MŪSŲ RĖMĖJAI
ŽVILGSNIS Į TAI, KAS ŠALIES ŽINIASKLAIDOJE DAŽNIAUSIAI LIEKA ŠEŠĖLYJE!
Naujienų paieška:    

Naujienos

SOCIALINIS DIALOGAS – NE REZULTATAS, O PROCESAS

2014-04-18

Balandžio 16 d. Kupiškio savivaldybėje neseniai įsteigta rajono trišalė taryba surengė diskusiją, kurioje daugiausiai svarstyti su sveikatos apsauga susiję klausimai. Tarybos pirmininkė Vida Pranckūnienė informavo apie rajono gyventojų dalyvavimą sveikatos prevencijos programose, finansuojamose valstybės. Svarstyta, kokių priemonių imtis, kad žmonės aktyviau profilaktiškai tikrintųsi sveikatą, kaip jiems sudaryti tam geras sąlygas, kad nereiktų ilgai gaišti poliklinikoje.

Antra susitikimo tema – savižudybės. Kupiškio rajonas jau metai iš metų pirmauja pagal savižudybių skaičių, todėl trišalė taryba ir nutarė bandyti nagrinėti šią skaudžią temą ir galbūt rasti kažkokių sprendimų. Kalbėta apie tai, kiek savižudybių profilaktai pasitarnautų profesionalūs psichologai, kiek bendruomenės nariai, savanoriai, kurie laiku atpažintų palūžusius žmones ir jiems padėtų.

Toliau - spausk antraštę!

 

REFORMUOJANT LPSK TURI DALYVAUTI IR PIRMINĖS ORGANIZACIJOS (18)

2014-04-14

„Jeigu LPSK (Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos – red.) pirmininko pareigas suvažiavimas patikėtų man, kreipčiausi į suvažiavimą, prašydamas įpareigoti LPSK tarybą parengti išsamius LPSK reformos matmenis ir priemonių planą, įstatų pakeitimus, kuriuos turėtų tvirtinti neeilinis LPSK suvažiavimas. Iki jo LPSK reformos matmenys ir priemonės turėtų būti apsvarstytos visose profsąjunginėse organizacijose (pradedant pirminėmis). Priimamų reformoms sprendimų lygį ir būtinų pakitimų gylį turi parengti ir priimti patys LPSK tarybos nariai, o ne LPSK pirmininkas. Jis šiuo atveju gali būti tik patarėju, organizatorium, idėjų generatoriumi ir pan. Tiktai taip naujai buriamame kolektyve gali atsirasti pasitikėjimas vienas kitu”, - interviu PN sako kandidatas į LPSK pirmininkus Dainius Paukštė.

Visą interviu skaitykite paspaudę antraštę!


PRANCŪZIJOS KONSTITUCIJA VEIKIA!

2014-04-13

Paryžiaus centre, Eliziejaus laukuose (Champs-Élysées) esanti centrinė kosmetikos ir parfiumerijos kompanijos Sephora parduotuvė pralaimėjo profesinėms sąjungoms, kurios  konstitucinėje taryboje pateikė ieškinį dėl parduotuvės naktinių darbo valandų uždraudimo.

Ir dar vieną naujieną, patvirtinančią, kad darbuotojams palankūs Prancūzijos konstitucijos straipsniai iš tikrųjų veikia, papasakojo Daily Mail. Šalies profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos pasirašė susitarimą, pagal kurį draudžiama kompanijų darbuotojams atsiliepti į darbinius iškvietimus telefonu ar elektronines žinutes, jei jos ateina po darbo valandų (iki 9.00 ir po 18.00).

Toliau - spausk antraštę!

 

MAXIMŲ IMPERIJAI BALTIJOS PROFSĄJUNGŲ LYGIS PER ŽEMAS? (2)

2014-04-09

Praėjus mėnesiui po to, kai trijų Baltijos šalių nacionalinių profesinių sąjungų centrų vadovai UAB „Maxima grupė“ išsiuntė laišką-raginimą bendradarbiauti bendrovės ir darbuotojų labui, laiško autorius jau pasiekė generalinio direktoriaus Mindaugo Bagdonavičiaus atsakymas.

Profsąjungų laiške buvo siūloma sukviesti bendrą „Maxima“ tinklo vadovų ir profsąjungų susitikimą darbuotojų teisių ir saugos darbe reikalams aptarti. Tačiau bendrovė įsitikinusi, jog  „efektyviausi sprendimai priimami vietose, atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, kiekvienos įmonės verslo specifiką, istoriją, vidinius procesus ir į dabartinę padėtį vietos darbo rinkoje“.

Tame kontekste minima ir  2012 m. su Lietuvos pasaugų sferos darbuotojų profesine sąjunga pasirašyta skandalingoji kolektyvinė sutartis.

Tragiškoji  2013 m. lapkričio 21-ji Zolitudėje (Latvija), kuri paskatino tris Baltijos profsąjungų centrus inicijuoti Maximų ir profsąjungų bendrą konferenciją (Interneto archyvo nuotr.)

Toliau – spausk antraštę!


SURENGTA EURODEMONSTRACIJA BRIUSELYJE

2014-04-07

Balandžio 4 d. Briuselyje įvyko Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) surengta demonstracija  „Už investicijas, kokybiškas darbo vietas, lygybę!“, nukreipta prieš taupymo politiką ir socialinės gerovės naikinimą. Įvairių šaltinių teigimu, gatvėmis žygiavo nuo 25 iki 50 tūkstančių žmonių. Lietuvai atstovavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ delegacija.

Demonstracijos metu neišvengta protestuotojų ir policijos susidūrimo, kurį išprovokavo kelios dešimtys agresyviai nusiteikusių žmonių.Yra sužeistųjų.

Nuotr. iš lps.lt

Toliau - spausk antraštę!

 

LPSK PAPILDĖ DAR VIENA ORGANIZACIJA (4)

2014-04-03

Lietuvos transporto federacija, veikusi Lietuvos darbo federacijos sudėtyje ir vadovaujama Eugenijos Šniutienės, įsiliejo į Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) gretas.

Pasak LPSK pirmininko Artūro Černiausko, federacija įstojo į LPSK kaip šakinė organizacija, turinti per 1000 narių. Sužinoti tokio žingsnio motyvų PN nepavyko, - E. Šniutienė teigė pasitarusi su taryba ir nusprendusi šio įvykio tinklalapiui nekomentuoti.

Tuo tarpu LPSK senbuvė – Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacija, vadovaujama Viliaus Ligeikos, su Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimu iš Lietuvos transporto federacijos sudarė bendradarbiavimo susitarimą „Dėl bendrų veiksmų Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ribose“.

2009 m. rugpjūčio 14 d. E. Šniutienė ir V. Ligeika po susitikimo su Prezidentės vyriausiuoju patarėju.

Toliau - spausk antraštę!

 

IŠ UŽSIENIO (KOVO MĖN. PRANEŠIMŲ APŽVALGA) (1)

2014-04-02
     Kovo 14 d. Rusija. Šalies profsajungų lyderį M. Šmakovą priėmė prezidentas V.Putinas. Svarstytos trys problemos: (1) socialinė partnerystė stambiose kompanijose; (2) fizinių asmenų pajamų progresinis apmokestinimas ir (3) mažos darbo žmonių pajamos, kurios per visą naujosios Rusijos istoriją vis dar yra mažesnės už pragyvenimo minimumą.

Kovo 21 d. Latvija. "Maxima Latvija" įmonės ir Latvijos prekybos darbuotojų profesinė sąjunga pradėjo susitikimus. Tariamasi dėl kolektyvinių derybų, kurių tikslas - parengti ir pasirašyti kolektyvinę sutartį. Oficialų sutikimą pradėti tokias derybas "Maxima Latvija" davė šių metų vasarį.

Kovo 21 d. Lenkija. Dvidešimt šalies pietvakarių miestelio Brzego medicinos centro seserų jau trečią savaitę vykdo "okupacinį streiką" ištisomis paromis budėdamos prieš direktoriaus kabineto duris. Medicinos centro vadovai jau septintus metus atsisako derėtis su profesine sąjunga. Centre dirba 180 medicinos seserų, kurių atlyginimai nesiekia 560 dolerių.

Kovo 23 d. Izraelis. Pirmą kartą istorijoje dėl darbuotojų streiko užsidarė šalies užsienio reikalų ministerija ir visos 103 Izraelio ambasados. Ministerijos profesinė sąjunga, aiškindama žiniasklaidai tokio drastiško protesto priežastis, teigia, esą finansų ministerija "paskelbė diplomatams karą" siekdama juos galutinai nuskurdinti ir "sunaikinti", o užsienio reikalų ministras A.Libermanas ir viceministras Z.Elkinas diplomatų reikalavimų taip pat nepalaiką.

* *

DAR VIENA DARBUOTOJAMS PALANKI AUKŠČIAUSIOJO TEISMO NUTARTIS (1)

2014-04-01

Kovo 28 d. Lietuvos aukščiausiasis teismas (LAT) priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, kuria konstatavo, jog savivaldybės bendrovėje „Vilniaus viešasis transportas“ veikiančių profesinių sąjungų 2012 m. rudenį inicijuotas, tačiau teismo atidėtas streikas, buvo teisėtas.

LAT teisėjų kolegija panaikino apylinkės ir apygardos teismų sprendimus ir atmetė UAB „Vilniaus viešasis transportas“ ieškinį, kuriuo prašyta panaikinti slapto balsavimo dėl įspėjamojo ir neterminuotųjų streikų rezultatus ir pripažinti įspėjamąjį streiką neteisėtu.

Neseniai LAT teisėtu pripažino ir tais pačiais metais Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo surengtą mokyklų streiką.

Toliau - spausk antraštę!

 

PASIRAŠYTA CHEMIJOS PRAMONĖS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS (3)

2014-03-31

Kovo 28 d. buvo pasirašyta kolektyvinė sutartis tarp Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF). Ji yra neterminuota ir įsigalios nuo jos įregistravimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

Sutartis – projekto „Socialinio dialogo vystymas chemijos pramonės šakoje Lietuvoje ir jo tarptautinė plėtra“, finansuojamo iš ES struktūrinių fondų, paskutinysis darbas.

Pasak Achemos profesinių sąjungų administracijos vadovės Birutės Daškevičienės, tai dokumentas, kuriame socialiniai partneriai išreiškia savo požiūrį ir kuris apibrėžia bendradarbiavimo aplinką.

Nuotr. kolektyvinę šakos sutartį pasirašo LPPSF pirmininkas Juozas Neverauskas (kairėje) ir asociacijos prezidentas Jonas Sirvydis.

Toliau - spausk antraštę!

 

NAUJO DARBO KODEKSO PROJEKTAS „STUMIAMAS” TOLIAU (8)

2014-03-26

Kovo 25 d. įvykusiame Lietuvos trišalės tarybos posėdyje pristatytas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas“.

Būsią kuriami du teisiniai administraciniai modeliai: darbo santykių (naujas Darbo kodeksas) ir valstybinio socialinio draudimo bei sukurtas ir įdiegtas stebėsenos ir analizės modelis. Pasak viceministro L. Bartkevičiaus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nusprendusi, kad vien „lopyti“ sistemą nepakanką, todėl nuspręsta kurti „naują visumą.“

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas A. Černiauskas papriekaištavo, kad minėtose darbo grupėse nėra praktikų. Projekto uždaviniuose jis pasigedo ir darbuotojų saugos klausimų.

Nuotr. iš socmin.lt

Toliau – spausk antraštę!


MMA KLAUSIMĄ NAGRINĖS DARBO GRUPĖ (1)

2014-03-25

Kovo 25 d. įvykusiame Lietuvos trišalės tarybos posėdyje vėl kalbėta apie minimalios mėnesio algos (MMA) didinimo perspektyvas. Šį darbotvarkės klausimą pristatęs Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas pateikė statistikos, kuri rodo, kad darbo užmokestis „verkiant“ turintis didėti, nes antraip, „mūsų padėtis tikrai prastės“.

Ilga diskusija tarp Trišalės tarybos narių neišsivystė, tačiau matant, kad samdytojų ir samdomųjų atstovų nuomonės skiriasi, A. Černiauskas pasiūlė sudaryti nedidelę darbo grupę, kurioje toliau būtų derinamos pozicijos. „Esmė yra ne dydis, esmė yra kriterijai, kuriais remiantis būtų nustatomas MMA“, - sakė pranešėjas.

Sutarta, kad darbo grupei pirmininkaus Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Gintaras Klimavičius.

Toliau - spausk antraštę!

 

VIRGINIJA VILIMIENĖ PERRINKTA PENKTAI KADENCIJAI (PATIKSLINTA) (3)

2014-03-24

Kovo 21 d. įvyko Naftininkų profesinės sąjungos ataskaitinė rinkimų konferencija, kurioje toliau vadovauti organizacijai išrinkta Virginija Vilimienė. Iš 105 rinkimuose dalyvavusių  delegatų  už ją balsavo 81.

Rinkimuose dar kandidatavo Naftininkų profesinės sąjungos tarybos nariai Sigitas Kazlauskas ir Antanas Valickas, gavę tik po nežymų skaičių balsų

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas, pirmininko pavaduotojas Antanas Gervylius ir Pramonininkų profesinių sąjungų federacijos garbės pirmininkas Feliksas Buckus-Butkevičius, AB „ORLEN Lietuva“ atstovai.

Nuotr.: V. Vilimienė 2007 m. lapkričio 24 d. mitinge Vilniuje (pirmoji iš dešinės).

Toliau - spausk antraštę!

 

„SVEIKSTANT“ EKONOMIKAI TOLIAU KETINAMA „LANKSTYTI“ DARBO JĖGĄ

2014-03-19

Kovo 18 d. Seimas plenariniame posėdyje patvirtino IV (pavasario) sesijos darbų programą. Šioje sesijoje, be kita ko, numatoma daug dėmesio skirti socialiniams ir darbo santykių klausimams.

Kovo 10 d. pristatydamas darbų programą Premjeras Algirdas Butkevičius optimistiškai pabrėžė, kad šalyje atlyginimai auga ir jau pralenkė kainų augimą.

„Atlyginimų didėjimo tempas pralenkė kainų didėjimą – ši tendencija įsitvirtina po kelerių metų pertraukos, todėl auga vidaus vartojimas ir investicijos. Kylantys vartotojų pasitikėjimo indeksai sudaro tolesnio subalansuoto ekonomikos augimo prielaidas. Tai – objektyvūs sveikstančios ekonomikos požymiai. Nepaleisime galimybės toliau mažinti nacionalinio biudžeto deficitą ir lipti iš valstybės skolų duobės“, – teigė Vyriausybės vadovas.

Toliau - spausk antraštę

 

SANTYKIAI SU „GAZPROMU” RŪPI IR PROFSĄJUNGOMS

2014-03-18

Kaip pranešama naujajame "Profsąjungų žinių" numeryje, sausio pabaigoje Achemos profesinių sąjungų administracijos vadovė Birutė Daškevičienė kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) delegacija dalyvavo aukšto lygio susitikimuose Briuselyje.

Delegacija,  kuriai vadovavo LPK prezidentas Robertas Dargis, dalyvavo Europos pramonininkų organizacijos „BusinessEurope“ konferencijoje „Industry Matters“ ir susitiko su Europos Parlamento nariais iš Lietuvos. Kitą dieną svečiai iš Lietuvos turėjo galimybę pabendrauti su Europos Komisijos narių kabinetų atstovais.

Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos delegacija, kurioje buvo ir B. Daškevičienė, susitiko su Europos komisaro Karel De Gucht kabineto vadovo pavaduotoju Frank Hoffmeister. Per pietus delegacija bendravo su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto prezidentu Henri Malosse. Dar vėliau įvyko susitikimas su buvusiu Europos Parlamento prezidentu, dabartiniu EP nariu Jerzy Buzek, su Europos Parlamento viceprezidentu Alejo Vidal-Quadras Roca bei ES komisaru Algirdu Šemeta.

Toliau – spausk antraštę!


V.VILIMIENĖ: „PAGAL ZODIAKĄ ESU AVINAS – LABAI UŽSISPYRUSI” (28)

2014-03-14

Kovo 21 d. vyksiančioje Naftininkų profesinės sąjungos konferencijoje Virginija Vilimienė vėl sieks pirmininkės posto – šį kartą balotiruojantis dar dviem pretendentams. Profesinei sąjungai ji vadovauja jau 15 metų - nuo 1998 m.  V.Vilimienė yra ir Mažeikių profesinių sąjungų regioninio susivienijimo vadovė. Ji - žymi savo regiono visuomenės bei politinė veikėja, nuo 2000 m. buvo renkama į Mažeikių rajono savivaldybės tarybą (2008 m. tarybos nario mandato ji atsisakė).

Publikuojame PN redaktorės R.Motiejūnaitės-Pekkinen pokalbį su iškilia profsąjungų judėjimo veikėja, kurios visuomeninės veiklos biografija ir patirtis, tikimės, sudomins ir mūsų tinklalapio skaitytojus.

Toliau – spausk antraštę!


PASIRAŠYTA KULTŪROS ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS (5)

2014-03-10

Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga (RJPS) praneša, kad vasario 27 d. pasirašyta kultūros šakos kolektyvinė sutartis. Kultūros ministro Šarūno Biručio ir Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos (LKDPS) pirmininko Juozo Rimkaus parašais patvirtintas dokumentas galios įstaigose, kurių steigėja yra ministerija ir kuriose veikia minėta profesinė sąjunga. Kaip PN sakė J. Rimkus, tokių įstaigų yra dvylika, - tai keturios bibliotekos ir aštuoni muziejai.

Vasario 28 d. sutartis užregistruota Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. LKDPS pirmininko teigimu, jis buvo patikintas, jog tai pirmoji šakos kolektyvinė sutartis, kurioje darbdavio funkcijas prisiima ministerija.

Toliau – spausk antraštę!


MAŽĖJAME KIEKYBIŠKAI IR KOKYBIŠKAI. KĄ DARYTI? (6)

2014-03-07

Kovo 4 d. Kaune Lietuvos profesinių sąjungų federacija „Sandrauga“ surengė konferenciją-apskritąjį stalą „Lietuvos profesinės sąjungos: tarpusavio dialogas, funkcijos ir efektyvumas“. Pasak organizatorių, į konferenciją buvo kviečiamos visos, net ir mažiausios organizacijos, o atvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas, kelių LPSK priklausančių šakinių organizacijų ir regionų atstovai, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkas Andrius Navickas, Kauno profesinės sąjungos „Draugystė“ pirmininkas Andrius Mickus.

Diskutuota apie profesinių sąjungų funkcijas, plėtrą, bendrą kryptį, ideologiją ir filosofiją, lyderystės krizę. Nors kai kuriais klausimais, ypač dėl narių gynimo metodų, nuomonės ir išsiskyrė, tačiau konferencijos dalyviai sutarė, kad tokie susitikimai būtini. Tikimasi, kad kitame panašaus pobūdžio renginyje, kurį organizuos jau kita profesinė sąjunga, bus atstovaujama didesniam kiekiui organizacijų.

Toliau - spausk antraštę!

 

EKSPERTŲ GRUPĖ REVIZUOS NE TIK DARBO KODEKSĄ (3)

2014-03-06

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino, kad pagaliau suformuota ekspertų grupė, kuri kurs naują darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo modelį. Pasirašyta Vilniaus universiteto, Darbo ir socialinių tyrimų instituto bei Romerio universiteto jungtinė sutartis, o šių įstaigų deleguotų mokslininkų grupei vadovauja Vilniaus universiteto profesorius Teisės fakulteto dekanas Tomas Davulis (nuotr. iš tf.vu.lt).

Ministerijai šiame procese atstovauja Darbo departamento direktoriaus pavaduotoja Eglė Radišauskienė, kuri PN patikino, kad kartu dirbs ir socialiniai partneriai – profesinių sąjungų bei darbdavių atstovai.

Toliau - spausk antraštę!

 

PAGALIAU PRISIMINTOS IR MAXIMOS (1)

2014-03-06

Vasario mėn.Rygoje įvykusiame trijų Baltijos šalių profesinių sąjungų centrų susitikime buvo suderintas ir kovo 4 d. išsiųstas UAB Maxima grupei laiškas-raginimas bendradarbiauti bendrovės ir darbuotojų labui.

Penkių profsąjungų susivienijimų lyderiai išreiškė apgailestavimą dėl smūgio Maximos tinklo reputacijai, patirto dėl 2013 m. lapkričio 21 d. tragedijos Rygoje. Priminę, jog UAB Maxima grupė yra svarbus darbdavys Baltijos šalyse, laiško autoriai pasiūlė sukviesti bendrą Maxima tinklo vadovų ir profsąjungų susitikimą darbuotojų teisių ir saugos darbe reikalams aptarti, taip pat kartu suformuoti profsąjungų ir Maximos tinklo vadovų bendradarbiavimo modelį.

Toliau – spausk antraštę!

 

KRUVINAS SUSIDOROJIMAS SU GRAIKIJOS PEDAGOGAIS

2014-03-04
Graikijos valstybinių vidurinių mokyklų mokytojų federacija (OLME) surengė demonstraciją prieš darbuotojų atleidimus, kuriuos ketinama pradėti nuo kovo 22 d.

Protesto akcija surengta tą pačią dieną, kai vadinamosios Troikos (Europos Komisijos, Europos centrinio banko ir Tarptautinio valiutos fondo) atstovai apie viešojo sektoriaus darbuotojų atleidimus diskutavo su Graikijos ministrais.

Prieš protestuotojus policija panaudojo dujas, brutalią jėgą: keturi žmonės buvo sužeisti ir paguldyti į ligoninę. Tarp jų – vietos valdžios institucijų darbuotojų profsąjungos prezidentas Th. Balassopoulos. Areštuota 18 demonstracijos dalyvių.

Toliau - spausk antraštę!

 

Į LPSK PIRMININKO POSTĄ – DU KANDIDATAI (PATIKSLINTA) (11)

2016-02-04

Gegužės 9 d. vyksiančiame Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) ataskaitiniame rinkimų suvažiavime pirmininko posto sieks du kandidatai: dabartinis LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas ir buvęs (1990–2000 m.) Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijos pirmininkas Dainius Paukštė.

Pastarojo kandidatūrą vasario 28 d. įvykusiame LPSK tarybos posėdyje iškėlė šios aštuonios (iš 25) LPSK narės: Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacija, Lietuvos komercijos ir kooperacijos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro profesinė sąjunga, Lietuvos ryšių darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga.

D. Paukštė yra Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininko pavaduotojas, 2000 m. buvo išrinktas į Seimą, dirbo Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotoju.

Nuotr. iš paukštė.lt

Toliau - spausk antraštę!

 

SIŪLOMA LEISTI ATSIKRATYTI PAGYVENUSIŲ DARBUOTOJŲ (1)

2014-02-28

Vasario 28 d. Seimo narys Gintaras Steponavičius užregistravo Darbo kodekso 129 straipsnio pataisą, kuria būtų leista nutraukti darbo sutartį, kai darbuotojui sukanka 65 metai.

Projektas parengtas siekiant padidinti darbo santykių lankstumą, jaunimo įdarbinimą, administracinės naštos mažinimą. Projektu siekiama leisti įstaigoms ir įmonėms greičiau reaguoti į rinkos pokyčius, suteikiant galimybę darbdaviui atleisti tam tikrą amžių sukakusį darbuotoją“, - teigiama aiškinamajame rašte.

Siūloma, kad įstatymas įsigaliotų nuo liepos 1 d.

Toliau - spausk antraštę!

 

MAXIMA LT: ALGŲ KĖLIMĄ LYDĖS IR DARBO REŽIMO PAKEITIMAI (3)

2014-02-27

Vasario 27 d.  MAXIMA LT, UAB išplatino pranešimą, kad šiais metais didins darbo užmokesčio fondą. „Planuojama peržiūrėti daugumos – per 100 skirtingų  įmonės pareigybių – prekybos, saugos, logistikos, gamybos ir dalies administracijos padalinių darbuotojų darbo krūvius bei jų gaunamą darbo užmokestį“, - teigiama pranešime.

Papildomai darbo užmokesčio fondui bendrovė, kurioje dirba beveik 16 tūkstančių darbuotojų, ketinanti skirti beveik 28 milijonus litų. „Individualus atlygio pokytis priklausys nuo konkretaus darbuotojo užimamų pareigų, darbo pobūdžio, išdirbtų valandų kiekio ir kitų svarbių faktorių, sąlygojančių darbuotojo atliekamo darbo kokybę ar jo rezultatą“, - pabrėžia MAXIMA LT.

“Darbo užmokesčio fondą didinti ketinama tolygiai imantis ir kitų veiksmų: peržiūrint šių pareigybių darbuotojų darbo krūvius, jų pasiskirstymą, įvertinant konkrečius reikalavimus, keliamus skirtingų pareigybių darbuotojams, numatant aiškesnę ir paprastesnę kasdienio darbo organizavimo tvarką“, - dėsto pranešimo autoriai.

Toliau – spausk antraštę!


UKRAINOS PROFSĄJUNGOS IR NAUJOJI VALDŽIA (PAPILDYTA)

2014-02-27
Ukrainos laisvųjų profesinių sąjungų konfederacijos (KSPU), Nepriklausomos kalnakasių profesinės sąjungos (NPG) pirmininkas ir Ukrainos streikų komiteto pirmininko pavaduotojas Michailas Volynec paragino parlamento (Verchovnaya Rada) narius kartu su politinėmis rūpintis ir socialinėmis ekonominėmis problemomis, - sutvarkyti atlyginimų, pensijų, stipendijų mokėjimo reikalus, atkreipti dėmesį į kasdien didėjantį nedarbą šalyje.

Volynec pranešė, kad,pastarosiomis dienomis įvykus teigiamiems politiniams pokyčiams, streiko komitetas atšaukia vasario 25-ąjai numatytąją protesto akciją. „Matome: pasikeitė valdžia, tokie įvykiai Maidane! Žmonės puoselėja geresnes viltis nei prieš savaitę, tad nenorim šitaip pasitarnauti buvusiai valdžiai, kaimynams, kurie turi įtakos Ukrainai“, -  kalbėjo profsąjungų vadovas.

Apie Ukrainos profesinių sąjungų federacijos (FPU) santykius su naująja valdžia kol kas žinių nerasta. Perversmo išvakarėse federacijos santykiai su Maidanu, užėmusiu FPU rūmus Kijevo centre  (dabar jau sudegusius - nuotr.), nebuvo sklandūs, dėl patalpų net bylinėtasi.

Papildyta. Vasario 26 d. FPU pirmininkas Jurijus Kulik, atgailaudamas dėl "negatyvo" Maidano atžvilgiu, atsistatydino; jo pareigos perduotos pirmininko pavaduotojui Grigorijui Osovoj.

Toliau – spausk antraštę!


SUTARTIS AR SUSITARIMAS? (13)

2014-02-20

Vasario 19 d. švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) pirmininkas Audrius Jurgelevičius ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS) pirmininkas Eugenijus Jesinas pasirašė dokumentą, kurį pastarieji vadina „pirmuoju Lietuvoje nacionaliniu švietimo šakos kolektyviniu susitarimu“, o ministerija – „trišale sutartimi“.

„Ši sutartis yra tarp pirmųjų nacionalinių kolektyvinių susitarimų Lietuvoje, kur socialinis dialogas neturi gilių tradicijų, o tik įgauna pagreitį“, - teigiama LŠPS pranešime.

Pasirašytasis dokumentas  – LŠPS vykdomo projekto „Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų skatinimas šalies švietimo sektoriuje“, finansuojamo iš Europos socialinio fondo, rezultatas.

smm.lt nuotr.

Toliau – spausk antraštę!

 

DAR VIENAS ŽINGSNIS VIENYBĖS LINK

2014-02-19
Vasario 18 d. LPS „Solidarumas” būstinėje Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkai Aldona Kindurienė, Ramutė Minkevičienė ir Andrius Navickas pasirašė ketinimų jungtis protokolą.

Sutarta, kad profesinių sąjungų jungimosi sąlygas numatantis sutarties projektas turi būti parengtas iki šių metų gegužės 1 d., kas įtvirtinta ir protokole. Sutarties projektą rengs bendra paritetiniais pagrindais sudaryta darbo grupė.

lps.lt nuotr.

Toliau – spausk antraštę!

 

EHU DĖSTYTOJAI: EHU – TAI MES!

2014-02-18

Vasario 18 d. ryte prie Lietuvos užsienio reikalų ministerijos piketavo Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio baltarusiškojo Europos humanitarinio universiteto (EHU) dėstytojai. Taip jie bandė atkreipti EHU valstybių-donorių diplomatų, atvykstančių į susitikimą ministerijoje su universiteto administracija, dėmesį į autoritarinį universiteto valdymo stilių.

Keletas dėstytojų, kartu su Samdomų darbuotojų profesinės sąjungos (SAMPRO), į kurią įeina universiteto profsąjunga EHUnion, vadove Irina Judina reikalavo į darbą grąžinti Senato pirmininką prof. Pavelą Tereškovičių, suteikti dėstytojams normalias socialines garantijas bei universiteto savivaldai – senatui – grąžinti atimtas teises. Vėliau prie protestuotojų prisijungė ir EHU studentų atstovas.

Toliau - spausk antraštę!

 

SISTEMA VERČIA ŽMONES BIJOTI (7)

2014-02-17

Ašarinių dujų ir guminių kulkų „premjeros“ Lietuvoje 5-osios metinės, kaip jau PN rašė, šalies profesinių sąjungų viešai nebuvo pažymėtos. Tačiau pagrindiniam 2009 m. sausio 16 d. įvykusios „istorinės” profesinių sąjungų protesto akcijos organizatoriui Artūrui Černiauskui vis dėlto  pasitaikė proga įvertinti tuos įvykius Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) vadovo požiūriu. Vasario 13 d. išėjusiame rusakalbiame savaitraštyje Ekspres-nedelia paskelbtas išsamus LPSK pirmininko interviu, pavadintas: „Sistema verčia žmones bijoti išsakyti savo nuomonę“.

Į žurnalo klausimą, ar 2009 metais Lietuvoje buvo būtina prieš minią panaudoti ginklus, profsąjungų lyderis atsakė:

„Be abejo, profesinės sąjungos nepalaiko tokių kovos metodų kaip langų bei durų daužymas, - esama daug kitokių metodų. Tačiau toks jėgos panaudojimas 2009 metais buvo akivaizdžiai neadekvatus neramumų grėsmei.“

Toliau – spausk antraštę!

 

DĖL MMA, EURO, - DĖL SOCIALIAI TEISINGOS POLITIKOS (3)

2014-02-12

Vasario 11 d. Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga (RJPS) surengė spaudos konferenciją „Dėl profesinių sąjungų veiksmų koordinavimo, minimalios algos (MMA) didinimo  ir euro įvedimo bei dėl tarifinės kolektyvinės sutarties“. Joje, be RJPS  pirmininko Arvydo Dambrausko, aktualiausiomis temomis dar pasisakė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos darbo federacijos (LDF) pirmininkas Svajūnas Andriulis, Lietuvos profsąjungų lygos vadovas Vydas Puskepalis.

A. Černiausko teigimu, Seimo pirmininkės pasiūlytas nuo ateinančių metų įvestinas MMA dydis 1509 litai – esąs visiškai realus.

Toliau – spausk antraštę!


PERSIFORMUOS TREČIASIS NACIONALINIS CENTRAS? (PAPILDYTA 16.35) (4)

2014-02-11

Vasario 11 d. Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos (RJPS) surengtoje spaudos konferencijoje „Dėl profesinių sąjungų veiksmų koordinavimo, minimalios algos didinimo (MMA) ir euro įvedimo bei dėl tarifinės kolektyvinės sutarties“ oficialiai pranešta apie dviejų profesinių sąjungų - RJPS ir Lietuvos profsąjungų lygos - jungimąsi. Pareikšta, jog prie šio darinio galimai prisijungs ir Lietuvos darbo federacija (LDF) – trečiasis „nacionalinis centras“, atstovaujantis šalies profesinėms sąjungoms LR trišalėje taryboje kartu su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) ir LPS „Solidarumu.“

Kadangi, pasak neseniai išrinkto LDF vadovo Svajūno Andriulio, šis centras yra krizinėje situacijoje, jungimosi procesui pavykus naujasis darinys galimai pretenduotų ir į dabar LDF užimamą kėdę LR trišalėje taryboje. 

Papildyta.Jau paskelbus šią informacija LDF pirmininkas S.Andriulis PN atsiuntė tokį komentarą: „Patikslinu informaciją: Aptarėme galimo bendradarbiavimo galimybes, kurias dar reikia suderinti su Taryba. Jungimosi - nesijungimo klausimus spręs LDF suvažiavimo delegatai."

Apie tai, kad profsąjungų vienybės ir bendradarbiavimo idėja klaidžioja po Lietuvą, sunkiai tapdama  realybe,  primena ir šioje K.Šalavėjaus nuotraukoje užfiksuotas ir jau profsąjungų veikėjų, ko gero,  pamirštas faktas: 2011 m. spalio 17 d. į bendrą susitikimą susirinko beveik visų Lietuvoje veikiančių profesinių sąjungų atstovai ir sudarė darbo grupę bendradarbiavimo „konstitucijai“ parengti. Tačiau apie šios grupės veiklos rezultatus negirdėti...

Toliau – spausk antraštę!

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sprendimas: Moontrix