MŪSŲ RĖMĖJAI
ŽVILGSNIS Į TAI, KAS ŠALIES ŽINIASKLAIDOJE DAŽNIAUSIAI LIEKA ŠEŠĖLYJE!
Naujienų paieška:    

Naujienos

JAU KETURIOLIKA...

2014-10-21

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) šiandien praneša apie naujus skaudžius praėjusios savaitės įvykius - darbe vėl žuvo du žmonės.

Spalio 17 d. Alytaus rajono Einorių miško kirtavietėje Dainiaus Misevičiaus individualios įmonės pjūklininką mirtinai traumavo užvirtęs kito darbuotojo pjaunamas medis.      

Spalio 13 d. Klaipėdoje  žuvo vairuotojas. Šakiniu autokrautuvu vežamas krovinys pradėjo slysti. Vairuotojas, nesustabdęs autokrautuvo, iššoko ir bandė krovinį sulaikyti. Nevaldomas autokrautuvas ėmė judėti link rampos krašto, jį rankomis stabdžiusį darbuotoją nubloškė nuo rampos ir krisdamas mirtinai prispaudė.

Tragedija įvyko UAB „Tranzito paslaugų centre“ (direktorius Giedrius Lubas).

Spalio 20 dienos rytą  Valstybinėje darbo inspekcijoje  gautais duomenimis, buvo  smarkiai pakenkta dar penkių darbuotojų sveikatai.

Šių metų darbo aukų sąrašas auga: jau žuvo 14 žmonių.

* *

PROFSĄJUNGŲ NEĮGALUMAS: PRIEŽASČIŲ IEŠKANT (6)

2014-10-20

Konferencijoje „Socialinis dialogas ir derybinė galia“, apibendrinusioje projekto „Socialinio dialogo plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas,  ne kartą buvo prisimintas ir nagrinėjamas Lietuvos profesinių sąjungų neįgalumas, jo priežastys.

Spalio 10 d. Seime įvykusioje konferencijoje kalbėjo  Seimo narė Rima Baškienė, europarlmentaras Bronis Ropė, Norvegijos profsąjungų, Ukmergės, Kupiškio atstovai, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkas Vladimiras Banel.

Abejones, ar esame pasirengę diegti Lietuvoje "skandinaviškąjį" profesinių sąjungų modeį, išdėstė pareigūnų kredito unijos vadovas, buvęs ilgametis NPPSS pirmininkas Vytautas Bakas (nuotr. kairėje), o projekto „Socialinio dialogo plėtra Lietuvos savivaldybėse“ vadovas politologas Tomas Tomilinas (nuotr. dešinėje) pateikė savo aiškinimą, kodėl profesinės sąjungos Lietuvoje nyksta.

Išsamiau - paspaudus antraštę...


SUSIVIENIJIMAS VEIKĖ AKTYVIAI

2014-10-19

Ketvirtadienį įvyko  Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo (JPSS) ataskaitinė  konferencija.   47 delegatams iš dvylikos JPSS priklausančių profesinių sąjungų atsiskaitė susivienijimo pirmininkė Birutė Daškevičienė ir jos pavaduotojas  Juozas Adomaitis, kurie  praėjusių metų pradžioje buvo išrinkti vadovauti JPSS.

Kaip teigė pranešėjai, per tą laiką susivienijimas ne tik išaugo, bet ir buvo aktyviai mokomasi, semiamasi socialinio dialogo patirties tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. O svarbiausias pasiekimas -  rajone suformuota  trišalė taryba.  Rugsėjo 22 d. trišalį susitarimą pasirašė Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius, Jonavos rajono verslo darbdavių asociacijos prezidentas Edmundas Gedvila, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo tarybos pirmininkas Alfonsas Meškauskas ir Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Birutė Daškevičienė. 

Išsamiau - paspaudus antraštę...


MIŠKININKŲ FEDERACIJAI VADOVAUS INGA RUGINIENĖ (2)

2014-10-17

Spalio 16-17 dienomis Dubingiuose (Molėtų rajonas) įvyko ataskaitinis rinkiminis Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (LMPF) suvažiavimas.Petras Algirdas Rauka - federacijai vadovavęs nuo Atgimimo laikų - pirmininko rinkimuose šį kartą nekandidatavo. Naująja organizacijos vadove tapo Inga Ruginienė , ligšiolinė federacijos pirmininko pavaduotoja.

I. Ruginienė buvo išrinkta iš dviejų kandidatų, laimėdama prieš Juozą Ūsą (VĮ Trakų miškų urėdijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas).

Pagal LMPF įstatus federacijos pirmininkas renkamas ketveriems metams.

Po suvažiavimo įvyko federacijos tarybos posėdis, aptaręs einamuosius organizacinius reikalus. Federacijos pirmininko pavaduotojo taryba kol kas neišrinko.

LMPF sudaro 37 profesinės sąjungos. Miškininkų federacija  yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, trijų tarptautinių profsąjunginių organizacijų narė.

Nuotrauka - iš Facebook paskyros.

* *

„LAISVINANT“ DARBO SANTYKIUS PRAŠOMA IR LAISVĖS STREIKUOTI (3)

2014-10-15

Trišalės tarybos posėdyje pristatyta projekto „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinis-administracinis modelis“ tarpinė ataskaita. Projekto vadovas Vilniaus universiteto teisės fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis paminėjo, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ėmėsi ambicingo uždavinio, t.y. parengti paketą įstatymų, kurie „turėtų išspręsti tam tikrus aktualius klausimus“.

Mokslininkai dirba keturiomis socialinės politikos kryptimis: socialinio draudimo, darbo santykių, socialinės paramos, užimtumo rėmimo, kurios, pasak profesoriaus, turi „sueiti į vieną bendrą tikslą ir derėti tarpusavyje“.

Kalbant apie darbo santykius, siūloma kuo mažiau juos reguliuoti įstatymais, o palikti daugiau laisvės susitarti kolektyvinėse sutartyse. Profesinių sąjungų atstovai abejoja, ar tam Lietuvoje partneriai yra pasirengę, bei prašo tuomet liberalizuoti ir streikų skelbimo tvarką.

Toliau - spausk antraštę!

 

VILNIAUS GATVIŲ APŠVIETĖJAI PRADĖJO PROTESTO AKCIJĄ (1)

2014-10-14
UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai” profesinė sąjunga išplatino pranešimą, kad bendrovės darbuotojų profesinės sąjungos susirinkime priimtas nutarimas "laikinai sustabdyti savo darbo sutarčių vykdymą iki darbdavys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus bei išmokės priklausantį darbo užmokestį."

Kartu pranešama, kad  spalio 14 dieną 25 darbuotojai neišėjo į darbą. Likusi dalis darbuotojų prisijungs prie akcijos, kai įsiteisins jų pranešimai apie darbo sutarties sustabdymą.

Darbuotojų kantrybė trūko: nuo 2012 m. įmonės darbuotojams nėra laiku mokamas darbo užmokestis. Šiuo metu įmonė nėra išmokėjusi  atlyginimų už 2014 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius. 

Išsamiau  - paspaudus antraštę...


TRAGIŠKA SAVAITĖ

2014-10-14

Praėjusi savaitė buvo tragiška Lietuvos „darbo fronte”: žuvo du vyrai.

Spalio 8 d. Vilniuje, statybos firmoje „Stelalita“, vykdant plokščio stogo dengimo darbus, iš maždaug 12 m aukščio nukrito ir žuvo darbininkas. Antroji tragiška nelaimė įyko spalio 9 d. Onos Skersienės ūkyje, (Užunevėžio kaimas,  Panevėžio rajonas). Traktorius, kuriuo buvo minamas silosas, krisdamas iš 2 m aukščio, prispaudė ir mirtinai traumavo  traktorininką.

Valstybinės darbo inspekcijos pranešimais, šiemet darbe jau žuvo 12 žmonių.

Šeškinės rajone įsikūrusioje „Stelalitoje” (direktorius Robertas Vareika) dominuoja gana rizikinga stogdengių profesija .

Išsamiau - paspaudus antraštę...


BYLOS BAIGTIS GALI ATSILIEPTI 76 MILIJONAMS DARBUOTOJŲ

2014-10-12
Spalio 8 d. JAV aukščiausiasis teismas pradėjo nagrinėti bylą, kurios baigtis gali atsiliepti 76 milijonų darbuotojų "valandininkų" atlyginimams. Reikalaujama, kad kompanija Amazon mokėtų atlyginimą ir už kasdien  sugaištamą  laiką per prievartinį darbuotojų tikrinimą, atliekamą  „rugsėjo 11-osios stiliumi”.

Tokį ieškinį didžiausiai pasaulyje mažmeninės internetinės  prekybos firmai pateikė buvę šios kompanijos sandėlio Nevadoje darbuotojai Jesse Busk ir Laurie Castro.

Išsamiau  - paspaudus antraštę...


D.GRYBAUSKAITEI RŪPI TIK KALINIŲ ORUMAS? (4)

2014-10-09

Spalio 7 d. apsilankiusi Šiaulių tardymo izoliatoriuje Dalia Grybauskaitė pasibaisėjo suimtųjų gyvenimo sąlygomis. Pataisos įstaigų pareigūnai gūžčioja pečiais – čia dirbantieji turi lygiai tokias pačias sąlygas kaip ir sulaikytieji, tik apie jas vis stengiamasi nutylėti.

„Rūpinamasi nuteistųjų arba laukiančiųjų teismo gyvenimo sąlygomis, pažeistu orumu. Tuo tarpu teisėsauga kaltinama jėgos demonstravimu ir noru palaužti žmogų. Kodėl niekas neklausia, kaip jaučiasi pataisos įstaigų prižiūrėtojai? Kodėl niekam nerūpi, ar jie yra palaužti? Juk kiekvieną dieną jie praleidžia tose pačiose žmogaus orumą pažeidžiančiose sąlygose“, - piktinasi Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (ITĮPS) vadovas Tomas Vaitkunskas.

Išsamiau - paspaudus antraštę...


DIDŽIŲJŲ PREKYBOS CENTRŲ GODULYS (2)

2014-10-08

Ukmergės rajono savivaldybės trišalė taryba, susirinkusi į eilinį posėdį, diskutavo apie tai, kaip apsisaugoti nuo didžiųjų prekybos tinklų „okupacijos“. Rajono tarybos narės Elenos Mirinavičienės teigimu, didieji prekybos centrai, kurių pastaruoju metu pridygo kaip grybų, ne tik rajonui beveik visiškai neatneša jokios naudos, nelinkusi remti jokių kultūrinių renginių, bet ir išstumia iš rajono smulkiuosius verslininkus.

Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos (LVDK) generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Levickis konstatavo, kad teisinis didžiųjų prekybos centrų veiklos reguliavimas mūsų šalyje yra labai menkas.

Posėdžio viešnia Samdomų darbuotojų profesinės sąjungos (SAMPRO) pirmininkė Irina Judina liudijo apie sunkią didžiųjų prekybos centrų darbuotojų padėtį. Administracijos sugeba nemokėti darbuotojams už viršvalandžius ir darbą poilsio bei švenčių dienomis. Už beprotiškai ilgas darbo valandas prie minimalios algos pridedami apgailėtini priedai, kurie, beje, irgi skiriami kaip administracijos malonė ir tokia tvarka, kokia jai norisi.

Išsamiau – paspaudus antraštę...

 

ORAUS DARBO DIENOS MINĖJIME – GRASINIMAI STREIKUOTI

2014-10-07

Spalio 7 d. profesinės sąjungos visame pasaulyje mini Tarptautinę oraus darbo dieną. Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ Vilniuje ta proga surengė eitynes. Nuo Vilniaus miesto savivaldybės, kuriai buvo įteikti reikalavimai, susiję su nesklandumais „Vilniaus viešojo transporto“, „Gatvės apšvietimo tinklų“ ir kitose savivaldybės valdomose bendrovėse (laiku nemokami atlyginimai, nesilaikoma kolektyvinės sutarties), apie pusantro šimto žmonių ėjo link Vyriausybės būstinės. Eitynėse dalyvavo ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) delegacija.

Vinco Kudirkos aikštėje apie „Vilniaus viešojo transporto“ problemas kalbėjo profesinės sąjungos pirmininkas Jonas Dekaminavičius. Jo teigimu, dėl to, kad bendrovėje laiku nemokami atlyginimai, spalio 21 d. rengiamasi įspėjamajam streikui, kai mieste kursuos tik 30 proc. autobusų ir troleibusų. O jei atlyginimai nebus mokami ir toliau, bus neterminuoti streikai. Kalbėtojo žodžius lydėjo skandavimas „Gėda!“ ir „Streikuosim!“.

Toliau - spausk antraštę!

 

NAUJOJI PROFSĄJUNGA TIKISI CIVILIZUOTO DIALOGO (11)

2014-10-03

Rugpjūčio pabaigoje įsteigtos „Achemos grupės“ profesinės sąjungos aktyvistai jau savaitę neturi darbo priemonių, išskyrus tušinukus ir popierių. Pirmininko Tado Kaminsko (nuotr.) manymu, taip bandoma susidoroti su profsąjungą įkūrusiais darbuotojais ir ją iš viso sunaikinti.

Administracija aiškina, jog pradėtas tyrimas, susijęs su darbuotojų tiesioginėmis pareigomis koncerne. Kartu žiniasklaida cituoja koncerno „Achemos grupė“ vadovybės įžvalgas, neva į profesinę sąjungą susibūrė ir ja dangstosi buvę įmonės vadovai. Tuo tarpu T.Kaminskas sako, kad. naujojoje organizacijoje buvęs tik vienas vadovas, bet ir tas neseniai išėjęs iš darbo. O organizacijai priklauso apie trys ketvirtadaliai visų administracijos darbuotojų.

Profesinė sąjunga siekia kuo greičiau pasirašyti kolektyvinę sutartį,- jau inicijavo ir derybas dėl jos. „Nors ir matome, kad koncerno valdyba nėra tie žmonės, kurie leidžiasi į diskusijas, bet mes jų tikrai sieksime ir darysime viską, kas įmanoma, kad derybos įvyktų ir sutartis būtų pasirašyta“, - ryžtingai nusiteikęs pirmininkas T. Kaminskas.

Išsamiau - paspaudus antraštę...


SUKILO PRANCŪZIJOS FARMACININKAI

2014-10-03

Rugsėjo 30 - spalio 1 d.. visoje Prancūzijoje vyko vaistinių darbuotojų streikai. Užsidarė 87 proc. šalies vaistinių. Farmacininkai sukilo prieš valdžios ketinimą leisti pardavinėti vaistus prekybos centruose. „Jūsų sveikata nėra prekė!“, „Noriu, kad narkotikai liktų vaistinėje!“- su  tokiais ir panašiais užrašais ant transparantų žygiavo protestuotojai. Video.

Kartu su vaistininkais streikavo dantistai, biologai, oftalmologai. Pastariesiems nepriimtinas rengiamas įstatymas, numatantis liberalizuoti nemaža medicinos paslaugų.
Išsamiau - paspaudus antraštę..


ORAUS DARBO DIENA BUS IR PROTESTO DIENA (ATNAUJINTA)

2014-10-03
Su spalio mėnesiu galimai prasideda Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ protesto akcijų. sezonas. Dėl transporto darbuotojams laiku nemokamų atlyginimų gali būti priimtas sprendimas streikuoti, o spalio 7-oji - tarptautinė Oraus darbo diena  bus paminėta piketu prie Vilniaus miesto savivaldybės, kuri, be kita ko,  užblokavo spalio 2-ai dienai numatytą protesto mitingą.

Rugsėjo 30 d.  įvykusiame LPS „Solidarumas“ valdybos posėdyje (nuotr.) pirmininkės Kristinos Krupavičienės teikimu organizacijos suformuluoti tokie Oraus darbo dienos minėjimo pavertimo protesto akcija motyvai:
- negaunant leidimo rengti protesto akciją pažeidžiamos darbuotojų ir profesinių sąjungų teisės;
- vėluojant atlyginimams, pažeidžiama galiojanti bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ kolektyvinė sutartis;
- smerktinas politikų neatsakingas ir neapgalvotas siekis didinti PVM šildymui.

Spalio 2 d.. įvyko UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų ir bendrovės administracijos susirinkimas, kurio dalyviai absoliučia dauguma balsų pritarė kolektyvinio ginčo kėlimui. Reikalavimai čia pat buvo įteikti  bendrovės direktoriui Gintarui Nakučiui.

Jei nebus suorganizuota taikinimo komisija  arba šalys dėl taikinimo komisijos nesusitars, taikinimo komisija surašys nesutarimų protokolą, arba protokolo nesurašys, profesinė sąjunga tęs pasiruošimą finaliniam kolektyvinio ginčo etapui – streikui, praneša lps.lt

Išsamiau - paspaudus antraštę...


MENKĖJA ATSTOVAVIMO GALIOS? (3)

2014-09-29

Lietuvos statistikos departamento (LSD) duomenimis, 2013 metų pabaigoje profesinės sąjungos vienijo 98,8 tūkst. narių, arba 8,3 procento samdomųjų darbuotojų.

Per metus narių skaičius sumažėjo 6,4 procento, o organizacijų lėšos padidėjo daugiau kaip 6 proc. ir sudarė 15,3 milijono litų. Pagrindinis profesinių sąjungų finansavimo šaltinis – nario mokesčiai – sudarė 61,7 procento jų lėšų.

Per pastaruosius metus profesinių sąjungų narių sumažėjo apie 15 proc., o samdomųjų darbuotojų profesinėse sąjungose skaičius neviršijo 10 procentų.

Toliau - spausk antraštę!


PROFSĄJUNGŲ REPEZENTATYVUMO TAISYKLĖS: STARTAS SEIME (13)

2014-09-25

Rugsėjo 23 d. LR Seimo vicepirmininkas Algirdas Sysas įregistravo Profesinių sąjungų įstatymo pataisų projektą, kuriuo siekiama „nustatyti sąžiningas ir adekvačias profesinių sąjungų reprezentatyvumo taisykles, pagal kurias būtų nustatomos labiausiai atstovaujančios organizacijos, su kuriomis būtų deramasi dėl kolektyvinės sutarties“.

„Praktika rodo, kad paprastai derybose pareiškia norą dalyvauti įvairios profesinės sąjungos, taip pat ir tos, kurios neatstovauja darbuotojų daugumos valiai. Nesant reprezentatyvumo kriterijų teisės aktuose, tokios profesinės sąjungos stabdo kolektyvines derybas ir nesiekia konstruktyvaus dialogo“, - teigiama įstatymo projekto aiškinamajame rašte.

Įstatymo projektą inicijavo ir parengė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija.

Toliau - spausk antraštę!


IŠ UŽSIENIO (PAPILDYTA)

2014-09-24
Belgija. Apie 14 tūkstančių policininkų, vedamų savo profesinių sąjungų, rugsėjo 18-ąją protestavo Briuselio gatvėse. Priežastis - naujas įstatymas, pagal kurį kai kurių tarnybų policininkų pensinis amžius pailgintas 8-riais metais.

Jeigu iki rugsėjo 23 dienos valdžia nepakeis šio sprendimo, policininkai grasina pradėti visuotinį streiką.

Lenkija. Trijų stambiausių profesinių sąjungų centrų (Solidarność, All-polski Porozumienie Związków Zawodowych ir Forum polskiego związku zawodowego) lyderiai Piotr Duda, Jan Guz ir Tadeusz Chwałka kreipėsi į šalies vyriausybę reikalaudami, kad š.m. spalio 23-24 dienomis vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos posėdyje ji balsuotų prieš "2030 m. klimato ir energijos strategijos paketą".

Profesinės sąjungos teigia, kad šio paketo įgyvendinimo pasekmės būtų pragaištingos Lenkijos ekonomikai: trigubai padidėtų didmeninės elektros energijos kainos, sumenktų Lenkijos pramonės konkurencingumas, 1,8 proc. sulėtėtų BVP augimas, išaugtų nedarbas.

Suomija. Rugsėjo 23 d. viešojo sektoriaus ir socialinės rūpybos sektorių profesinė sąjunga JHL paskelbė streiką: Helsinkyje buvo sustoję metro ir tramvajai, buvo uždaryta 11 miesto poilsio parkų, dalis viešųjų bibliotekų, sporto salių bei plaukymo baseinų. Priežastis: miesto valdžia neatsisakė plano savivaldybės viešųjų paslaugų bendrovę Palmia paversti akcine bendrove, o tai, profsąjungos nuomone, neigiamai atsilieptų darbuotojams - sumažėtų jų atlyginimai.

Nors teismas streiką uždraudė , profsąjunga ryžosi jį skelbti nepaisydama to, kad turės sumokėti atitinkamą baudą.

* *


LAIKINASIS ĮDARBINIMAS: PADORUS MODELIS NEPADORIOJE APLINKOJE?

2014-09-23
Lietuvoje laikinojo įdarbinimo formai apie dešimt metų. Bene pirmoji garsiai apie šios  darbo formos grėsmes pradėjo kalbėti Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga (LMP). Jos pirmininkė Gražina Gruzdienė dar 2003 m. kreipėsi į Lietuvos trišalę tarybą su pasiūlymais, kaip suvaldyti šį darbdaviams palankų, tačiau darbuotojams pavojingą įdarbinimo procesą.

Kaip paaiškėjo rugsėjo 19 d. LMP tarybos narių, mokslininkų ir Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) atstovų surengtoje diskusijoje, kai kurie pasiūlymai yra aktualūs ir dabar, nors jau treti metai galioja Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas.

Laikinojo įdarbinimo formą mokslininkai vadina pavojinga, skausminga ir atimančia darbo vietas iš nuolatinių darbuotojų, o Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai sako, jog Lietuvoje, nors ir pastebi „nepadorios verslo aplinkos“ tendencijų, tačiau skundų iš laikinai įdarbintų asmenų negaunantys.

Toliau - spausk antraštę!


SOCIALINĖ NETEISYBĖ AŠTRĖJA VISOJE EUROPOJE

2014-09-21

Per krizę ir įveikiant jos padarinius (2008-2014) socialinio neteisingumo mastai išaugo visose  Europos Sąjungos šalyse, konstatuoja Deutsche Welle apžvalgininkas, remdamasis Vokietijos Bertelsmann Stiftung fondo pranešimais.

Komentuodami Bertelsmann fondo skelbiamą „socialinio teisingumo“ lentelę  (EU Social Jusice index) fondo ekspertai pažymi, kad "griežto taupymo" politika nebuvo tokia efektyvi, kaip tikėtasi, tad socialinio teisingumo srityje tarp pirmaujančių ir šioje srityje atsiliekančių valstybių – „milžiniškas skirtumas“.

Tačiau net ir „socialiai teisingiausiųjų“ (o tokios ir per krizę išliko Europos Šiaurės šalys) reitingai 2008-2014 metų palyginamoje lentelėje, nors ir dešimtadaliu punkto,  bet  vis dėlto smuko.

Pirmajame „socialinio teisingumo“ lentelės dešimtuke – Estija (nr. 10), paskutiniajame – Latvija (nr. 23); Lietuva – „viduriniokė“ (nr. 15). 

Išsamiau - paspaudus antraštę...


PAKARTOTA ZARASUOSE IŠBANDYTA SPAUDIMO PRIEMONĖ (2)

2014-09-18

Rugsėjo 17 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga pakvietė "visus pedagogus, kitus švietimo darbuotojus, moksleivius, jų tėvelius" dalyvauti protesto akcijoje - siųsti SMS žinutes į švietimo mokslo ministro, Seimo narių ir vadovų telefonus. Ministrui Dainiui Pavalkiui buvo siuntinėjamas tekstas "Nesvaik! Medice, cura te ipsum!". Seimo narių bei vadovų adresais skriejo Juozo Erlicko ironiškas komentaras: "Politiniai žaidimai… Bet kodėl suaugę žmonės žaidžia? Galėtų gi darbą dirbt."

Profsąjunga tikisi, jog ši, 2012 metais Zarasuose pedagogų profsąjungų sėkmingai išbandyta  spaudimo priemonė,  privers valdžią imtis pozityvių žingsnių švietimo politikos srityje, kurių nesulaukusios keturios švietimo profsąjungos spalio 1 d. ketina pradėti streiką.

„Gerbiamas ministre, mes esame matę ir skaitę tikrai daugiau nei vieną knygą, kuri pakišta po šaldytuvo koja“, - ironiškai šypsodamasis atkerta ministrui D.Pavalkiui dvyliktokas Imantas.

Išsamiau - paspaudus antraštę...SOCIALINIS DIALOGAS YRA EFEKTYVI INVESTICIJA (6)

2014-09-15

Rugsėjo 12-13 dienomis Vilniuje, Karolinos viešbutyje, užimtumo, jaunimo įdarbinimo, profesinių sąjungų veiklos metodų temomis diskutavo apie 20 profesinių sąjungų ir darbdavių atstovų. Renginio formatas: "seminaras-darbo grupė", dalyvių sudėtis: dešimtukas užsieniečių ir dešimtukas Lietuvos atstovų. Šeimininkų pusėje sėdėjo Lietuvos darbo federacijos (LDF) aktyvas, o svečių pusėje - Vengrijos, Slovakijos, Portugalijos, Estijos, Austrijos, Belgijos, Kipro, Latvijos ir Lenkijos pasiuntiniai.

Seminaro-darbo grupės darbotvarkė buvo padalinta į keturis teminius blokus: 1) Užimtumo didinimas reformuojant darbo rinką; 2) Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas; 3) Profesinio mokymo reformos poreikis Europos šalyse; 4) Profsąjungų vaidmuo Europoje.

Oficiali seminaro-darbo grupės nagrinėjimo tema: „Darbo rinkos iššūkiai, įgyvendinant „Europa 2020“ strategiją. Atnaujintas socialinių partnerių vaidmuo, siekiant sukurti geresnę ateitį“.

Toliau - spausk antraštę!


A.ČERNIAUSKAS UŽBLOKAVO PEDAGOGŲ STREIKO SVARSTYMĄ (PAPILDYTA) (11)

2014-09-11

Rugsėjo 9 d. įvykusiame LR  trišalės tarybos posėdyje atsisakyta svarstyti darbotvarkėje numatytą klausimą „Dėl švietimo šakos darbuotojų streiko skelbimo“.

„Mes galvojame, kad dabar ne laikas yra svarstyti šitą situaciją ir kai ateis laikas, kitą posėdį ar dar kitą posėdį, mes jį svarstysim. Todėl dabar atidedame svarstymą, išklausome tą visą informaciją ir paskui priimsim sprendimą“, - pareiškė  A. Černiauskas, kurio pasiūlymui pritarė tarybos nariai

 "Arba svarstote šitą klausimą arba nesvarstote. Jeigu atsisakote, tai mes nematome prasmės toliau dalyvauti“, - pareiškė LŠDPS pirmininkas  Andrius Navickas  ir kartu su kitais streiko iniciatoriais, Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ir Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ vadovėmis Aldona Kinduriene ir Ramute Minkevičiene paliko posėdžių salę.

Nepaisant tokio LR trišalės tarybos sprendimo, streikui rengiamasi toliau. „Po aptarimo LR  trišalėje taryboje kliūčių skelbti streiką nebelieka“, - tokią oficialią LŠDPS vadovybės poziciją praneša tinklalapis lsdps.lt

Išsamiau - paspaudus antraštę...


AR ĮKVĖPS DRĄSOS EUROPINĖ KONFERENCIJA?

2014-09-08

Rugsėjo 8 d. Vilniuje prasidėjo tris dienas truksianti keturioliktoji Europos sostinių profesinių sąjungų tinklo (ECTUN) konferencija, kurioje dalyvauja 16-kos Europos šalių sostinių atstovai.

Jau pirmąją konferencijos dieną nuskambėjo poleminių gaidų. Sveikindamas dalyvius konferencijos šeimininkas Vilniaus profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Algirdas Markevičius atkreipė dėmesį į vis didėjantį darbdavių spaudimą darbuotojams ir profesinių sąjungų aktyvui bei Vyriausybės  ignoruojamą socialinį dialogą.

Ironiškai apie profsąjungas atsiliepusiam verslininkų atstovui Rimvydui Jasinavičiui atliepė LPS „Solidarumas“ vadovės Kristinos Krupavičienės kalba.

Vilniaus miesto mero pavaduotojas Romas Adomavičius pageidavo, kad socialinis dialogas nevirstų konfrontacija ar net karu. O konferenciją sveikinęs LR Seimo vicepirmininkas Algirdas Sysas palinkėjo  „drąsių sprendimų“, - kad ši konferencija paakintų drąsiau kovoti už savo teises.

Išsamiau – paspaudus antraštę...

 

OBAMA ATSILIEPĖ Į IŠNAUDOJAMŲ DARBUOTOJŲ PROTESTUS

2014-09-05

Prieš keletą dienų baigėsi eilinė protesto akcija, kurią surengė JAV  "greitojo maitinimo" (Fast Food)  tinklų - McDonald’s, Burger King, KFC, Wendy’s - darbuotojai. Akcija aprėpė per 150 šalies miestų.

Šio sektoriaus darbuotojų protesto sąjūdis prasidėjo 2012 metais;  per tą laiką įvyko šeši nacionaliniai streikai. Už  9 dolerius negalintys oriai pragyventi darbuotojai reikalauja iki 15-kos dolerių pakelti valandos atlygį, užtikrinti sveikatos draudimą, taip pat reikalauja  teisės steigti profesines sąjungas.

Milwaukee Darbo dienos (Laborfest) proga  kalbėdamas prezidentas B.Obama pabrėžė, jog šalyje būtina pakelti minimalų valandinį atlyginimą. Fast Food  darbuotojų protesus prezidentas pavadino "nacionaliniu judėjimu" ir pareiškė, kad šie žmonės nusipelno geresnių atlyginimų.

Ši B.Obamos kalba atspindi ir Demokratų  partijos, pradėjusios tarpinių JAV Kongreso rinkimų kampaniją, poziciją,  kurią blokuoja Kongrese daugumą sudarantys respublikonai.

Išsamiau – paspaudus antraštę...

 

RUSIJOS EMBARGAS: KAS GRESIA DARBUOTOJAMS (2)

2014-09-03

Ekonominis karas tarp Europos sąjungos ir Rusijos neliks be padarinių ir Lietuvoje. Šalies ekonomistai skaičiuoja, kad teks atleisti 8-12 tūkst. darbuotojų, nors Prezidentė ramina, kad mūsų verslininkai „pripratę“, kad ras kitų rinkų ir pan.

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga (LMP) nuo pat Rusijos embargo paskelbimo dienos ėmėsi atitinkamų žygių, - pasiūlė priemonių planą embargo padariniams sušvelninti.

Apie tai, kas pasiekta (nepasiekta) ir kokia šiandien situacija maisto pramonės įmonėse, PN kalbėjosi su LMP pirmininke Gražina Gruzdiene.

Toliau – spausk antraštę!


NESUTARIA PROFSĄJUNGOS AR JŲ VADOVAI? (PN KOMENTARAS) (2)

2014-08-31

Naujuosius mokslo metus septynios šalies švietimo profesinės sąjungos pasitinka neįprastai. Į dvi jungtines profsąjungų atstovybes pasidalijusios organizacijos didesnio finansavimo švietimui siekia skirtingais, net galima sakyti - priešingais keliais.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) vedama komanda (Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, Lietuvos profesinių sąjungų federacija Sandrauga“, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga Solidarumas“) paskelbė nesulaukusi reikiamo dėmesio reikalavimams, įteiktiems Švietimo ir mokslo ministerijai, todėl jau spalio 1 d. ketina surengti nacionalinį įspėjamąjį streiką.

Dvi įvairiu metu nuo LŠDPS atskilusios - Lietuvos švietimo (LŠPS) ir Lietuvos švietimo įstaigų (LŠĮPS) profesinės sąjungos - informavo, kad „pirmą kartą Lietuvoje“ vyksta derybos Vyriausybės lygmeniui ir esą „įnešinėti sumaištį“ dabar netikslinga. Be to,  LŠPS pirmininko A.Jurgelevičiaus vedami "derybininkai" kone maldavo ministro neprisileisti LŠDPS  ir kitų keturių profsąjungų kaip "nežinia kam" atstovaujančių.

PN nuomone, šių nesutarimų priežasties dera ieškoti profsąjungų lyderių tarpusavio santykiuose; tai greičiau – vadovų ambicijų, o gal ir paslėpta politinių partijų interesų kova.

Visas komentaras - paspaudus antraštę...


DARBO SĄLYGAS SIEKIAMA PAGERINTI JAU DABAR

2014-08-28

PN gautomis žiniomis iš „Achemos" bendrovėje veikiančių profsąjungų (Achemos darbuotojų profesinės sąjungos ir AB „Achema“ darbininkų sąjungos), socialinis dialogas čia sėkmingai atsinaujina darbuotojams palankia kryptimi.

Rugpjūčio 20 d. įvykusiame AB „Achema“ valdybos posėdyje nuo  koeficiento "0,7" iki "1,0"  buvo atkurtas darbuotojų premijavimas už liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius,  toliau deramasi dėl premijavimo sistemos keitimo ir naujos kolektyvinės sutarties.

Profesinės sąjungos siekia darbo sąlygas pagerinti jau dabar.

Išsamiau - spausk antraštę!


MIRĖ VILNIAUS RAJONO LŠDPS SUSIVIENIJIMO VADOVĖ (1)

2014-08-26
Eidama 46-uosius metus po sunkios ligos mirė  Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Vilniaus rajono susivienijimo pirmininkė, rajono savivaldybės  švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Ina Obolevičienė.

Vilniaus rajono LŠDPS susivienijimo narių pasirašytame pranešime nekrologe sakoma, jog   I.Obolevičienė buvo kompetentinga specialistė, vadybos ekspertė, "optimizmu bei gyvenimo džiaugsmu spinduliuojanti moteris", "profesinėje srityje dalykiška ir reikli sau bei kitiems". Tai buvo "nepaprastai jautrI moteris, kuriai buvo nesvetimos kitų problemos, kuri mokėjo suprasti, užjausti ir padėti".

Vilniaus rajono LŠDPS pirmininke I.Obolevičienė dirbo nuo 2011 m. balandžio mėn.

Išsamiau - paspaudus antraštę!RUGPJŪTIS DAR NESIBAIGĖ, O JAU TRYS DARBUOTOJŲ ŽŪTYS

2014-08-25

Valstybinė darbo inspekcija ir žiniasklaida praneša, kad rugpjūčio 15 d. Jono Pakalnio ūkyje (Kupiškio rajonas) ant grūdų sandėlyje dirbusio A.P. užkrito nuo grūdų bokštų atsikabinusi metalinio vamzdžio dalis. Keturiasdešimt trejų metų darbininkas mirė iškart.

Šiame ūkyje A.P. dirbo seniai. Čia atlikdavo suvirinimo darbus, per javapjūtę veždavo grūdus traktoriumi. Ir nelaimės dieną jis iš laukų gabeno derlių.

„Buvo geras žmogus, darbštus specialistas. Labai gaila jo. Dabar norime, tik kad viskas būtų išsiaiškinta“, – sakė jį kalbinusiam žurnalistui žuvusiojo darbdavys.

Po to, kai PN informavo apie liepos pabaigoje Radviliškio rajone įvykusią  darbuotojo žūtį, tai jau devintoji šiais metais ir trečioji per šių metų rugpjūtį tragedija darbe.

J.Pakalnio ūkyje, viename didžiausių Kupiškio rajone, dirba apie 20 samdomųjų.

Išsamiau – paspaudus antraštę...


TRŪKO NORVEGIJOS PEDAGOGŲ KANTRYBĖ

2014-08-24

Antra savaitė streikuoja Norvegijos pradinės, vidurinės mokyklos bei kolegijos. Prie 5500 streikuojančių mokytojų  rugpjūčio 18 d. prisijungė dar 2200.

Švietimo darbuotojai siekia, kad būtų įvestas lankstus darbo grafikas, nes dabar iš jų reikalaujama kasdien darbo vietoje išbūti ne mažiau kaip 7,5 valandos. Tarp streiko reikalavimų – ir atlyginimų pakėlimas, darbo krūvio protingas sureguliavimas.
Pedagogai skundžiasi, kad pastaraisiais metais iš jų pradėta reikalauti įvairių papildomų ataskaitų, buvo padidintas darbo krūvis.

Pasak Norvegijos žiniasklaidos, ketvirtadienį, rugpjūčio 21 d., dar nebuvo aišku, ar greitai pavyks susiderėti.

Išsamiau - paspaudus antraštę...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sprendimas: Moontrix