIATĄ – MINISTERIJOS DIKTATAS?

»
Spalio 6 d. įvykusiame Lietuvos trišalės tarybos posėdyje netikėtai užvirė aistros dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos sekretoriato reorganizavimo.

Sekretoriato funkcijos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) perduotos vykdyti 2014 m. lapkričio 1 d. Darbo departamento Socialinės partnerystės skyriaus vedėjas Arvydas Ramelis, pristatydamas šio perdavimo įgyvendinimo stebėsenos išvadas, pažymėjo, jog perorganizavimas davė tik teigiamų rezultatų.
Tuo tarpu tiek profesinių sąjungų, tiek darbdavių atstovų nuomone, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos sekretoriatas tapo SADM padaliniu ir visiškai neteko savarankiškumo.

Vyriausybės atstovai nepatenkintiems socialiniams partneriams pasiūlė „susimesti“ ir įsteigti nepriklausomą sekretoriatą.

Toliau – spausk antraštę.
Komentarų: (0)

2015 10 06 - MŪSŲ – VIS MAŽIAU...

»
Kaip praneša Lietuvos statistikos departamentas, profesinių sąjungų narių skaičius 2014 metais sumažėjo 1,1 tūkstančio (1,2 proc.) ir vienijo 94,2 tūkstančio narių, arba 8,1 proc. darbuotojų. 2013 metų pabaigoje profesinės sąjungos vienijo 98,8 tūkstančio narių, arba 8,3 proc. samdomųjų darbuotojų.

Per pastaruosius penkerius metus profesinių sąjungų narių skaičius kasmet mažėjo.

Duomenis apie narystę profsąjungose departamentas renka nuo 2006 m. Tais metais užfiksuotas ir didžiausias narių skaičius – 115,7 tūkstančio. 2008 metais jis nukrito iki 111,7 tūkstančio, o 2009 metų pabaigoje šalyje buvo vėl 115,4 tūkstančio profesinių sąjungų narių, - tai sudarė 13 proc. visų samdomųjų darbuotojų.

Toliau - spausk antraštę
Komentarų: (8)

2015 10 05 - IŠSKIRTINĖ PROFESINĖS SĄJUNGOS INICIATYVA

»
Penktadienį, spalio 2 d., kultūros ir švietimo centro „Vilniaus mokytojų namai“ Didžiojoje salėje įvyko baigiamasis respublikinio meninių tekstų ir piešinių konkurso „Mano mokytojas“ renginys, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai.

Konkursą sumanė, suorganizavo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS), bendradarbiaudama su Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokykla.

Iš Lietuvos ugdymo įstaigų konkursui buvo atsiųsta per tūkstantį kūrinėlių, o vertinimo komisija laimėtojais pripažino 187 moksleivius. Į šventę atvykusiems laureatams LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas įteikė diplomus ir  piešinių albumėlius. Atitinkamai buvo pagerbti ir mokinius į renginį atlydėję jų pedagogai.

Į šventę atvyko, kalbėjo ir būrį konkurso laureatų apdovanojo LR Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė, švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė, profesinės sąjungos iniciatyvą įvertinusi kaip sveikintiną bei "išskirtinę".

Tą pačią dieną Mokytojų namuose atidaryta geriausių piešinių paroda, kuri veiks iki lapkričio 2 d.

Išsamiau - paspaudus antraštę
Komentarų: (0)

2015 09 30 - VYRIAUSYBEI SPAUDŽIANT...

»
Rugsėjo 28 d. vykusiame Trišalės tarybos posėdyje baigtas svarstyti mokslininkų siūlomas Darbo kodeksas. Tačiau susitarti pavyko ne dėl visko, - buvo užfiksuota skirtingų pozicijų.


Kompromisai rasti tik aptariant  terminuotų sutarčių taikymą, darbo laiko režimą, budėjimo, viršvalandžių, darbo švenčių ir poilsio dienomis nuostatus.

Atskiros nuomonės fiksuotos dėl terminuotos sutarties pasibaigimo per 5 darbo dienas po termino pabaigos ir dėl išeitinių išmokų; budėjimo namuose trukmės ir jo apmokėjimo; lokauto; streikų skelbimo; Profesinių sąjungų įstatymo inkorporavimo į Darbo kodeksą ir daugelio kitų klausimų.

PN žiniomis, pastarajame Trišalės tarybos posėdyje profsąjungoms buvo daromas didelis spaudimas, juntamas Vyriausybės skubinimas, nors, norint suderinti likusius probleminius klausimus, reikėtų dar kelių posėdžių.

Išsamiau – paspaudus antraštę
Komentarų: (8)
11
PDFLiepą gavome
79,80 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai